Archive

Posts Tagged ‘Rasism’

Högern och rasismen

August 28th, 2014 Comments off
 • Judith Kiros: Högern tar inte ansvar för rasismen
  Högerns intresse för antirasism består framför allt i att angripa ­antirasister. Varför är det så? Judith Kiros efterlyser ett fördjupat samtal och gemensamma strategier.
  Dagens nyheter 28 augusti 2014

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Rasismen kommer uppifrån

  August 7th, 2014 Comments off
 • Rasismen kommer uppifrån
  Under sommaren har ännu fler flyktingbåtar sjunkit i Medelhavet. Samtliga EU-länder bär ansvaret för de döda. Judith Kiros läser senaste numret av Glänta – och känner trots allt hopp om migrationens framtid.
  Dagens nyheter 7 augusti 2014

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Rasrisk

  July 12th, 2014 Comments off
 • Ord med rasrisk
  Kultur & Nöjen. Debatten om ”rasifiering” är het just nu. Är begreppet rasbiologiskt eller behövs det för att bekämpa diskriminering? Mona Masri frågar sig varför race är så okontroversiellt i USA när ras väcker så mycket ont blod i Sverige.
  Sydsvenska dagbladet 12 juli 2014

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Strukturell rasism?

  July 11th, 2014 Comments off
 • Vad innebär det egentligen att rasismen är strukturell?
  Rasismen i Sverige beskrivs ofta som strukturell. Men exakt vad är strukturell rasism? Filosofen David Brax, som forskar om hatbrott ur ett filosofiskt perspektiv, reder ut begreppen.
  Internationalen 10 juli 2014

 • Categories: Nya media Tags:

  FN-förbundet är inte FN

  June 21st, 2014 Comments off
 • Blev du också lurad? – Det fanns ingen ”FN-rapport” om svensk rasism
  Att politiska aktivister inom den så kallade anti-rasistiska sfären anser att det finns rasism i Sverige är föga förvånande. Det vore svårt att skapa stora nyheter om det. Men om samma människor började kalla sig ”FN-förbundet” och skrev ned sina åsikter i en ”rapport” istället för i en debattartikel – kanske dessutom börja ge sig själva titlar som ”generalsekreterare” och ”ambassadör” – då skulle åsikterna kunna spridas i stora rubriker om att FN varnar för svenskarnas rasism. Det är precis vad en grupp vänsterextremister gjort, och flera stora medier har medvetet hjälpt till i bluffen.
  Nya tider 20 juni 2014

 • Categories: Nya media Tags:

  9 juli 2009

  July 9th, 2009 Comments off

  Murder highlights Escalation of Anti-Muslim Violence in Europe
  Per?embe, 09 Temmuz 2009 10:18
  COJEP International calls on European governments to address the escalation of intolerance and violence against Muslims throughout Europe and strongly condemns the recent murder of a Muslim woman in Germany. Recent reports released by several international organisations, including the EU Fundamental Human Rights Agency (FRA), Amnesty International, and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) have called attention to the rise in hate speech, and hate motivated crimes directed towards Muslims throughout the region.
  Cojeb Intgernational 9 juli 2009

  Categories: Utländsk press Tags: ,