Archive

Posts Tagged ‘romer’

Föeningen CUi bono och Göteborgs stadsbibliotek

September 29th, 2014 Comments off
 • Uppmärksammad uthyrning av Stadsbiblioteket Göteborgs Hörsal avbryts
  Stadsbiblioteket Göteborg upphäver den uppmärksammade uthyrningen av sin Hörsal till föreningen Cui Bono. Föreningen Cui Bono har planerat ett föredrag av Karl-Olov Arnstberg den 31 augusti och Stadsbiblioteket gör nu bedömningen att det finns risk för ordningsstörning i samband med föredraget.
  Göteborgs stadsbibliotek 29 september 2014

 • Categories: Organisationer, Rasism Tags:

  Antiziganism

  March 26th, 2014 Comments off
 • Kraftsamling i arbetet mot antiziganism
  Sammanfattning

  En kommission mot antiziganism ska komplettera och förstärka samhällets insatser på området. Syftet med kommissionen är att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.
  En kommission mot antiziganism ska komplettera och förstärka samhällets insatser på området. Syftet med kommissionen är att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.

  Kommissionen ska bland annat
  samla kunskaperna om antiziganism och i samråd med berörda aktörer bidra till att sprida och förbättra genomslaget av befintlig kunskap, identifiera och förmedla goda exempel på åtgärder och metoder för att motverka och förebygga antiziganism, delta i den allmänna debatten och medverka i olika former av utbildnings- och informationsverksamhet, ta ställning till vilka insatser som kommissionen kan genomföra eller bidra till för att motverka antiziganism inom den offentliga förvaltningen och skolan, och följa utvecklingen och sammanställa de granskningar och åtgärder som har vidtagits av olika aktörer när det gäller frågan om registrering av romer på etnisk grund.

  Uppdraget ska redovisas senast den 20 maj 2016.

  Ladda ner Regeringens direktiv 2014:47

 • Categories: Myndigheter Tags:

  Övergrepp mot romer

  March 26th, 2014 Comments off
 • Sheraton stoppade regeringens romska gäst
  Diana Nyman, 45, var inbjuden av regeringen för att tala om diskrimineringen av romer. Men på hotellet där regeringskansliet bokat in henne fick hon inte äta frukost.
  Dagens nyheter 24 mars 2014

 • Häftiga reaktioner mot Sheraton
  Reaktionerna är många och kraftiga mot Sheraton som nekade regeringens gäst Diana Nyman att äta frukost i samband med vitboken om övergrepp och kränkningar mot romer.
  Dagens nyheter 25 mars 2014

 • Categories: Dagstidningar Tags: ,

  Sheraton

  March 26th, 2014 Comments off
 • Regeringen kallar till krismöte efter Sheratonskandalen
  Regeringen kallar hotell- och restaurangbranschen till möte. Detta sedan Sheraton nekat Diana Nyman från Romska rådet att äta frukost på hotellet där hon bodde.
  Dagens nyheter 26 mars 2014

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Romer

  March 23rd, 2014 Comments off

  23 mars 2014
  Arbetsmarknadsdepartementet

 • Förekomst av olagliga register om romer eller personer av annat etniskt ursprung ska undersökas
  Regeringen har gett Datainspektionen i uppdrag att undersöka om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och bostadsmarknaden.

 • Categories: Myndigheter Tags:

  Romska ungdomar

  January 24th, 2014 Comments off
 • Mentorskapsprogram för romska ungdomar
  Romska ungdomsförbundet får 500 000 kronor för att utveckla och genomföra ett mentorskapsprogram för romska ungdomar.
  - Målet för regeringens strategi för romsk inkludering är att den rom som fyller 20 år 2032 ska lika möjligheter i livet som den som är icke rom. För att nå dit är det viktigt att satsa på unga romer och låta dem bli förebilder för den kommande generationen. Samtidigt måste kunskapen om romer och romers situation öka ute i det offentliga samhället, säger integrationsminister Erik Ullenhag.
  Regeringen 24 januari 2014

 • Categories: Myndigheter Tags:

  Rätt att larma om missförhållanden

  January 19th, 2014 Comments off
 • Peter Wolodarski: Fortsätt att vissla, säger justitiekanslern
  Den som larmar medier om allvarliga missförhållanden ska inte jagas av rättsstaten, konstaterade justitiekanslern i veckan. Det är ett efterlängtat besked från det officiella Sverige.
  Dagens nyheter 19 januari 2014

  Den 23 september förra året avslöjade DN:s reporter Niklas Orrenius att Skånepolisen upprättat ett olagligt register över romer. Totalt innehöll det nästan 5.000 personer spridda över hela Sverige, och över tusen av de registrerade var barn.

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Förbud mot tiggare löser inte problemet

  January 12th, 2014 Comments off

 • ”Så kan Europa bidra till att minska antalet tiggare”
  Förbud löser inget. Vi förnedrar inte genom att se människan vid tiggarmuggen. Förnedringen ligger i det förtryck som tvingar tiggaren att sitta där. Europas romer diskrimineras fortfarande skamligt. Detta är hela Europas ansvar, inklusive vårt eget, skriver Thomas Hammarberg och föreslår en rad satsningar.
  Dagens nyheter 12 januari 2014

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Registret om romer

  December 14th, 2013 Comments off
 • Uppgifter om romer flyttas till nytt register
  Skånepolisens register ”Kringresande” har tagits bort. Men personuppgifter från registret har flyttats över till en ny uppgiftssamling. Vilka uppgifter, och hur många, är hemligt.
  Dagens nyheter 14 december 2013

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Romer

  November 19th, 2013 Comments off

  Seriestart 19 november

 • Möt fyra romer med fyra drömmar
  Marius drömmer om den familj han aldrig haft, Jadranka vill ha 55 barnbarn, Dusan kämpar för att bli advokat och Claudia trotsar alla tabun för ett liv i luften.
  Sveriges television 19 november 2013
  Dokumentärserien har premiär den 19 november klockan 20.30 i SVT2 och SVT Play.

 • Categories: Radio-TV-media Tags: