Archive

Posts Tagged ‘språk’

Sverige behöver en språkstatistik som bygger på fakta – inte på gissningar

August 13th, 2009 Comments off

Sverige behöver en språkstatistik som bygger på fakta – inte på gissningar
Skrivet av Jean Azar,Lars-Nila Lasko,Per-Åke Lindblom,Refik Sener, Kaarlo Voionmaa
Debatt
Tidigare i år kritiserade EU:s expertkommitté Sverige för att inte bedriva någon officiell statistikinhämtning vad beträffar regionala språk eller minoritetsspråk. “Detta begränsar de svenska myndigheternas förmåga att planera och genomföra lämpliga åtgärder för skyddet och befrämjandet av dessa språk och gör det svårt för Expertkommittén att värdera om Sverige fullgör sina åligganden,” hette det i rapporten.
Tidningen Kulturen 2009-08-13

Categories: Tidskrifter Tags: