Archive

Posts Tagged ‘valet’

Dagstidningar 21 september 2010

September 21st, 2010 Comments off
 • Gör inte om danska misstag
  SVERIGEDEMOKRATERNA Om andra partier av taktiska skäl börjar överta SD:s åsikter är vi på väg utför ett sluttande plan. SD kommer aldrig att bli nöjda utan bara förflytta sina positioner ytterligare, skriver författarna Anna-Lena Lodenius och Mats Wingborg.
  Svenska dagbladet 21 september 2010

 • Hur hamnade vi här?
  Det är varken mediernas eller politikernas fel att Sverigedemokraterna nu sitter i riks­dagen. Det är för att väljarna gillar deras syn på invandrare. Vi måste göra upp med bilden av det goda Sverige, skriver Daniel Poohl.
  Dagens nyheter 21 september 2010

  Vår kommentar:
  Jag håller absolut med om att sverigedemos har fått plats i riksdagen för att det finns människor som gillar deras politik. Vi har dock fortfarande ett ansvar. att genom eget exempel och genom en bra förd politik tränga sverigedemos undan från folkets medvetande som första hands val.

  Om man för ett invandringspolitik i motsatt riktning än vad sverigedemos förespråkar då får man en dubbel effekt, dels är det en bättre politik, dels kan det visa sig att folket gillar den. Det är när vi vacklar om vad som är bäst som opinionen blir kaotisk och inte vet färdriktningen.

  Några exempel:
  Modersmålet i skolan är viktigt för att barn ska få en egen stark identitet. Arbeta då för att göra det möjligt, samtidigt som valfriheten att inte välja modersmålsundervisning behålls.
  Att behålla den egna kulturen genom att grupperna får en rimlig chans till ett rikare kulturliv i form av kulturprogram på det egna språket är viktigt för invandrarnas välbefinnande i landet. Satsa då på att invandrarnas kulturer inte sätts på undantag såsom fallet är idag. Låt de invandrare som inte vill behålla sin ursprungskultur ta del av den för dem nya svenska kulturen utan att hemlandets kultur degraderas.
  Att visa att arbetslöshet och invandrare inte är synonymer, utan att huvuddelen av invandrarna har ett arbete att gå till.
  Att visa att bostadssegregation och invandrare inte är synonymer, utan att huvuddelen av invandrarna bor i blandade bostadsområden och i sådana områden där man tror mot bättre vetande att bara svenskar bor.
  Att visa att 98% av invandrarna inte är kända av polisen, även om några, 2%, kan vara det.
  Att visa att om det är trevligt att träffa utlänningar när man är på semester, så kan invandrarna likaledes vara trevliga, och att om man träffar otrevliga invandrare beror det inte på att de är invandrare utan på att de är otrevliga som personer.
  Att inte tro att bara svenskar kan vara rasister, utan vi invandrare kan också vara det.
  Listan kan göras lång, men den kanske behöver finnas på plats vid behov.

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Nya medier 20 september 2010

  September 20th, 2010 1 comment
 • VALANALYS Därför kom Sverigedemokraterna in i riksdagen
  2010-09-19 Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har orsakat en chockreaktion. Under flera månader framöver kommer vi att stöta och blöta frågan om hur och varför Sverigedemokraterna nådde sin eftertraktade riksdagsplats.
  Då är det viktigt att se längre än till bara valrörelsen.
  Expo 20 september 2010

 • Categories: Dagstidningar Tags:

  Dagstidningar 19 september 2010

  September 19th, 2010 Comments off
 • Födda i fel land stängs ute
  DISKRIMINERING. Bestämmelserna i vallagen är en regelrätt och orättvis diskriminering. Omkring 100000 medborgare folkbokförda i Sverige stängs ute enbart för att de råkar vara ­födda i fel land, skriver en rad företrädare för organisationer mot diskriminering.
  Svenska dagbladet 19 september 2010

  Våra kommentarer till artikeln:

  Det är trist att varje gång det är val kommer Paul Lappalainen med samma typ av argumentation. Det är kontraproduktivt att tala om “diskriminering”.
  Vi på Immigrant-institutet har i alla val arbetat för att öka invandrarnas valdeltagande, i synnerhet de utländska medborgares valdeltagande. Det är inte så illa att utländska medborgare får rösta efter tre år i Sverige. Det är få länder på jorden där man har en sådan rättighet.

  Vi har i alla sammanhang pläderat för en kortare tid, t.ex. ett eller två år. Men inte på grund av någon förmodad diskriminering, utan som ett sätt att öka demokratin. Det är många unga mellan 16 och 18 år som också skulle känna sig diskriminerade med den sorters resonemang som Paul Lappalainen och de som skriver under med honom för.

  Att medborgare i EU, Norge, Schweiz och Island får rösta utan att ha varit så länge i landet handlar det ju om att Sverige och dessa länder har en pakt om fri rörlighet. Sverige är som bekant medlem i EU, och svenska medborgare får därmed på samma sätt rösta i övriga länder om de bosätter sig där. Det är en ömsesidig rättighet. EU har också som bekant utvidgats undan för undan, från 6 länder på 50-talet när det hette Stål- och kolunion till dagens 27 länder. Arbete med utvidgning pågår och det finns förhoppningar om att även Turkiet ska bli medlem, ett halveuropeiskt halvasiatiskt land. Preferensavtal med länder i Medelhavet som Marocko, Algeriet kan så småningom utmynna i någon form av politiska rättigheter liknande dem som Norge, Schweiz och Island har. Den dagen får också medborgare i dessa länder ökade rättigheter även i Sverige och vi svenskar i dessa länder.

  Medborgare i Somalia får rösta i Sverige om de har varit folkbokförda minst tre år. Svenska medborgare har knappast någon rösträtt i Somalia, när inte ens somalierna själva har möjligheter att utöva sina medborgerliga rättigheter där.

  Somalierna i Sverige är faktiskt på frammarsch. Fler somalier ställer upp till val, både till riksdagen och till kommun och landsting. Det är där vi ska lägga ner våra krafter, att få de invandrare som redan har rösträtt politiskt engagerade och att få invandrare att rösta. Det arbetet är lite svårare är att ropa “diskriminering”.

  I det senaste kommun- och landstingsvalet röstade endast 38% av de röstberättigade. Det är ett stort arbete vi har framför oss. Immigrant-institutet hoppas att fler röstar i år. Vi måste erövra demokratin genom att vi som har rätt att delta gör det, och inte genom att gråta över dem som ännu inte kan delta (den möjligheten får de nästa gång – då har fyra år hunnit gå och de har hunnit kvalificera sig både som kandidater och som röstare. Det är ca 390 554 utländska medborgare som har rösträtt i kommunval i år. Omkring 250 000 avstod 2006 från att utöva sina rättigheter. Det är mer än det dubbla än dem som enligt Lappalainen stängs ute.

  Immigrant-institutet tycker att vi först måste ägna våra krafter att vinna dessa 250 000 med rösträtt innan vi har moralisk rätt att gå vidare och ställa högre krav. Vi har publicerat en lista över invandrade kandidater i syfte att höja valdeltagandet. Du kan se listan här.

  En möjlighet för att öka invandrarnas valdeltagande är att kommun- och landstingsvalen äger rum vid annan tidpunkt än riksdagsvalet.

  Paul Lappalainen och de övriga undertecknarna tycks också ha ett elitistikst syn om demokratin. De skriver “I klartext innebär det att en EU-medborgare per definition alltid förutsätts ha bättre kunskaper för att delta i ett demokratiskt val än en medborgare utanför EU”. Sedan när är “Kunskap” ett argument för att få rösta? Då skulle många svenskar utestängas från vallokalerna.

 • Categories: Dagstidningar Tags: