Home

Immigrant-institutet har under årens gång medverkat i ett antal projekt som fått stöd från EU:s olika program eller från svenska myndigheter.
Här görs en kortfatad presentation av några av dem.

Immigrant-institutet
Göteborg
info @ immi.se