Flexi in security

Flexi-in-security

Projektets webbplats: Flexi-in-security

Invandrarnas situation i tider av ekonomisk kris

Projektet består av flera delar:
Många ekonomer kräver mer flexibilitet i arbetsmarknaden. Ökat flexibilitet kunde betyda enklare regler för att anställa och avskeda folk och lägre kostnader i socialt skydd. Ekonomerna säger att sådana ändringar kunde underlätta och göra mer atraktivt att anställa folk, och därför skapa fler jobb. Detta skulle medverka till att lägre arbetslöshet och starkare ekonomisk tillväxt.
10 fotografer och 10 forskare engageras för att ge sin bild av invandrarnas situation utifrån invandrarnas eget perspektiv.

Utställning
Under 2011 en vandringsutställning baserad på berättelser ur det verkliga livet av invandrade arbetare under den ekonomiska krisen ska presenteras först i Tjeckien och därefter i Tyskland, Belgien, Sverige och Polen. Utställningen ska vara tilgänglig även online som en del av webbbsidan MigrceOnline.cz. En del ska också ingå i dokumentationen av projektet.

Utställningen i Invandrarnas Hus, Katrinedalsgatan 43, Borås
visas under tiden 30 mars – 19 april.
vardagar kl 10-17
Tel 033-136070 , e-post: info@immi.se

Utställningen kan ses online här

Utställningen ska visas även i Berlin, Brno, Bryssel, Bukarest, Prag, Ostrava, Vilnius och Warzsawa

Samtal och seminarium
I de olika länderna kommer det att föras samtal om invandrararbetarnas aktuella situation. Ett seminarium i Prag kommer att avsluta projektet.

Publikation
Inom projektets ram har man publicerat en skrift "Flexi in security - on the situation of labor migrants in times of economic crisis".
Den kan läsas här som pdf-fil.