Libraries for All – ESME

EU-projektet Libraries for All – ESME går avslutades den sista september 2010. Sedan maj 2009 har Immigrant-institutet haft nära samarbete med Biskopsgårdens bibliotek som är projektets svenska modellbibliotek.


ESME - Libraries for all

Projektets webbplats: www.librariesforall.eu

I EU-projektet Libraries for All – ESME (European Strategy for Multicultural Education) utvecklar vi modeller för mångspråkiga och interkulturella bibliotek och vill lyfta fram goda exempel på mångkulturell biblioteksverksamhet som kan inspirera andra. Libraries for All – ESME är ett tvåårigt projekt inom EU:s program för livslångt lärande/Grundtvig och pågår fram till september 2010. I projektet samarbetar folkbibliotek och föreningar som arbetar med frågor som rör invandring och integration i Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Här i Sverige är Immigrant-institutet i Borås svensk projektpartner och Biskopsgårdens bibliotek i Göteborg är vårt svenska modellbibliotek.

Nyhetsbrev för ESME - Libraries for all mars 2010

Nyhetsbrev för ESME - Libraries for all - augusti 2010

IFLA services to multicultural populations
Nyhetsbrev från IFLA med en presentation av ESME-projektet

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska Kommissionen. För uppgifterna på denna webbplats ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.