LL-MOM - Language Learning and Medical Communication

LL-MoM - Language Learning and Medical Communication (2009-2011) är en fortsättning på projektet Medics on the Move (MoM) (2006-2008) där man utvecklade webbaserat språk- och kommunikationsstöd på flera språk för utländska läkare på språknivå B1/B2.
LL-MoM är ett Leonardo da Vinci-projekt för överföring av innovation som medfinansieras av Programmet för livslångt lärande.

Project Number 2009-1-BE3-LEO05-01063
Language Learning and Medical Communication (LL-MOM)

LL-MoM syfte
LL-MoM breddar nu målgruppen till att omfatta utländska läkare på språknivå A1 (nybörjare) som behöver tillägna sig ett nytt språk så snabbt och bra som möjligt. Projektet syftar till att utveckla ett flexibelt inlärningsstöd som underlättar utländska läkares kommunikation och integration i sjukvården genom att utveckla språkstöd som är kontextualiserat till sjukvårdsituationer och tillgängligt via dator och mobil. Materialet utvecklas på 6 europeiska språk - engelska, danska, nederländska, tyska, italienska och svenska med vissa delar av materialet översatta till arabiska, polska, rumänska, ryska och turkiska.

Materialet kommer att bestå av (1) hörövningar och uttalsträning, (2) en flerspråkig interaktiv och kontextualiserad grammatik, (3) systematisk introduktion i medicinska scenarier med stöd av (4) en grundläggande skriftlig ordlista med både vardagligt språk och medicinskt fackspråk samt ljudinspelningar och översättningar, samt (5) en medicinsk kommunikationsguide (färdighetsträning). Materialet kommer att finnas tillgängligt via internet, i en lärplattform på moodle, med åtkomst både via dator och mobil. Forum och skype kommer också att användas för individualiserat stöd.

Målsättningen är att erbjuda ett så relevant innehåll som möjligt för att underlätta för nya utländska läkare på arbetsplatsen, professionellt, språkligt, socialt och interaktivt. Folkuniversitetet involveras i testningen av materialet av utländska läkare bland sina deltagare.

I projektet ingår också en halvdagskonferens i Västsverige.

Projektpartners i LLMoM
• Universitetet i Antwerpen, Belgien (projektledare)
• Charité - Universitaetsmedizin Berlin, Tyskland
• Videnscenter for Integration, Vejle, Danmark
• Training 2000, Ancona, Italien
• Team Hutchins, Sollebrunn, Sverige (teknik)
• Immigrant-institutet, Borås, i samarbete med Göteborgs universitet och Folkuniversitetet

Projektansvariga i Sverige:
Nataliya Berbyuk Lindström, fil dr, Göteborgs universitet
Randi Myhre, fil mag, forskare, lärare i svenska som andra språk
Miguel Benito, institutschef, manager

Projektet avslutades 30 november 2011.


Language discordant medical professionals are on the increase in the EU but even after a while in the target culture they still experience problems with communicative functioning on the workfloor. The misunderstandings between doctors and patients with a different cultural or linguistic background can be primarily explained in terms of verbal and non-verbal communication styles. The resulting miscommunication has an adversary effect on the perceived professional status of the practitioner; linguistic deficiencies can easily be interpreted as professional unqualification.

In a remedial context medical language competence consists of a) adequate knowledge of vocabulary (sufficient and appropriate lexical knowledge, colloquial medical language, an acceptable pronunciation, etc.), and b) grammar (complex sentences), but also c) appropriately delivery of the language (slowly and clearly, with empathy, etc.) (Berbyuk Lindström 2008, Van de Poel & Brunfaut i.p.).

Based on research as well as on the experience from the MoM-project (2006-2008) materials for newcomers (level A1) communicating with different interactants on the medical workfloor will be developed by the MoM-consortium supported by medical skills labs, medical mediators and language trainers for 6 European languages, i.e. English (as a Language for Wider Communication), Danish, Dutch, German, Italian, and Swedish. Participants will be guided in their learning through (1) ear training and performance of contextualised sounds, (2) multilingual interactive and contextualised grammar, (3) a systematic introduction in medical scenarios, supported by (4) a basic written and audio wordlist with translations and (5) a medical communication guide (skills training). The materials will be provided in learning spaces integrated in moodle and accessible through mobile technology. Technical and pedagogical manuals will facilitate e-learning. Moreover, blended learning will be fully supported through the use of forums and skype.
External evaluation has shown that MoM already has a high impact on learners at level B1/B2. By extending the existing pedagogical concept to a broader audience needing the new communication skills around the time of their professional mobility, LL-MoM aims to facilitate language learning for beginners. By contextualising the learning and making it accessible through multiple learning routes, LL-MoM becomes a flexible learning tool, which is often the only means for medical professionals to enhance their professional communication and integration.