Avslutade projekt

På dessa sidor presenteras projekt som EU eller myndigheter givit anslag till.
Presentationen är i regel kortfattad och i övrigt hänvisas till projektets slutrapport i fall den är publicerad.