Tvåspråkiga sagostunder på elva språk

Under höstterminen 2011 planerar vi en serie om tio tvåspråkiga sagostunder för barn i åldern 3-5 år i Göteborg där vuxna berättar sagor och barnen dramatiserar. Inbjudan kommer att gå ut till förskolor, öppna förskolor, dagbarnvårdare och föräldrar i Göteborg via KULF:s nätverk och ytterligare marknadsföringsinsatser.

Föreställningarna planeras äga rum i stora samlingssalen i Folkets Hus Biskopsgården på torsdagförmiddagar kl lO med start torsdag 15 september. Vid varje föreställning kommer en saga att berättas på svenska och ytterligare ett språk av personal från olika förskolor i Göteborg och från Immigrant-institutet. Utöver svenska är följande språk inplanerade: albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, finska, kurdiska, persiska, somaliska, spanska och turkiska.

De vuxna sagoberättarna är viktiga i föreställningen men det är barnen som innehar huvudrollen. Vid föreställningarna kommer barn från olika förskolor att dramatisera sagan efter att ha arbetat med den som tema på sin förskola och förberett sig på att spela upp sagan för barn från andra förskolor i Göteborg. Sånger med barnen på de aktuella språken är ett annat trevligt inslag i föreställningarna. Efter sagostunden är deltagarna välkomna in till Biskopsgårdens biblioteks barnavdelning som ligger vägg i vägg med Folkets Hus för att botanisera bland bilderböckerna och den mångspråkiga barnlitteraturen och ta del av bibliotekets utställningar.

Syftet med det mångspråkiga sagoprojektet är flerfaldigt. Vi vill erbjuda barn i Göteborg stimulerande kultur- och språkupplevelser där barnen själva är aktivt medskapande. Vi önskar också bejaka och synliggöra den språkliga mångfald som finns i Göteborg, och lyfta fram språk som en resurs och källa till glädje och rikedom. Genom berättande, drama, musik och sång på flera språk vill vi:

- stödja barnens språkutveckling både på modersmålet och andraspråket
- stimulera barnens intresse för språk i allmänhet och varandras i synnerhet
- tillvarata den språkliga mångfalden bland barnen och förskolepersonalen
- uppmuntra förskolornas arbete med barnens språkutveckling
- stimulera förskolor att arbeta med språk, drama och skapande verksamhet
- öka barnens bekantskap med biblioteket som mötesplats och forum för kultur- och läsupplevelser
- stärka nätverk och erfarenhetsutbyte mellan förskolor och bibliotek
- sprida erfarenheterna till andra förskolor och bibliotek lokalt, regionalt och internationellt.

Projektet genomförs med stöd från Göteborgs stads kulturnämnd och Västra Götalandsregionens konst- och kulturutveckling