Home > seminarier > I en väg ur hederskulturens värld!

I en väg ur hederskulturens värld!

September 15th, 2010 Leave a comment Go to comments

Kunskapskväll om:
I en väg ur hederskulturens värld!

Hur känns det att leva under hederskulturen?
Hur är det att fly från sina föräldrar?
Hur blir man bemött av myndigheterna?
Vad finns det för brister idag i samhället?
Hur kan vi hjälpa de utsatta på bästa sätt?

Välkommen till en kunskapskväll med Melissa Delir- en självupplevd livsberättelse i en väg ur hederskulturens värld! Och Juno Blom- en riktig eldsjäl som brinner för de utsattas mänskliga rättigheter.
Samtalsledare: Sara Mohammad; Ordförande för riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime.

Tid: Den 4 oktober 2010 kl 18:00
Plats: Svea vägen 41 ABF huset- Fabian salen

Melissa Delir, författarinna till böckerna “Vilsen längtan hem” & “Tack för att du finns”. Melissa berättar i sin berättelse om hur hon har blivit bemött av samhället efter att brutit sig ur hederskulturen som isolerade henne från omvärlden.
Med hederskulturen i bagaget fortsätta Melissa sin livsresa med bland annat att hamna i krisperiod där hon ideligen tvingas att byta boendeformer, hamnar på skyddat boende, stödboende, hos jourfamiljer och på psykakuten. Hon kämpar med psykologer, läkare, behandlingsassistenter, kontaktpersoner, kuratorer, socialsekreterare och boendepersonal om ett tryggt hem – om tryggheten med en vuxen människa.

Juno Blom, utveckling samordnare på Länsstyrelsen Östergötland utbildar myndigheter med att bygga upp ett bättre skyddsnät för unga med hedersrelaterad våld i bagaget.
Juno Blom har även blivit tilldelat bland annat Fadime priset för sitt starka engagemang, kunskap och mod att hjälpa dessa unga människor. “Om vi inte vågar se den värld vi lever kan vi inte heller förändra den” Juno Blom.

Kontakt:
E-mail: Pela_fadime@yahoo.se
Tel: 0704411075/ 08 7116032
För mer information går gärna in på www.pelafadime.se

Categories: seminarier Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.