Home > Allmänt > Rätt till vård-konferensen 26 november

Rätt till vård-konferensen 26 november

November 13th, 2010 Leave a comment Go to comments

Program

Konferensen är strukturerad efter den analys som Paul Hunt presenterade 2006 och avser därför belysa frågan ur fyra olika perspektiv. Dessa är det människorättsliga perspektivet, det medicinsk-etiska perspektivet, folkhälsoperspektivet och det humanitära perspektivet. Paul Hunts rapport finns att ladda ner här.

Moderator under dagen:
Bengt Westerberg – Ordförande Svenska Röda Korset
08.00 – 09.00 Registrering och fika
09.00 – 09.15 Introduktion
09.15 – 09.45 Vård för papperslösa i Sverige. Historiskt perspektiv.
  Anders Björkman – Professor, Institutionen för Medicin, Enheten för infektionssjukdomar, Karolinska Institutet. Grundare Läkare i världens klinik Stockholm.
  Anne Sjögren – Sjuksköterska, en av Rosengrenska nätverkets grundare, nu i samarbete med Röda Korset
09.45 – 10.30 Det medicinsk-etiska perspektivet.
  Gunilla Klingberg – Ordförande i Sveriges Tandläkarförbund, docent och övertandläkare i pedodonti (barn- o ungdomstandvård) på Mun-H-Center i Göteborg
  Thomas Flodin – Ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd
10.30 – 10.50 Fika
10.50 – 11.20 Vittnesmål
  Boris Pendic – Farmaceut student och förre detta papperslös
11.30 – 12.15 The international right to health: protecting the disadvantaged and demanding accountability. (Engelska, liveföreläsning via videolänk) 
  Paul Hunt – Professor, University of Essex, UN Special Rapporteur on the right to health (2002-2008)
12.15 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 Access to healthcare in Europe: a right not respected (Engelska) 
  Nathalie Simonnot – Deputy director, Coordinator for national programmes, Advocacy and communication, Médecins du monde
14.00 – 14.45 Rätt till vård i ett folkhälsoperspektiv: Kan en kedja vara starkare än sin svagaste länk?
  Henry Ascher – Docent och universitetslektor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg, barnläkare vid Flyktingbarnteamet, Gamlestaden i Göteborg, medicinskt ansvarig för Rosengrenska kliniken samt ordförande för Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn.
14.45 – 15.15 Fika
15.15 – 16.00 Det humanitära perspektivet – varför så svårt att förverkliga?
  Samtal mellan Agneta Pleijel – Författare till romaner, dramatik och poesi. Har aktivt deltagit i diskussionen om asylfrågor, särskilt vad avser asylsökande familjer med apatiska barn men även andra mycket sjuka flyktingars rätt till asyl och vård,
  Anna-Karin Eklund – Ordförande Vårdförbundet, och
  Lennart Molin – Biträdande generalsekreterare Sveriges Kristna Råd.
16.00 – 17.00 Paneldiskussion
  Modererar och summerar:
Ingemar Engström – Professor i barn- och ungdomspsykiatri, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik och sakkunnig i Statens Medicinsk-Etiska Råd
17.00 – 17.15 Avslutning
Categories: Allmänt Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.