Home > Allmänt > Kampanj för att ratificera konventionen om Invandrararbetarnas rättigheter

Kampanj för att ratificera konventionen om Invandrararbetarnas rättigheter

December 11th, 2010 Leave a comment Go to comments

Du kan signera ett appell  för att få EU-länderna att ratificera FN:s konvention om invandrararbetarnas rättigheter.

Gå till sidan för Kampanjen December 18 .

Immigrant-institutet har sedan 2003 engagerat sig i de årliga kampanjerna. Nu kanske är vi närmare ett beslut då flera EU-parlamentariker kommer att ta upp det i det eeuropeiska parlamentet och i deras respektive lands parlament. Sverige borde kunna bli det första landet att ratificera konventionen, då vi nu har arbetskraftsinvandring sedan 15 december 2008. Det skulle också bli en markering mot  invandrarfientliga krafter.

Miguel Benito

Categories: Allmänt Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.