Home > Immigrant-institutet, Konferenser > EU-migranters och papperslösas situation i Göteborg

EU-migranters och papperslösas situation i Göteborg

November 19th, 2013

Välkommen till en konferens om EU-migranters och papperslösas situation i Göteborg.

Hämta affisch här.

Vilka är migranterna? Hur ser deras vardag ut? Deras tillgång till arbete, bostad, samhällsservice och stöd? Vilka rättigheter och skyldigheter har de? Lever vi upp till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, barns rättigheter och migrantarbetares rättigheter?
Välkommen till en dag där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter och sätter fokus på viktiga framtidsfrågor.
Tid: 13:00-17:00 tisdagen den 10 december 2013
Plats: Emigranternas Hus, Packhusplatsen 7, Göteborg
(Tullhuset. Samma ingång som Casino Cosmopol)

Anmälan senast fredag 6 december till randi.myhre@immi.se
Begränsat antal platser. Fri entré. Kaffe och tilltugg finns.

PROGRAM
13:00 Välkommen
Jens Allwood, ordf., Immigrant-institutet & Roger Bodin, chef, Emigranternas Hus
13:10 Migrationen i Europa – en kort överblick
Randi Myhre, Immigrant-institutet
13:20 En bild av EU-migranter i Göteborgs stad
Teresa Woodall, enhetschef, Social Resursförvaltning
13:35 Crossroads- Informationscenter för EU-migranter och tredjelandsmedborgare
Tanya Zhyla, EU, EU -handläggare, Crossroads, Stadsmissionen
13:50 Hur ser papperslösa kvinnors och barns situation ut?
Carina Geraghty, projektledare, Räddningsmissionen
14:05 Bensträckare
14:15 Öppen förskola för romska barn
Pontus Nilsen, föreståndare, Matteuskyrkan
14:25 Vård för papperslösa
My Barkensjö, Leg. sjuksköterska, Rosengrenska/Röda Korset
14:35 Ingen Människa Är Illegal
Lotten Gustafson, nätverket Ingen Människa Är Illegal
14:45 Migranter berättar om sina personliga erfarenheter
Karzan Perdawidi, lärarstuderande, f.d. papperslös, en migrant från Rumänien samt en tredjelandsmedborgare berättar
15:20 FN:s konvention för migrantarbetares rättigheter
Evelyn Wærnes, Immigrant-institutet
15:30 Fika och workshop i mindre grupper:
Vad ser vi för behov, hinder samt lösningar? Hur kan vi tillsammans bidra till att effektivisera stödet?
16:15 Uppsamling av inventerade behov, frågor och förslag från grupperna
16:35 Historiska paralleller till svenska arbetskraftsmigranter
Lars Hansson, historiker, utvecklingschef, Emigranternas Hus
16:50 Avslutning

Arrangörer: Immigrant-institutet, Emigranternas Hus

Comments are closed.