Home > kultur > 18/10-15/11 Fotografiutställning Definition: Svensk

18/10-15/11 Fotografiutställning Definition: Svensk

October 6th, 2014

Definition: Svensk
Josefin Engberg Cowie, fotografier.
I Konsthallen, Blå Stället 18/10 – 15/11
Vernissage lördag den 18/10 kl 13 då konstnären presenterar utställningen.

Josefin Engberg Cowie är fotograf och filmare, verksam i Göteborg. I utställningen Definition: Svensk i Konsthallen på Blå Stället visar hon en större serie porträtt. Där finns också ett tidigare fotoprojekt “No one belongs here more than you”. Med dem vill hon ställa frågan:
Vad är det att vara svensk?

Josefin Engberg Cowie har fotograferat personer i sin egen omgivning med olika bakgrund och utseende. Det har resulterat i cirka 30 porträtt. Hon visar den mångfald hon är en del av och vill skapa medvetenhet hos andra om vilken mångfald de själva har omkring sig.

Hon vill att vi ska ställa oss själva frågor som: ”När du säger ”vi” – vilka menar du då? Den omgivning som en ser som ”vi”, räknas av en annan som ”dem” och vice versa. Vad är en typisk svensk? Har det med utseende eller kultur att göra? Eller kanske något annat?

Det har uttryckts att “vara svensk är att själv uppfatta sig som svensk, men ännu viktigare är att uppfattas som svensk av andra. Det öppnar för miljontals möjliga definitioner av att vara svensk.
Vad ger mig rätten att definiera en annan människa? Hur känns det när någon definierar dig? Men vem ska bestämma vad VI ska enas om? Du eller jag?

Om sin egen bakgrund berättar hon:
”Jag har själv inte ett ”stereotypt” svenskt utseende, då jag är adopterad från en annan världsdel. Jag är dessutom uppväxt med två syskon som i sin tur är adopterade från två helt andra länder. Vi har växt upp med den svenska kulturen och ser oss själva som svenskar. Men är väl medvetna om att det finns de som inte gör det.
Jag förväntas svara på nyfikna och utstuderade frågor för att folk upplever att de behöver definiera och kategorisera mig. I vissa sammanhang anses jag tillhöra ”oss” men i andra är det tydligt att jag tillhör ”dem”.

LÄNKAR
Josefin Engberg Cowies hemsida: www.josefinengberg.com
Blå Ställets hemsida: www.blastallet.goteborg.se
Gilla Blå Ställets Konsthall på Facebook: www.facebook.com/konstblastallet

KONTAKT & MER INFO
Bibbi Forsman, Programproducent Konst och utställningar
Tel: 031-365 16 99, E-post: bibbi.forsman@angered.goteborg.se

Categories: kultur Tags:
Comments are closed.