Archive

Posts Tagged ‘äldreomsorg’

En verdig eldreomsorg for alle – også for urfolk og minoriteter

October 14th, 2009 No comments

Seminar for veiledere/lærere/opplæringsansvarlige
21. oktober 2009
Fagforbundet, Keysers gate 15, Oslo
Program 21. oktober

09.30 – 10.00 Registrering. Kaffe/te.
10.00 -10.30 Åpning
Presentasjon av Ca-Me prosjektet
v/ Ingebjørg Gram, seniorrådgiver i Folkeuniversitetet og prosjektleder for CA-ME prosjektet
10.30 – 11.15 Kjernemodul ”Kulturkompetanse”: Erfaringer fra pilotkurs ved Grünerløkka sykehjem og Stovner
hjemmebaserte tjenester
v/ Gunnhild Aakervik, pedagogisk ansvarlig Stiftelsen Mangold i Arbeidslivet og Tone Lyngmoen Longo, fag- og opplæringskonsulent, Grünerløkka sykehjem
11.15-11.30 Pause
11.30- 12.15 CA-ME prosjektet og bruk i videregående opplæring og helsefagskole
v/Mette Seljeflot, faglærer i fagopplæring og helsefagskole, Folkeuniversitetet Oslo og
Leif Erik Sander, avdelingsleder restaurant – og matfag, Etterstad videregående skole
12.15- 13.00 Lunsj Etter lunsj inndeling i faggrupper:
13.00- 14.30 Erfaringer fra modulen ”Helse og omsorg” ved Tone Lyngmoen Longo, Fag og opplæringskonsulent Grünerløkka sykehjem
13.00 – 14.30 Erfaringer fra modulen ”Mat og ernæring”
ved Gunnhild Aakervik, lektor i ernæring, helse og miljøfag, stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet
14.30–15.00 Innspill fra deltakerne
Oppsummering og erfaringsutveksling
Veien videre
Påmelding til: info@folkeuniversitetet.no (merk påmeldingen dag 2)
Påmeldingsfrist: 12. oktober
Pris: kr 150,- (inkluderer lunsj og arbeidsbøker til de tre modulene)

Hämta affisch här

Categories: seminarier Tags:

En verdig eldreomsorg

October 14th, 2009 No comments

– Også for urfolk og minoriteter 20 oktober 2009
Fagforbundet, Keysers gate 15, Oslo
Påmelding til: info@folkeuniversitetet.no
Påmeldingsfrist: 15. oktober
Pris: kr 150,-

Program
09.30 – 10.00 Registrering. Kaffe/te.
10.00 -10.20 Åpning ved Ivar Leveraas, leder Statens seniorråd
10.20 – 11.10 Presentasjon av Ca-Me prosjektet og verktøykassen
ved Gunnhild Aakervik, Mangfold i Arbeidslivet og Ingebjørg Gram, Folkeuniversitetet
11.10 – 11.30 Erfaringer fra Grünerløkka sykehjem ved Helen Aubert, Institusjonssjef
Kaffepause
11.45 – 12.10 Eldreomsorg for alle v/seniorrådgiver Ingvild Svendsen, Helsedirektoratet
12.10 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.20 Kulturinnslag ved Safia Abdi
13.20–13.40 Gammel i nytt land ved Fauzia Hasi, KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
13.40–14.00 Kvalitet, verdighet og kompetanseheving i eldreomsorgen ved Petter Johansen, seksjon Helse og sosial, Fagforbundet
Kort pause
14.10 – 15.30 Innspill fra salen – diskusjon
Oppsummering.
Hämta programaffisch

Categories: Konferenser Tags: