Archive

Posts Tagged ‘barn’

Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering

April 23rd, 2017 No comments

Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering
Den 25-26 april träffas vi på Conventum i Örebro igen. Den här gången för att diskutera barnrättsperspektivet på migration, integration och inkludering.
Program.

Arrangör: Barnrättsdagarna

Tema 2017

Categories: Konferenser Tags:

100 barn

November 25th, 2013 No comments

PUBLIKINBJUDAN

Den 30/11 har 100BARN premiär på Stadsteatern Stockholm. Den tar avstamp i de 100 kinesiska barn som försvann i Sverige år 2007. Och sedan dess har antalet försvunna barn fortsatt att öka. Men ingen tycks leta efter barnen. I researchen till pjäsen har manusförfattaren varit i nära kontakt med Migrationsverket, Socialtjänsten, gränspolisen, jurister, åklagare, följt olika fall av människosmuggling m.fl. att försöka få ihop pusslet.

Pjäsen belyser och diskuterar också nationalstaten, barnkonventionen, kvinnokonventionen och de mänskliga rättigheterna. Stå!Gerillan har även skickat ett öppet brev med krav på revidering till alla 145 kontrakterande stater som skrivit på Flyktingkonventionen, då den inte omfattar kvinnor. Finns det ett människovärde och vilka utgör innanförskapet?

Det är en viktig pjäs som omformulerar problemformuleringen.
Kravet på revidering hittar ni här: http://www.youtube.com/watch?v=0qTYw26M3OM

PS. Den 5 dec efter föreställningen har vi paneldebatt med Migrationsverket, UNICEF, BRIS samt Socialtjänsten.

Categories: Allmänt, kultur Tags:

Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande

June 26th, 2009 No comments

Inbjudan till konferens av forskargruppen Gothenburg Research on Asylum-seeking Children in Europe (GRACE)

Asylsökande barns välfärd, hälsa och välbefinnande

7-8 december 2009
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Nya Varvet, Göteborg

Konferensen utgår ifrån resultat från ett av Europeiska Flyktingfonden finansierat mångvetenskapligt forskningsprojekt om hur man kan förbättra asylmottagande och asylprocessen för barn och föräldrar i Sverige. Barnens och föräldrarnas beskrivningar av sina vardagsliv, skola, hälsa och välbefinnande lyfts fram ur olika perspektiv och de salutogena aspekterna betonas. Strukturer i asylsystemet och dess aktörer samt nationella och internationella regelverk vad gäller människor med flyktingbakgrund presenteras. Hur fungerar lagar och regler utifrån asylsökande barns och föräldrars behov? Hur upplever de asylsökande möten med olika personer och situationer i vardagsmiljön? Vilka faktorer befrämjar välbefinnande och välfärd och vilka kan verka nedbrytande under väntan på besked om framtiden? Hur kan vi stödja barn som befinner sig i asylprocessen? Konferensen vänder sig till beslutsfattare, forskare och andra som i sitt arbete möter frågor som rör barn och familjer i asylprocessen.

Projektgruppen GRACE består av: Ulla Björnberg, projektledare Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet Henry Ascher, docent, Migration och Hälsa, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap Hans E. Andersson, fil dr, högskolelektor, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap, Södertörns Högskola Marita Eastmond, docent, Socialantropologiska institutionen, Göteborgs Universitet Helena Holgersson, doktorand, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet Lotta Mellander, professor emeritus, Avdelningen för Pediatrik, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Lisa Ottosson, doktorand, Migration och Hälsa, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap Malin Svensson, doktorand, Migration och Hälsa, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap Live Stretmo, doktorand Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet Mirzet Tursunovic, fil dr, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet Birgitta Jännebring, projektadministratör, Centrum för Europaforskning, Göteborgs Universitet Huvudfinansiär: Europeiska Flyktingfonden (ERF). Medfinansiärer: Göteborgs Universitet, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap och Södertörns Högskola.

Arrangör:
Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGU) i samarbete med Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap

Föreläsare:
Charles Watters, Director of the European Centre for the Study of Migration and Social Care, Kent, UK
Ulla Björnberg, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet
Henry Ascher, Migration och Hälsa, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap
Hans E. Andersson, Institutionen för samhällsvetenskaper, Statsvetenskap, Södertörns Högskola
Marita Eastmond, Socialantropologiska institutionen, Göteborgs Universitet
Helena Holgersson, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet
Lotta Mellander, Avdelningen för Pediatrik, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Lisa Ottosson, Migration och Hälsa, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap
Malin Svensson, Migration och Hälsa, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap
Live Stretmo, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet
Mirzet Tursunovic, Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Kontaktperson:
Birgitta Jännebring
E-post: birgitta.jannebring@cergu.gu.se

Anmälan senast 20091125 via hemsidan http://www.cergu.gu.se .

Categories: Konferenser Tags: ,