Archive

Posts Tagged ‘främlingsfientlighet’

“Gå inte i fällan” – Om att bemöta rasism och främlingsfientlighet

September 9th, 2009 No comments

9 september 2009 kl 18.30

Anna Steele Karlström, kommunalråd från Tyresö, föreläser om ett framgångsrikt samarbete över partigränserna. En informationskampanj startade inför valet 2006 då man lyckades förhindra att främlingsfientliga partier blev invalda i fullmäktige.
Det tvärpolitiska samarbetet fortsätter bland annat med att politiker från olika partier tillsammans gör besök i gymnasieskolan för att diskutera demokrati, tolerans och mångfald.

Kvällen arrangeras av föreningen Glokala Sjuhärad i samarbete med Borås FN-förening. Inbjudan har också gått ut till företrädare för samtliga riksdagspartier i Sjuhärad.

• Anmälan senast tisdagen den 1 september

• Frågor och anmälan till: Solveig Lindh-Josefsson, tel. 033-245006, solveig.lindh@bornet.net eller
Claes Bergqvist, tel. 033-282043, claesbergqvist@telia.com.
9 september 2009
Tid 18.30 till 21.00
Plats Fullmäktigesalen, Borås, Hela Sjuhärad Organisation Föreningen Glokala Sjuhärad