Archive

Posts Tagged ‘hederskultur’

Almedalen: Origo – ett unikt samarbete mot hedersproblematik

June 27th, 2013 No comments

Origo – ett unikt samarbete mot hedersproblematik
Få unga som lever i en hederskontext får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna leva ett självständigt liv. Origo är ett nyöppnat resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län, som ska ge stöd och vägledning till unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Medverkar gör bland andra Chris Heister (landshövding Stockholms län), Maria Backe (chef enheten för social utveckling, Länsstyrelsen Stockholm), Mats Löfving (länspolismästare, Polismyndigheten Stockholms län), Anna König Jerlmyr (socialborgarråd, Stockholms stad, M) och Dilek Baladiz (verksamhetsledare, Origo Stockholms stad).

Tid och plats: 2 juli, kl 15:00-16:30. Fenomenalen science center, Skeppsbron. Tält på gården.

Arrangeras av Länsstyrelsen Stockholm och Operation Kvinnofrid Stockholms län.

Läs mer om programmet

Categories: seminarier Tags:

I en väg ur hederskulturens värld!

September 15th, 2010 No comments

Kunskapskväll om:
I en väg ur hederskulturens värld!

Hur känns det att leva under hederskulturen?
Hur är det att fly från sina föräldrar?
Hur blir man bemött av myndigheterna?
Vad finns det för brister idag i samhället?
Hur kan vi hjälpa de utsatta på bästa sätt?

Välkommen till en kunskapskväll med Melissa Delir- en självupplevd livsberättelse i en väg ur hederskulturens värld! Och Juno Blom- en riktig eldsjäl som brinner för de utsattas mänskliga rättigheter.
Samtalsledare: Sara Mohammad; Ordförande för riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime.

Tid: Den 4 oktober 2010 kl 18:00
Plats: Svea vägen 41 ABF huset- Fabian salen

Melissa Delir, författarinna till böckerna “Vilsen längtan hem” & “Tack för att du finns”. Melissa berättar i sin berättelse om hur hon har blivit bemött av samhället efter att brutit sig ur hederskulturen som isolerade henne från omvärlden.
Med hederskulturen i bagaget fortsätta Melissa sin livsresa med bland annat att hamna i krisperiod där hon ideligen tvingas att byta boendeformer, hamnar på skyddat boende, stödboende, hos jourfamiljer och på psykakuten. Hon kämpar med psykologer, läkare, behandlingsassistenter, kontaktpersoner, kuratorer, socialsekreterare och boendepersonal om ett tryggt hem – om tryggheten med en vuxen människa.

Juno Blom, utveckling samordnare på Länsstyrelsen Östergötland utbildar myndigheter med att bygga upp ett bättre skyddsnät för unga med hedersrelaterad våld i bagaget.
Juno Blom har även blivit tilldelat bland annat Fadime priset för sitt starka engagemang, kunskap och mod att hjälpa dessa unga människor. “Om vi inte vågar se den värld vi lever kan vi inte heller förändra den” Juno Blom.

Kontakt:
E-mail: Pela_fadime@yahoo.se
Tel: 0704411075/ 08 7116032
För mer information går gärna in på www.pelafadime.se

Categories: seminarier Tags:

Pojkar som offer och kvinnor som förövare inom hederskulturen

November 14th, 2008 No comments

Tre år efter hedersmordet på Abbas Razaii anordnar Glöm aldrig Pela och
Fadime föreningen och Liberala Kvinnor ett seminarium om ett
brottsofferperspektiv som vi sällan talar om: pojkar som offer och kvinnor
som förövare inom hederskulturen.

Sara Mohammad, ordförande Glöm aldrig Pela och Fadime föreningen
Rasool Awla, nätverket Män mot hedersförtryck
Per Brinkemo, journalist och författare till boken ?Dumpad?
Birgitta Ohlsson, ordförande Liberala Kvinnor och riksdagsledamot (fp)

Tid: Måndag 17 november kl 17-19
Plats: Folkpartiets klubbrum L3-79, Mynttorget 2
Anmälan: jenny.sonesson@riksdagen.se

Categories: Allmänt Tags: