Archive

Posts Tagged ‘integration’

Tredje sektorn som resurs i integrationsprocessen

September 24th, 2014 No comments

Seminarieinbjudan:
Tredje sektorn som resurs i integrationsprocessen – mentorskap, samarbete och nätverk
5 november kl. 8.30 – 13.30 på Hanaholmen

Hur kan tredje sektorn bidra till att förkorta och underlätta integrationsprocessen för personer som flyttar till Finland? På vilket sätt kan kommunerna samarbeta med tredje sektorn? Under seminariet diskuteras dessa frågor både i allmänhet och genom konkreta exempel. Dessutom presenteras det koncept FIKA skapat för mentorskap som stöd i integrationen. Varmt välkomna på FIKAS slutseminarium! Se inbjudan som bilaga för program och mer information.

Anmäl dig senast den 22.10: https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin841230&SID=f235448f-fae9-4d25-89ea-7ac21815c250&dy=59239528

Kontakt: Tina Rehnström, tina.rehnstrom@luckan.fi, 040 165 9616

FIKA-Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet
Simonsgatan 8
00100 Helsingfors
fika.luckan.fi
fika@luckan.fi

Categories: seminarier Tags:

Om integration – roller och ansvar i Borås

April 24th, 2012 No comments

Välkomna till en hearing om integration med företrädare för Borås stad, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, samt frivilligsektorn

Tid: 15 maj kl. 15:00-18:30

Plats: Mötesplats Norrby, Värmlandsgatan 22, Borås

Program

15:00 Om integration – Andreas Johansson-Heinö
16:00 Migrationsverket och Arbetsförmedlingen om roll och ansvar
16:20 Kaffe
16:50 Borås stad och frivilligsektorn om roll och ansvar
17:15 Panelsamtal

Medverkande:

Andreas Johansson-Heinö, statsvetare Göteborgs Universitet
Lena Palmén, kommunalråd, Borås stad
Stefan Bergman, enhetschef, Migrationsverket i Borås
Ulrica Ramsin, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen i Borås
Josef Nsumbo, pastor, Immanuelskyrkan i Borås
Moderator: Mikael Hermansson – politisk kommentator, Borås Tidning

Hearingen riktar sig till allmänheten, tjänstemän och politiker.
Anmälan till Daniel Uddling, daniel.uddling@svenskakyrkan.se, Telefon 033-17 94 47.
Arrangörer: Kyrkornas Flyktingrådgivning i Borås, Mötesplats Norrby, Föreningen Glokala Sjuhärad

Categories: seminarier Tags: