Archive

Posts Tagged ‘IRF’

Invandrarforum 2009

November 16th, 2009 No comments

Immigranternas Riksförbund anordnar årligen ett Invandrarforum där aktuella frågor diskuteras. Forumet anordnas omväxlande på olika platser i landet för att ge möjlighet till både nationella och lokala föreningar att delta.

Invandrarforum 2009 äger rum i Göteborg

Lördagen den 21 november kl 10-16

Plats: Folkets Hus i Biskopsgården, Vårväderstorget 3, Göteborg
(Spårvagn 5, 6, 10, hållplats Vårväderstorget)

Program:

Kl 10-12         Ledarskap

Hur kan invandrarföreningarna arbeta för ökad kunskap och kompetens för sina medlemmar

Kl 12-13         Paus

Kl 13-16         Rätten till arbete för invandrare

Vilka hinder finns i dagens samhälle för att invandrare ska få arbete på samma villkor som övriga. Vad kunde förbättra situationen?

Ingen deltagaravgift.

Anmälan om deltagande senast den 19 november till:
Immigranternas Riksförbund, Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås.

Tel. 033-136070, e-post: irf@immi.se. Hemsida:  www.immigranterna.immi.se 

Arr: Immigranternas Riksförbund och Immigrant-institutet i samarbete med
Biskopsgårdens bibliotek i EU-projektet Libraries for all-ESME.

Hämta affisch här

Categories: Konferenser Tags: