Archive

Posts Tagged ‘mångfald’

Den utmärkta mångfalden!

May 25th, 2009 No comments

Den utmärkta mångfalden!
-En dold resurs för tillväxt och utveckling-
Dynamiskt Tillväxtkapital

Projektet Dynamiskt Tillväxtkapital har sedan januari 2007 aktivt strävat efter att synliggöra det sociala kapitalets roll (sociala nätverks dynamik mm) i samhällsutvecklingen. Föreliggande seminarie fokuserar på den resurs det mångkulturella samhället kan vara i utvecklingsperspektiv. Ett område som i dagens samhällsdebatt allt oftare framhålls som nyckelområde i framtidens samhällsbygge.

Tid: 4 juni, 0900-1615
Plats: Regionens Hus Mariestad,

Anmälan senast den 29 maj till Tommy.sandberg@mariestad.se
Mariestads Kommun, Tfn 0501755067

Kring projektet Dynamiskt Tillväxtkapital: Bert-Ola Bergstrand, 073-951 67 58, ola.bergstrand@handels.gu.se

Categories: Konferenser Tags: