Archive

Posts Tagged ‘Människovärde’

”Människan i asylprocessen”

October 15th, 2008 No comments

Inbjudan till hearing under rubriken

”Människan i asylprocessen”
Personnummer = människovärde?
Har asylprocessen blivit rättssäker?

Plats : Immigrant-Institutet, Katrinedalsgatan 43, Borås
Tid : 22 november 2008, 9.00 – 17.00

Dagen inleds med kaffe och registrering 9.00 – 9.30

Medverkande:
Jarl Lindahl, moderator, f.d. teaterchef i Borås
Göran Melander, professor emeritus och folkrättsexpert
Anders Sundquist, jurist Rådgivningsbyrån för asylsökande och flykingar
Ingeborg Sevastic, vice ordförande i FARR (Flyktinggruppernas och Asylkommittérnas Riksråd)
Anne Sjögren, Rosengrenska Stiftelsen för gömda och flyktingar
Näringslivsrepresentant
Representant från Migrationsverket
Politiker från riksdag och lokala kommuner

Bindande anmälan sker senast 12 november till:
Åke Widfeldt, ake.widfeldt@telia.com
Claes Bergqvist, claesbergqvist@telia.com

Avgift för dagen, inklusive lunch och kaffe, 200 kr insättes på Glokala Sjuhärads bankgiro 5381-7755 före hearingen. Önskas faktura anges faktureringsadress i anmälan.

Categories: Konferenser Tags: ,