Archive

Posts Tagged ‘migrationspolitik’

Migrationspolitik – Utmaningar för en rödgrön asylpolitik

September 17th, 2009 No comments

2009-09-14

FÖRENINGEN GLOKALA SJUHÄRAD     

  (Se även www.glokalasju.org)

 Migrationspolitik – Utmaningar för en rödgrön asylpolitik 2010

Seminarium på Immigrant-institutet, Borås, lördagen den 19 september kl. 13- 17

De tre oppositionspartierna i Sverige, mp, s och v håller på att diskutera sig samman för en gemensam politik inför valet 2010. En av deras arbetsgrupper, ”Gruppen för en rättvis och hållbar värld” har ansvar bland annat för migrationsfrågor. De har tillfrågat Glokala Sjuhärad om att vara värd för ett seminarium som ska ligga till grund för deras gemensamma syn på asyl och migration.

Gruppen anser “att Sverige behöver en nystart för migrationspolitiken ” med målsättningen “att det tydligt ska märkas skillnad på svensk migrationspolitik vid ett regeringsskifte efter valet 2010”. Man vill också komma ut i landet och träffa företrädare för frivilligorganisationer och människor som är engagerade i dessa frågor.

• Eftersom Glokala Sjuhärad också anser att Sveriges migrationspolitik verkligen behöver förändras har vi tackat ja till detta erbjudande som innebär att vi hjälper till med upplägget och de praktiska arrangemangen kring seminariet. Det betyder inte att vi som förening tar ställning för den rödgröna sidan inför valet.

Exempel på frågor som kommer att tas upp:

• Var är behoven av förändringar störst?

• Finns det anledning att fundera extra kring skyddet för könsrelaterad förföljelse?

• Hur ska främlingsfientligheten i landet hanteras?

• Påverkar EU svensk flyktingpolitik?

• Hur väl lever Sverige upp till barnkonventionen?

• Vilka förväntningar finns på en rödgrön regering?

I panelen kommer några av de mest framträdande experterna inom svensk flyktingpolitik att sitta:

• Madelaine Seidlitz, jurist samt flyktinghandläggare på svenska Amnesty

• Maria Bexelius, statsvetare och författarinna, expert på genusfrågor och flyktingrätt

• Peo Hansen, statsvetare, docent vid Linköpings universitet, expert på EU:s migrationspolitik

Moderator: Petter Larsson, frilansjournalist, politisk redaktör för tidningen Efter Arbetet

INTRODUKTION

Själva seminariet börjar kl. 14 men Glokala Sjuhärad inbjuder till en introduktion kl. 13.00, då vi kan förbereda de frågor och förslag vi önskar framföra till politikerna.

 

PROGRAM FÖR SEMINARIET

14.00 Ulla Hoffmann hälsar välkomna.

14.05 Moderator Petter Larsson inleder

14.10 Paneldiskussion med inledningar från de tre paneldeltagarna om 15 minuter vardera. Panelen talar utifrån seminariets rubrik samt med fokus på sina respektive specialistområden:

            Madelaine Seidlitz – utlänningslagen, praxis och internationella konventioner

            Maria Bexelius – kvinnors asylskäl

            Peo Hansen – främlingsfientlighet i Sverige, förhållandet asylpolitik och arbetskraftsinvandring

15.00 Paus med fika

15.30 Frågestund & öppen diskussion mellan panel och publik och politiker, inklusive en kort summering av dagen från respektive parti

16.55 Ulla Hoffmann summerar och avslutar

17.00  Slut

 Seminariet är öppet för alla och hålls i samarbete med föreningen Glokala Sjuhärad. För att kunna beräkna fika uppskattar vi om du anmäler dig senast den 16 september till migrant@immi.se  ,  tel. 033-136070.

Categories: Konferenser Tags: