Archive

Posts Tagged ‘språket’

”Språklagen – en första avstämning”

August 9th, 2010 No comments

– debattmöte kl. 18.00 – 21.00 tisdagen den 31 augusti

Språkförsvaret har inbjudit samtliga riksdagspartier till ett debattmöte om språklagen. Språklagen, som antogs enhälligt av riksdagen, trädde i kraft den 1 juli i fjol. Hur har den fungerat hittills? Har den motsvarat förväntningarna? Det har också gjorts en del JO-anmälningar med utgångspunkt från språklagen. Ska det behövas eller borde språklagen vara tydligare?

Språkförsvaret skickade den 5/6 ut ett antal frågor med fokus på språklagen till riksdagspartierna. Sex av sju riksdagspartier har besvarat dessa frågor, vilket redovisas i denna sektion.

Definitiv klara inledare är Marianne Watz, moderaterna, Carl-Martin Vikingsson, Miljöpartiet och Anders Åkesson, Centerpartiet. Namnen på övriga inledare kommer att publiceras fortlöpande här.

Debatt mellan paneldeltagarna och mellan panel och publik efter inledningarna.

Möteslokal: Hedénsalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm Inträde: 50 kr – ingen föranmälan. Arrangörer: Språkförsvaret och ABF

Categories: Allmänt Tags:

Seminarier från Språkförsvaret

October 11th, 2009 No comments

Två seminarier från Språkförsvaret 21 oktober och 26 november i Stockholm:
I
”Håller språken ihop Norden?” – 21/10 2009
– seminarium om den nordiska språkgemenskapen.

Från Grönland i väster till Karelen i öster. Från Svalbard i norr till strax söder om dansk-tyska gränsen. 8 tidszoner och 25 miljoner människor. Något av de centralskandinaviska språken, danska, norska och svenska, är första eller andraspråk inom ett enormt landområde. Kan detta bestå? Är det ens önskvärt? Vilka motkrafter finns?

Inledare: Olle Josephson, docent i nordiska språk och f.d.chef för Språkrådet; Olaug Rekdal, lektor i norska och läromedelsförfattare; Jørgen Christian Wind Nielsen, ordförande för Modersmål-Selskabet i Danmark, och medlem av Dansk Sprognævns representantskap. Avstamp med Ana Martinez, författare och estradör.

Möteslokal: Beskowsalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm – tid: 18.00 – 20.30.

Medarrangör bl.a. ABF. Inträde: 50 kr.

II.
”Försvinner svenskan i Finland?” – 26/11 2009
– seminarium om finlandssvenskan och åländskan.

Svenska har talats i Finland sedan tidig medeltid och var dessutom administrativt huvudspråk till tidigt 1900-tal. Men hur står det egentligen till med svenskan idag? Andelen finländare med svenska som modersmål fortsätter att sjunka. Riskerar den att försvinna? Vad görs och vad bör göras för att stärka svenskan i Finland? Och vilket ansvar har vi i Sverige?

Inledare: Andrea Reuter, filmvetare och projektledare på Svenska Filminstitutet; Björn Sundell, utredningsansvarig på tankesmedjan Magma; Reinhold Enqvist, författare; Anders Eriksson, lagtingsledamot och ordförande för partiet Ålands Framtid; samt Ida Asplund, jurist, Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige.

Möteslokal: Fabiansalen, ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm – tid: 18.00 – 20.30.

Medarrangör bl.a. ABF. Inträde: 50 kr.

Categories: seminarier Tags: