Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

April 19th, 2021 No comments

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap SOU 2021:2

Publicerad

Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (USSMA).

Ladda ner:

I enlighet med utredningens uppdrag föreslås i detta betänkande att det ska införas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. Kunskaperna föreslås kunna visas på olika sätt. Ett sätt föreslås vara genom godkänt resultat på ett särskilt framtaget prov i svenska och samhällskunskap (med borgarskapsprovet), men det ska också vara möjligt att visa kun skaper på andra sätt. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och regleras i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap och en ny förordning: förordningen om medborgarskapsprov i svenska och samhällskunskap. Syftet med kravet är att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle.

Categories: allmänt Tags:

“Working to ‘Wait Well’. Exploring the temporalities of irregular migration in Germany.”

January 20th, 2021 Comments off

PhD Candidate Kari Anne Drangsland to defend her Thesis on 21 January

On 21 January 2021, PhD candidate Kari Anne Drangsland will defend her thesis at the University of Bergen. Her thesis is called “Working to ‘Wait Well’. Exploring the temporalities of irregular migration in Germany.” Both the trial lecture on the 20th and the defense on the 21st will be wholly digital.

Drangsland’s thesis is a study of German migration control after 2015. Germany took a leading role in EU’s response to the so-called “refugee crisis” in 2015 and 2016. During these years, Germany processed more than 1.2 million asylum applications, and Merkel’s words “wir schaffen dass” (“we can manage this”) in October 2015 gained an almost iconic status. At the same time, the German government carried through changes in migration policy and regulations that increased the use of temporary residence permits and protection statuses and resulted in longer waits for migrants. This development is the point of departure for Drangsland’s study, which aims at exploring the role of waiting, temporariness, and future imaginaries in migration control and in migrants’ lives.

The thesis is based on 11 months of fieldwork in Hamburg. By following migrants in their everyday lives, Drangsland explores how law and regulations, cultural norms, and power relations structure time in specific ways; for example through deadlines, future imaginaries, and the slicing up of time in specific periods. Furthermore, she studies how such temporal structures shape migrants’ experiences and life projects and processes of inclusion and exclusion.

In her work, Drangsland focuses on irregular migration and investigates how waiting and uncertainty affect the health and wellbeing of irregular migrants, as well as their social relations and their inclusion into the labour market. Drangsland argues that in the context of temporary and conditional residence permits, it becomes important for migrants’ health and wellbeing whether they can “wait well”. The notion of «waiting well» captures an expectation on migrants to navigate uncertainty and temporariness in ways that are deemed productive in economic terms, but also according to gendered and heteronormative life-cycle expectations.

Drangsland explores how people are differently located in relation to the temporal order of «waiting well» along intersecting axes of legal status, gender, race, health, age, and nationality. Furthermore, she argues that law and policy discourses function to bracket the violence of waiting by periodising migrants’ time as a period of waiting, and, furthermore, as a period which is politically and ethically inscribed with meaning from the perspective of the awaited residence permit. Waiting thus might be narratively configured as a “redemptive state”.

The thesis broadens the knowledge about developments in European migration control after 2015 and provides an important basis for further research as the use of temporary and conditional residence permits gain salience in European countries. The thesis also contributes to recent literature on migration, time and waiting by deploying a lens of feminist temporalities that foregrounds how waiting time might be thought in terms of relationality and located embodiment. From this perspective. it becomes evident that people’s “nows” never wait.

About the Candidate

   Kari Anne K. Drangsland graduated as a human geographer from the University of Bergen (UiB) in 2007. Previously, Drangsland has worked as a researcher, consultant and planner, and as a university lecturer at the Institute of Human Geography at UiB. Her PhD is part of the research project “Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration” at the Centre for Women’s and Gender Research at UiB. Her main supervisor for the PhD thesis was Christine M. Jacobsen. Co-supervisors were Håvard Haarstad and Helge Jordheim. Drangsland was IMER’s PhD representative on the board and a member of IMER Junior Scholar Network.

 

Categories: forskning Tags:

Lär av grannländerna för bättre integration

September 23rd, 2020 Comments off

Alltför få av de utrikes födda som kommit till Sverige på senare tid har jobb. Det är hög tid att Sverige lär från grannländerna om hur integrationen kan bli bättre och hur fler med flyktingbakgrund kan försörja sig själva, skriver författaren till en ny rapport från Entreprenörskapsforum. Förslag till åtgärder listas med fokus på den första tiden, utbildning som ger jobb, vägen in på arbetsmarknaden, bättre nätverk och hälsa samt civilsamhälle liksom motverkande av skuggsamhällen.  

 

I Ekonomisk integration – en analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland framkommer att det inte finns någon mirakelmedicin för integration, men lärdomar att dra. Utifrån en omvärldsanalys identifierar författaren områden där det finns skäl för Sverige att hämta inspiration:

 

  • Den första tiden. En slutsats från grannländerna är att vägen in i det nya landet bör starta direkt efter ankomst. Tidig aktivitet i form av jobb eller utbildning har positiva effekter för nyanlända. Det är även centralt att minska väntetider i asylprövningen och administrativa hinder. Sverige har liknande mål men mycket återstår. Asylsökande med goda chanser att få stanna bör snabbare få gå språkkurser.
  • Utbildning som ger jobb är avgörande för egenförsörjning. Arbetsplatsnära utbildning har visat sig effektivt bland annat i Tyskland, inte minst i kombination med kurser i yrkesspråk. Liknande svenska insatser finns men kan byggas ut.
  • Vägen in på arbetsmarknaden. Goda förutsättningar för entreprenörskap underlättar tillväxt och jobb. Ekonomiska drivkrafter har betydelse men ersätter inte ett helhetsperspektiv där språk och yrkeskunskaper är centrala. Tyskland har reformerat sina ersättningssystem för att ge ökade drivkrafter till arbete. Samtidigt har drastiska sänkningar av ersättningsnivåer i Danmark ökat utsattheten för barn som växer upp i fattiga familjer.
  • Bättre nätverk och hälsa. Starten i det nya landet försvåras ibland av hälsoproblem och ökade insatser på detta område är angelägna. Segregation hindrar vägen till jobb. Utomeuropeiskt födda kvinnor har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än män. Det går att göra fler insatser för denna grupp, exempelvis bättre kartläggningar av verklig kompetens.
  • Civilsamhället spelar en större roll i Tyskland än i Sverige. Det borde gå att lära av initiativen både för social trygghet och för möjligheterna att få jobb. Det tyska näringslivets satsningar på praktikplatser och ansvarstagande från arbetsmarknadens parter kan också ge inspiration.
  • Motverka skuggsamhället. Att tusentals personer saknar tillstånd att vara i Sverige innebär en utsatthet som kan försvåra för andra att få lagliga anställningar i enklare jobb, exempelvis när städning och disk sköts illegalt. Här finns program i andra länder både för att motverka utnyttjande av arbetskraft och för att se till att personer med avslag lämnar landet.

 

Ladda ned: Ekonomisk integration – en analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland.
För intervjuer och kommentarer: Mats Engström, författare och analytiker, 073-322 81 03.

Categories: forskning Tags:

När myndigheterna medverkar till fusk

May 2nd, 2016 Comments off

Stödet till etniska organisationer illa skött av myndigheterna

Jag har under många år varit ordförande för ett riksförbund för invandrare. Jag har sett hur myndigheterna stött och dragit in stöd till organisationerna. Sällan har det varit logiskt. Många gånger motsägelsefullt, andra gånger direkt skadligt för det fria föreningslivet.

Fusk med bidrag har uppmärksammats förr, t.ex. bland ungdomsorganisationer. Etniska organisationer har hittills sluppit synas av massmedia, med något enstaka fall. Man tror utan rätt att det skulle skapa främlingsfientlighet. Det är precis tvärtom. Att inte ställa de rätta kraven är förödande för invandrarna.

Det finns en förordning om stöd till etniska organisationer från 2008. Tidigare förordningar administrerades av Statens invandrarverk och senare av Integrationsverket. är denna myndighet upphörde 2006 administrerades bidraget av Ungdomsstyrelsen, som numera heter Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Nåväl, Integrationsverket beslöt 2006 lämna ett 20-tal riksorganisationer utan verksamhetsbidrag. Anledningen var att förordningen krävde att de skulle ägna sig åt integration, och mindre att ordna aktiviteter som rörde deras nationalitet eller ursprung och kultur. Hur mättes detta? Enkelt: man gick igenom föreningarnas handlingar och räknade upp hur många gånger man nämnde orden integration, kvinnor, ungdomar. Absurd? Ja. Dessutom gjordes avancerade statistiska bearbetningar med hjälp av ett universitetsprogram SPSS (som handläggaren tydligen hade lärt sig att använda som verktyg i sina studier, men inte förstått vitsen med det). Man kan inte räkna procent eller andra statistiska värden om antalet gånger ett ord förekommer inte ens är högre än 5. Men det gjorde hon och 20 organisationer blev utan bidrag den gången.

När Ungdomsstyrelsen tog 2007 över blev ordningen återställd. Reglerna var tydliga, och integration tolkades i dess vida betydelse.

Ungdomsstyrelsen började ställa rimliga krav och kontroller. Bl.a. krävdes en godkänd revisor om bidraget var högre än 250.000 kr. Revisorn skulle intyga att antalet “betalande medlemmar” var korrekt. På en direkt förfråga svarar Mucf att det numera inte är nödvändigt att den godkända revisorn ska intyga att den redovisade antalet medlemmar är korrekt. Förodningen har inte ändrats. Frågan är därför vad som hänt. Vi får tänka på att bidraget idag baserar sig på antal medlemmar och antal lokala föreningar.

2009 fick jag ett brev från en handläggare, som bl.a. meddelade att man riskerade bidraget med hänvisning till irrelevanta detaljer i ansökan. Anmärkningarna gjordes nästan varje år. Ungdomsstyrelsen anmärkte t.ex. på att antalet medlemmar i ett par-tre föreningar var för jämnt (60-100 medlemmar) för att vara sannolikt. Kravet är att man ska ange “betalande medlemmar”, varken mer eller mindre. Ungdomsstyrelsen slutade med dessa anmärkningar när jag lämnade min post i organisationen . Idag redovisar den organisation jag var ordförande för ett avrundat antal medlemmar i 18 av de 28 medlemsföreningarna, och det händer ingenting.

2013, 2014 och 2015 har jag frågat Mucf om medlemsredovisningen hos flera andra riksförbund. Inget svar har kommit. Jag uppgav flera konkreta exempel på organisationer vars redovisning inte kunde vara korrekt. En lokalförening som Afarernas hjälporganisation hade 72 medlemmar hos en riksorganisation och 196 medlemmar hos en annan. Frågan om dubbelt medlemskap måste dessutom godkännas av Mucf, inte medlemskapet som sådant, men väl hur bidraget ska fördelas, till det ena eller det andra av riksförbunden, eller till båda. Men: samma lokalförening kan inte ha 72 och 196 betalande medlemmar samtidigt, beroende på vilket riksförbund som redovisar. Den ena upgiften eller den andra, eller kanske båda, är fel.

Ett annat exempel, som repeterats årligen sedan åtminstone 2013, är Ukrainska alliansen, som rapporterar som medlemmar två lokalaföreningar som är medlemmar i RIFFI. Medlemmar i RIFFI är kvinnor från olika nationaliteter. Hur kan en sådan lokalförening vara samtidigt medlem i ett nationellt förbund? Det finns ingen annan förklaring än att någon i styrelsen för RIFFI:s två lokala föreningar är kanske personligen medlem i Ukrainska alliansen.

Till saken hör att denna organisation uppger ett 10-tal medlemsföreningar, och förutom de 2 som redan är medlemmar i RIFFI finns ytterligare 2 andra vars medlemskap har ifrågasatts. Vad gör Mucf? Ingenting. Det allvarliga är att detta riksförbund inte skulle få något organisationsbidrag alls, om man räknar bort RIFFI:s föreningar.

Genom detta agerande uppmuntrar Mucf till fusk, och hindrar en sund utveckling av organisationerna. Bl.a. hindrar man effektivt att de ska kunna vara kritiska och delaktiga i samhällsdebatten. De riskerar ju penningstödet om de yttrar sig på ett sätt som myndigheterna ogillar. Så var fallet medan jag satt ordförande för ett av riksförbunden.

Jag kritiserade på sin tid regeringens och Integrationsverkets engagemang för Centrum mot rasism, CmR. En undersökning 2005 påvisade brister, men det ledde ingenstans. I dag är CmR ingen viktig aktör i samhällsdebatten. Deras ekonomiska redovisning 2015 till Mucf döljer t.ex. uppgift om medlemsintäkter, en så viktig fråga för att veta om de verkligen har medlemmar, eller om det är en papperskonstruktion.

Miguel Benito
numera, och alltid, fri opinionsbildare

Categories: allmänt Tags:

Ett av många brev

May 2nd, 2016 Comments off

Det är ett av många brev som kommer till Immigrant-institutet och som vi inte kan besvara och hjälpa till i brist på resurser, mänskliga och ekonomiska. Texten, på engelska, har stora brister, men den går lätt att förstå, och därför har vi inte ändrat något.

Det är ett rop om hjälp från ett samhälle som har allt, medan de har förlorat grund av det förödande krig som vi dagligen ser på TV.

I and my family com from Syria to Sweden two years and six month ago. And has not yet been any decision A tak us we are very tired psychologically and my children very, very tired psychologically as well as the older son suffers from a severe psychological problem so ask us to help us
Help us please, my son’s state of health deteriorated day by day and thank you very much.

Detta brev kommer samtidigt som regeringen meddelar att man planerar att utvisa ca 80.000 asylsökande som fått negativt beslut om asyl eller andra som enligt lag inte har rätt att vistas i Sverige.

Vi kan inte stå handfallna. Det måste sägas samtidigt: flyktingarna är inte en börda, de är en tillgång. Förutsatt att vi tar tillvara deras resurser. De är också en garanti för att det kan bli fred i deras hemländer och kan delta i återuppbyggnaden.

Categories: asyl Tags:

Finansutskottet säger ja till att reglerna för bistånd till utlänningar ändras

April 21st, 2016 Comments off

Finansutskottet säger ja till att reglerna för bistånd till utlänningar ändras

Finansutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar av rätten till bistånd för vissa utlänningar. SD står bakom utskottets förslag men tycker samtidigt att regeringens lagförslag borde vara skarpare. V säger nej till förslaget.

På grund av konflikter i omvärlden har antalet asylsökande som kommit till Sverige varit rekordhögt under 2015. Det finns ett stort behov av att förbättra resurserna i systemet för att ta emot asylsökande. Därför föreslår regeringen att rätten till bistånd ska upphöra tidigare än i dag för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år.

I dag upphör rätten till bistånd när en utlänning som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige. Men nu föreslår regeringen att rätten till bistånd för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år ska upphöra när tidsfristen för frivillig avresa enligt avvisnings- eller utvisningsbeslutet löper ut eller, om någon tidsfrist inte finns, när beslutet inte längre kan överklagas. De ändrade reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juni 2016.
En extra ändring i statens budget

En tanke med de ändrade reglerna är att få fram fler platser på boenden för asylsökande. Regeringen räknar också med att förslaget minskar statens utgifter för bistånd till asylsökande med 200 miljoner kronor under år 2016. Eftersom behovet av platser på boenden är stort vill regeringen att lagändringen ska börja gälla så snart som möjligt. Därför anser regeringen att det finns skäl att göra en extra ändring av statens budget tidigare än i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten, som är nästa ordinarie tillfälle att göra ändringar i statsbudgeten.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag både vad gäller ändringen av rätten till bistånd och av statens budget för 2016.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna S och MP samt M, C, L och KD.
SD och V reserverar sig

Sverigedemokraterna anser att regeringens förslag innebär steg i rätt riktning, och står därför bakom förslaget, men anser samtidigt att det inte är tillräckligt omfattande. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att ta bort de undantag som finns i det nu lagda regeringsförslaget, anser partiet.

Vänsterpartiet säger nej till regeringens förslag i en reservation. Partiet anser att de ändrade reglerna inte kommer att få den effekt som regeringen vill ha och att situationen blir ännu svårare för människor som redan är utsatta. Fokus bör enligt partiet ligga på återvändande med rättssäkerhet och värdighet samt positiva åtgärder som ökar enskilda personers vilja att återvända frivilligt, inte på repressiva åtgärder.
Kontaktperson för media

Cecilia Renmyr, föredragande i finansutskottet, telefon: 08-786 47 60, e-post cecilia.renmyr@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut
Onsdagen den 27 april. Debatten sänds via webb-tv.

Categories: asyl Tags:

Asylinvandring stärker pensionssystemet men ger lägre pensionsökningar

April 17th, 2016 Comments off

Ny rapport: Asylinvandring stärker pensionssystemet men ger lägre pensionsökningar

Den stora asylinvandringen under 2015 kommer redan inom några år leda till att pensionssystemet stärks finansiellt. En annan effekt är något lägre pensionsökningar. På riktigt lång sikt ökar statens kostnader för grundskyddet i pensionssystemet. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

I rapporten “Asylinvandringens ekonomiska effekter på pensionssystemet” har analytiker vid Pensionsmyndigheten räknat på vad asylinvandringen av den storlek som vi såg under 2015 kan innebära för pensionssystemet, och då främst för inkomstpensionen och grundskyddet i form av förmåner som garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Scenariot som använts i rapporten är att av de drygt 160 000 som sökte asyl i Sverige under 2015 så får 100 000 stanna i Sverige. Utifrån detta beräknas vilka effekter detta får på pensionssystemet, utifrån antagandet att historiska inkomstmönster upprepas. Beräkningen sträcker sig fram tills alla i gruppen antas ha avlidit år 2100.

Ole Settergren, chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning förklarar att det finns tre huvudsakliga slutsatser i rapporten:

– För det första vet vi att när fler kommer i arbete så växer lönesumman. Det leder i sin tur att pensionssystemet blir finansiellt starkare, vilket minskar risken att vi behöver använda den så kallade balanseringen eller bromsen i systemet. Det är också en effekt vi kommer att se redan på kort sikt, säger Ole Settergren.

Totalt beräknas inkomstpensionssystemet stärkas med 70 miljarder kronor fram till och med år 2100.

Den andra slutsatsen har med genomsnittsinkomsten att göra. Då invandrare i genomsnitt har lägre löner än inrikes födda när de får jobb, så påverkas genomsnittsinkomstens utveckling negativt.

– Eftersom genomsnittsinkomstens utveckling används för att räkna om inkomstpensioner och inkomstpensionskonton kommer även pensionernas utvecklingstakt påverkas negativt. Vi talar om storleksordningen 130 kronor i månaden år 2040 för en vanlig pensionär, fortsätter Ole Settergren.

Den beräknade förstärkningen i systemet med anledning av detta beräknas bli 200 miljarder kronor under perioden 2017-2100.

De pensionärer som har låg inkomstpension kommer inte att påverkas. Detta då beräkningen av både garantipension och äldreförsörjningsstöd sker utifrån prisbasbeloppet och inte inkomstindex.

Den sista slutsatsen i rapporten handlar om grundtryggheten i pensionssystemet: garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg. Dessa utgifter, som är skattefinansierade via statsbudgeten, kommer enligt rapporten att öka på sikt. Under perioden 2017-2100 beräknas samhällets sammanräknade ökade kostnader bli totalt 150 miljarder kronor.

– Eftersom invandrarnas livsinkomster förväntas vara betydligt lägre än övrigas kommer deras inkomstgrundade pensioner att behövas fyllas ut med grundtrygghetsförmåner. Men då majoriteten av de som kommer hit som asylinvandrare är förhållandevis unga, kommer det att dröja länge innan vi ser några större utgiftsökningar på det här området, avslutar Ole Settergren.

Categories: forskning Tags:

Aktion för skydd – dag för asylrätt 9 maj

April 17th, 2016 Comments off

Aktion för skydd – dag för asylrätt 9 maj

Varje år den 9 maj firar EU fred och enighet på Europadagen. Vi tycker inte att EU har något att fira alls efter avtalet med Turkiet. Ett avtal som gör att tusentals människor som flyr från krig, förtryck och fattigdom hindras från att söka säkerhet för sig själva och sin familj. Vi uppmanar er att se den här dagen som ett tillfälle att protestera emot avtalet mellan EU och Turkiet. Vi bjuder in alla till att vara en del av en transnationell aktionsdag där saker sker över hela Europa!

Hur kan man fira när…
Människor hindras från att söka asyl i Europa
Människor flyr från krig och förtryck
Människor måste stanna på ett ställe de inte vill vara
Människor transporteras från Grekland till Turkiet med en vakt per person
Människor skickas till Grekland som utsätter journalister för repression och fängslas
Människor tvingas att ta ännu farligare irregulära resvägar från Turkiet till Grekland
Människor behandlas olika på grund av deras nationalitet
Människor inte får en individuell prövning
Människor riskeras att skickas tillbaka till döden
Människor skickas till Turkiet som EU själv inte anser har ett fungerande asylsystem
Människor hindras från att återförenas med sina familjer
Människor skickas till Turkiet som förtrycker sin egen befolkning, bland annat kurderna
Människor placeras i Turkiet som EU i flera år har uppmanat till att följa de mänskliga rättigheterna

Länk till avtalet mellan EU och Turkiet
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/

Agera!

Förslag på vad ni kan göra:
Organisera en demonstration
En die-in (där människor ligger ner och spelar döda för att uppmärksamma människor som har dött)
Sätt flytvästar med ett budskap, på statyer i din stad
Lägg flytvästar med ett budskap, på en strand eller något annat vatten i din närhet
Skriv ett flygblad och dela ut
Gör vykort som om vad konsekvenserna av avtalet kommer att bli och varför du tycker att avtalet är dåligt. Dela ut till människor som kan signera dem och skicka dem till politikerna i ditt land och till EU-parlamentarikerna

Förslag på platser: utanför regeringen, lokala myndigheterna, migrationsverk, på ett huvudtorg, vid något vatten.

Var inte rädd för att er aktion skulle vara för liten eller enkel – varje initiativ gör skillnad!

Särskilt om det sker över hela Europa!

Kontakta den lokala pressen så de kan publicera det ni gör. Dokumentera själva det ni gör och sprid till pressen och i sociala medier.

Låt alla få veta vad som kommer att hända i din stad:

Gör ett facebook event och skicka länken till “Action for Protection – Day for Asylum rights 9th of May”. Vi kommer att uppdatera listan så att alla kan se var det kommer ske aktioner!

Sprid det också via hashtag #ActionforProtection

Categories: asyl Tags:

Arbete för romsk inkludering

April 15th, 2016 Comments off

Årsrapport visar resultat av arbetet för romsk inkludering

Länsstyrelsen har ansvar för att följa upp det nationella arbetet med romsk inkludering.

I dag lämnas årsrapporten för 2015 till regeringen som redovisar de erfarenheter som är gjorda under strategins fyra första år och en rad förslag för det fortsatta arbetet.

– Mycket har hänt och frågan om romsk inkludering har fått fäste i de kommuner och myndigheter som fått uppdrag, säger Majlis Nilsson på Länsstyrelsen i Stockholm.

År 2012 beslutade regeringen om en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering. Det långsiktiga målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

– De mänskliga rättigheterna för den nationella minoriteten romer tillgodoses inte i lika hög grad som för majoritetssamhället. Här har det offentliga ett stort ansvar, så att även romer får möjlighet till stöd och service, säger Majlis Nilsson, samordnare av arbetet med den långsiktiga strategin.

Arbetet med strategin för romsk inkludering har sedan hösten 2012 koncentrerats till fem kommuner som med bidrag från regeringen har drivit en pilotverksamhet: Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå och Malmö. Syftet har varit att bygga upp en långsiktig lösning i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering, framför allt inom områdena utbildning, arbete, hälsa och social omsorg. Länsstyrelsen i Stockholm har samordnat pilotarbetet.

– Nu behöver lärdomarna och metoderna spridas till fler kommuner. Målet med strategin är trots allt långt ifrån att förverkligas, säger Majlis Nilsson.

I rapporten framgår att det viktigaste för det offentliga är att utveckla samarbetet med den nationella minoriteten romer. Detta bör ske såväl mellan lärare och föräldrar som i strukturella samråd.

– Det som framför allt behöver stärkas framöver är romsk organisering. Den romska gruppen behöver få stöd i att självständigt prioritera och driva sina frågor, oavsett om detta görs på en lokal eller nationell nivå, säger Majlis Nilsson.

Effekter av pilotverksamheter
Några effekter av pilotverksamheterna, som redovisas i årsrapporten:

• Kommunerna upplever att fler barn fullföljer sin skolgång och att kontakterna med föräldrarna förbättrats.
• Arbetet på det sociala området har utvecklats, bland annat genom samverkan med romska organisationer.
• Arbetsförmedlingen och kommunerna redovisar att de har utökat sina kontakter med den romska gruppen vilket innebär att fler får tillgång till olika stödinsatser för vuxenstudier och arbete.
• ”Brobyggare” och ”kundresurser” som anställts inom skola, socialtjänst och arbetsförmedling har visat sig vara en viktig förutsättning för att nå framgång.

Förslag till regeringen
I årsrapporten lämnar Länsstyrelsens också förslag till regeringen för att snabba på utvecklingen av romsk inkludering:

• att regeringen förtydligar lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och i samband med det ser över möjligheten att införa tillsyn
• att regeringen inrättar motsvarande statsbidrag som för förvaltningsområde, men för romsk inkludering.
• att regeringen skapar förutsättningar för att Södertörns högskola kan erbjuda utbildning för kommunalt anställda brobyggare, enligt Statskontorets förslag.
• Att MUCF får i uppdrag att fördela ett projektbidrag till romska organisationer för att stärka sin självständiga organisering och sitt inflytande i samhället och att myndigheten får i uppdrag att kompetensutveckla civila samhället i föreningsteknik.

>> Ladda ner rapporten “Romsk inkludering – Årsrapport 2015”

Har du frågor, kontakta:
Majlis Nilsson, enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor
majlis.nilsson@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-223 14 74
Länsstyrelsen Stockholm

Categories: allmänt Tags:

PLURAL+ Youth Video Festival on Migration, diversity and social inclusion

March 3rd, 2016 Comments off

PLURAL+ Youth Video Festival on Migration, diversity and social inclusion
Celebrating Diversity and Social Inclusion
2016 CALL FOR ENTRIES
DEADLINE FOR SUBMISSION: 29 MAY 2016
Visit the PLURAL+ website to submit your video entry.

The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) and the International Organization for Migration (IOM) invite you to submit original and creative videos focusing on the PLURAL+ theme of migration, celebrating diversity and social inclusion.

In a world often characterized by intolerance, and cultural and religious divisions, it is vital that youth are recognized as powerful agents of social change. PLURAL+ encourages youth to address key challenges and opportunities related to social inclusion and cohesion, migrant integration, respect for identity, diversity, and human rights, both at local and global levels through video production. Young people aged up to 25 are invited to submit short videos of five minutes maximum in length for consideration in the PLURAL+ Youth Video Festival.

Each year, since 2009, a prestigious international jury selects three PLURAL+ International Jury Award winners in each age category (up to 12, 13-17, 18-25). The International Jury Award winners will receive $1,000 as well as be invited to New York, all travel expenses paid, to present their work at the PLURAL + 2016 Festival Awards Ceremony at the Paley Center for Media in November 2016. PLURAL+ partner organizations will also award other prizes and professional opportunities to over 20 of the best videos submitted, partners award winning videos will be invited to present their work at film and video festivals, conferences and events around the world.

PLURAL+ supports young people’s expression by providing them with a variety of media platforms and distribution networks, including broadcasts, video festivals, conferences and events around the world. PLURAL+ not only provides young people with an effective platform to raise their voices on key migration and diversity issues, but also reinforces the firm belief of IOM and UNAOC that the powerful expression of youth creativity is a force to be reckoned with.

Further information, including guidelines, rules and regulations and the entry form can be found at the PLURAL+ website at: pluralplus.unaoc.org

You can watch PLURAL+ 2015 award winning videos here.

“PLURAL+ , provides youth around the world with the opportunity to submit real stories told by real people, which when widely disseminated help to foster intercultural dialogue and understanding as well as respect for diversity and tolerance.”
Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, UN High Representative for the Alliance of Civilizations

“We all know this to be true: increased participation of youth in the media is essential. These youth – these agents of social change – make up a large portion of today’s migrant population, and they have something valuable to tell us about their migration experiences. And this is what PLURAL+ aims to achieve: to provide young filmmakers with a global platform to share their thoughts and experiences with us.”
Mr. William Lacy Swing, Director General, International Organization for Migration

PLURAL+ is organized by the UNAOC and IOM with the support of many partners.

For more information, please contact: plural@unaoc.org
http://pluralplus.unaoc.org/

Categories: allmänt Tags: