Archive

Archive for the ‘migration’ Category

Vanliga påståenden om invandring

April 25th, 2013 Comments off

Vanliga påståenden om invandring

“Svenska folket är, i jämförelse med flera europeiska länder, mer positiva till invandring och invandrare. Men även i Sverige finns främlingsfientlighet och diskriminering. Och det är ingen tröst för den som drabbas av främlingsfientlighet att hatet är mindre vanligt än i andra länder.

Jag och regeringen för en aktiv politik mot antisemitism, islamofobi, antiziganism, afrofobi och annan främlingsfientlighet. Centralt för att värna det öppna samhället är att fördomar bemöts med fakta. Kring invandringen cirkulerar många myter och felaktiga påståenden. På den webbsida vi här tagit fram bemöts ett antal av de vanliga påståendena om just invandringen och dess effekter”.

Erik Ullenhag
Integrationsminister
Regeringen 25 april 2013

Categories: migration Tags:

International Migrants Day

December 18th, 2012 Comments off

Message by the UN High Representative for the Alliance of Civilizations, President Jorge Sampaio, on the occasion of the 2012 International Migrants Day

“The UN International Migrants Day that takes place on December 18th is a welcome opportunity for all of us to reflect on the important role individuals and societies can play in fully recognizing migration as a force for good, when supported by the right policies and guided by the principles of universal human rights.

As a complex process of globalization, human migration is a phenomenon that directly increases diversity around the world. As such, individuals in countries of both origin and destination are increasingly faced with an urgent need for greater understanding and dialogue.

In an era of unprecedented mobility, migration is often perceived as a threat to stability, prosperity and identity; however, inspired and encouraged by innovative and promising practices, we, in the United Nations Alliance of Civilizations, firmly believe that with vision and responsible leadership in diversity and dialogue we can build inclusive and tolerant societies.

If we want to make cultural diversity a true asset rather than a liability and turn intercultural exchange into an engine for innovation that advances competitiveness in business, for instance, and which also produces prosperity and quality of life for societies, we cannot leave it to chance.

Valuing diversity, inclusiveness and tolerance is not straightforward. It requires cultural learning, intercultural skills, competence and training. It requires public policies – notably in education, youth, media and migration issues – which shape an intercultural society and foment a culture of dialogue, tolerance and peace.

All in all, we really need true intercultural strategies built upon a broad vision, where economic and social inclusion policies and policies for cultural diversity are integrated and push each other forward.

The need of migration policies and practices as well as of added protection of migrants in order to respond to the challenges and realities of living in global and democratic societies is crystal clear. Equally important is empowering migrants to participate and engage in the cultural, economic, and public life of their respective societies.

This is why the Alliance of Civilizations aims at influencing policy-making and providing a platform to share experiences, best practices and guidance to practitioners. This is why it aims at raising awareness about the major dilemmas of our age of diversity and the need to take bold action.

Living together is an increasing challenge for the 21st century. However, with the vision and the appropriate skills to embrace diversity, to promote social and structural inclusion, to ensure the respect of everyone’s rights, there is an untapped potential for a better and more prosperous and integrated future”.

On behalf of President Jorge Sampaio,
Anne Grobet
United Nations -Executive Office of the UN Secretary-General- Alliance of Civilizations
Migration/Integration Program

Categories: allmänt, migration Tags:

Vaddå skrota termen “invandrare”?

February 1st, 2012 Comments off

I GP den 2 augusti 2010 kunde man läsa en debattartikel av Milena Cvetic och Claes Corlin:

“Dags att skrota ordet invandrare.
Låt oss förpassa ordet ”invandrare” till samma språkets skräplåda som ”zigenare” (romer) och ”tattare” (resandefolket). Våra utlandsfödda svenskar är värda samma respekt som alla andra människor, skriver Milena Cvetic och Claes Corlin.
En bekant som talar svenska med brytning blev, något bryskt, tillfrågad:
– Och var kommer du ifrån då?
– Från USA, svarade han sanningsenligt.
– Å ursäkta, blev det nu betydligt hövligare svaret, jag trodde i hastigheten att du var invandrare!
Episoden visar att inte alla utlandsfödda betraktas som invandrare, även om de tekniskt sett är det. Vi anser att det är hög tid att sluta använda ordet ”invandrare” i media och i det offentliga samtalet.

Är det verkligen så som de påstår? Deras argument stärker ju snarare än minskar behovet av en term för utlandsfödda som bosätter sig i Sverige.

Själva incidenten de beskriver visar ju att den tillfågade inte räknades in som svensk och det är ju detta som är den springande punkten. Att tro att om man skrotar ordet invandrare blir man bättre bemött är döfött.

Att bli kallad något annat, som “utlandsfödd svensk” eller alla andra möjliga varianter, blir som regel fel, eftersom bara hälften av invandrarna blir formellt svenska medborgare.

Att ordet “invandrare” betyder etymologiskt en som vandrar in är helt irrelevant. Ord skapas på olika sätt. Dåtidens invandrare vandrade inte heller in, utan kunde komma med båt, ridande häst, vagn etc. Det är bara en språklig lustighet att påstå att de som vandrar in blir invandrare. Låt oss ta språket på större allvar.
Debattörerna påstår att ordet zigenare redan är skrotad. Men här är det också samma problem. Visst är ordet “zigenare” fel, eftersom det betyder “egyptier”, vilket de inte är. Men faktiskt är det lika felaktigt att kalla sig “rom” i meningen att man kommer från Rom. Skillnaden med invandrare är att ordet zigenare används också för icke-romer som ett skällsord. Det gör man däremot inte med ordet “invandrare”. Skällsord skulle vara om även svenskar kallas för invandrare, vilket det inte händer utom av misstag.

Att ersätta ordet invandrare med immigranter är naturligtvis OK. Immigrant-institutet hämtade ju sitt namn från denna språkform. Vi ska dock inte tro att sakerna blir bättre för det. Båda termer betyder ju samma sak, den ena termen följer vardagsspråket närmare, den andra vetenskapen. Det är som botanik och växtlära och alla tusentals termer som kan användas åt ena eller andra hållet.

Miguel Benito

Categories: allmänt, migration Tags:

Många invandrare stannar inte i Sverige

September 30th, 2011 Comments off

Immigrant-institutet har sedan 1992 försökt upplysa allmänheten om det faktum att många invandrare lämnar Sverige. Siffrorna var hämtade från SCB och vi räknade ihop invandrare och utvandrare, en sak som vem som helst hade kunnat göra med hjälp av de årliga tabelelrna som finns tillgängliga på de flesta biblioteken i landet.

Det har tagit nära tjugo år för Statistiska Centralbyrån att samla och publicera i en skrift dessa uppgifter, som en gång för alla visar att väldigt många, omkring hälften av invandrarna, lämnar Sverige. Flera i antal frrån vissa länder, färre i antal från andra.
Så här skriver SCB:

Många invandrare stannar inte i Sverige
För tio år sedan invandrade 37 000 utrikes födda personer till Sverige, i dag finns bara 68 procent av dem kvar i landet. Benägenheten att utvandra avtar med tiden man bott i Sverige. Män återutvandrar i större utsträckning.

Benägenheten att utvandra skiljer sig mellan olika grupper av utrikes födda. Personer födda i Norden utvandrar i störst utsträckning. Redan efter fem år har nästan hälften lämnat landet och efter tio år finns drygt 40 procent kvar i Sverige. Ett liknande mönster återfinns för personer födda i EU och högt utvecklade länder utanför Europa. En förklaring till att så många lämnar landet kan vara att många är arbetskraftsinvandrare eller andra personer som redan från början enbart har haft för avsikt att stanna kortare tid i Sverige.

För personer födda i Europa utanför EU är beteendet annorlunda. De stannar i större utsträckning kvar i Sverige och benägenheten att återutvandra avtar inte med tiden i Sverige. Det här mönstret gäller även för invandare födda i länder utanför Europa med medel- eller låg utvecklingsnivå. En orsak kan vara att personer från dessa länder i högre grad kommer som flyktingar och har svårt att återvända till födelselandet.

Att återutvandra är vanligare om man är yngre, barnlös, arbetslös och om man inte är svensk medborgare. Dessutom återutvandrar man oftare om man kommit som arbetskraftsinvandrare än om man kommit hit av andra skäl.

Mer går att läsa i rapporten Återutvandring efter tid i Sverige.
Vi på Immigrant-institutet har försökt bemöta främlingsfientliga krafter med dessa uppgifter, eftersom de visar att invandringen är mycket mer mångfasetterad än de vill göra gällande, och att det inte alltid är Sverige som land som lockar, utan behovet av en fristad. Även flyktingar flyttar tillbaka till sina ursprungliga hemländer eller tredje land om möjligheten ges.

Ett vanligt förekommande fenomen är att flyktingar som blivit svenska medborgare gärna flyttar utomlands efter det, eftersom de inte lyckas få arbete i Sverige. Ett tillgångsslöseri utan like för Sverige som land.

Miguel Benito

Categories: migration Tags:

Rätt till familjeåterförening

June 12th, 2011 Comments off

En grundbult i den svenska invandringspolitiken sedan 1960-talet har varit rätten att ta med sig famailjen till Sverige. Det har också varit en viktig skiljelinje mellan Sverige och andra europeiska länder. Inte nu längre.
Från Rädda Barnen, Röda Korset, Sociala Missionen, UNICEF samt Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar kommer ett brev daterat den 10 juni 2011 där de kräver besked från migrationsminister Tobias Billström.
Du kan läsa skrivelsen via denna länk.

Det har samtidigt startats ett upprop. Skriv på uppropet här!

Categories: asyl, migration Tags:

Bärplockarna åter aktuella

August 3rd, 2010 Comments off

Dagens nyheter rapporterar om de utländska bärplockare som fortfarande utnyttjas.

Så här skriver DN:

Bärplockare går back trots

garanterad lön

Nya regler ska garantera utländska bärplockare en minimilön. Men risken är fortfarande stor att de lämnar den svenska blåbärsskogen med skulder, varnar fackförbundet Kommunal.

Vi får sluta med samma tacksamhet som vi uttryckte för ett år sedan under rubriken  Flerdubbel exploatering av arbetskraft:

Vi är alla lika, sägs det. Det är inte sant, hur mycket man än intalar sig det. Fackföreningarna satte några företag i blockad när de kände att deras medlemmars jobb var hotat. För thailändarna fanns det ingen solidaritetsfackförening, inte heller vi invandrare som annars känner oss diskriminerade orkar med att kämpa för deras rättigheter.

Nu har thailändarna, de flesta, åkt hem, några tusenkronor fattigare medan vi blivit rikare.

Så ska det vara! Tack thailändare för er gåva! Utan er ingen saft, inga bär, inga pajer och inga snabba kass till det fattiga Sverige. Vi ses nästa år.

Categories: allmänt, migration Tags:

Regeringen tillsätter parlamentarisk kommitté för att utreda cirkulär migration

July 5th, 2009 Comments off

Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som ska utreda hur personers ökade rörlighet till och från Sverige kan underlättas och hur rörlighetens positiva utvecklingseffekter kan främjas. Miljöpartiet de grönas gruppledare Mikaela Valtersson ska leda kommitténs arbete. På så sätt tar regeringen ett stort steg i arbetet med att ytterligare öppna Sverige och ta tillvara de möjligheter som kopplingarna mellan migration och utveckling erbjuder. Ökat globalt utbyte är positivt för såväl enskilda som för hela samhällen. Utgångspunkten för den framtida migrations- och utvecklingspolitiken ska vara en positiv syn på mobilitet och globalisering.

http://www.regeringen.se/sb/d/11487/a/129123

Categories: migration Tags: