Archive

Archive for the ‘asyl’ Category

Ett av många brev

May 2nd, 2016 Comments off

Det är ett av många brev som kommer till Immigrant-institutet och som vi inte kan besvara och hjälpa till i brist på resurser, mänskliga och ekonomiska. Texten, på engelska, har stora brister, men den går lätt att förstå, och därför har vi inte ändrat något.

Det är ett rop om hjälp från ett samhälle som har allt, medan de har förlorat grund av det förödande krig som vi dagligen ser på TV.

I and my family com from Syria to Sweden two years and six month ago. And has not yet been any decision A tak us we are very tired psychologically and my children very, very tired psychologically as well as the older son suffers from a severe psychological problem so ask us to help us
Help us please, my son’s state of health deteriorated day by day and thank you very much.

Detta brev kommer samtidigt som regeringen meddelar att man planerar att utvisa ca 80.000 asylsökande som fått negativt beslut om asyl eller andra som enligt lag inte har rätt att vistas i Sverige.

Vi kan inte stå handfallna. Det måste sägas samtidigt: flyktingarna är inte en börda, de är en tillgång. Förutsatt att vi tar tillvara deras resurser. De är också en garanti för att det kan bli fred i deras hemländer och kan delta i återuppbyggnaden.

Categories: asyl Tags:

Finansutskottet säger ja till att reglerna för bistånd till utlänningar ändras

April 21st, 2016 Comments off

Finansutskottet säger ja till att reglerna för bistånd till utlänningar ändras

Finansutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar av rätten till bistånd för vissa utlänningar. SD står bakom utskottets förslag men tycker samtidigt att regeringens lagförslag borde vara skarpare. V säger nej till förslaget.

På grund av konflikter i omvärlden har antalet asylsökande som kommit till Sverige varit rekordhögt under 2015. Det finns ett stort behov av att förbättra resurserna i systemet för att ta emot asylsökande. Därför föreslår regeringen att rätten till bistånd ska upphöra tidigare än i dag för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år.

I dag upphör rätten till bistånd när en utlänning som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande får uppehållstillstånd eller lämnar Sverige. Men nu föreslår regeringen att rätten till bistånd för vuxna utlänningar som inte bor tillsammans med ett barn under 18 år ska upphöra när tidsfristen för frivillig avresa enligt avvisnings- eller utvisningsbeslutet löper ut eller, om någon tidsfrist inte finns, när beslutet inte längre kan överklagas. De ändrade reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 juni 2016.
En extra ändring i statens budget

En tanke med de ändrade reglerna är att få fram fler platser på boenden för asylsökande. Regeringen räknar också med att förslaget minskar statens utgifter för bistånd till asylsökande med 200 miljoner kronor under år 2016. Eftersom behovet av platser på boenden är stort vill regeringen att lagändringen ska börja gälla så snart som möjligt. Därför anser regeringen att det finns skäl att göra en extra ändring av statens budget tidigare än i samband med behandlingen av vårändringsbudgeten, som är nästa ordinarie tillfälle att göra ändringar i statsbudgeten.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag både vad gäller ändringen av rätten till bistånd och av statens budget för 2016.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna S och MP samt M, C, L och KD.
SD och V reserverar sig

Sverigedemokraterna anser att regeringens förslag innebär steg i rätt riktning, och står därför bakom förslaget, men anser samtidigt att det inte är tillräckligt omfattande. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om att ta bort de undantag som finns i det nu lagda regeringsförslaget, anser partiet.

Vänsterpartiet säger nej till regeringens förslag i en reservation. Partiet anser att de ändrade reglerna inte kommer att få den effekt som regeringen vill ha och att situationen blir ännu svårare för människor som redan är utsatta. Fokus bör enligt partiet ligga på återvändande med rättssäkerhet och värdighet samt positiva åtgärder som ökar enskilda personers vilja att återvända frivilligt, inte på repressiva åtgärder.
Kontaktperson för media

Cecilia Renmyr, föredragande i finansutskottet, telefon: 08-786 47 60, e-post cecilia.renmyr@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut
Onsdagen den 27 april. Debatten sänds via webb-tv.

Categories: asyl Tags:

Aktion för skydd – dag för asylrätt 9 maj

April 17th, 2016 Comments off

Aktion för skydd – dag för asylrätt 9 maj

Varje år den 9 maj firar EU fred och enighet på Europadagen. Vi tycker inte att EU har något att fira alls efter avtalet med Turkiet. Ett avtal som gör att tusentals människor som flyr från krig, förtryck och fattigdom hindras från att söka säkerhet för sig själva och sin familj. Vi uppmanar er att se den här dagen som ett tillfälle att protestera emot avtalet mellan EU och Turkiet. Vi bjuder in alla till att vara en del av en transnationell aktionsdag där saker sker över hela Europa!

Hur kan man fira när…
Människor hindras från att söka asyl i Europa
Människor flyr från krig och förtryck
Människor måste stanna på ett ställe de inte vill vara
Människor transporteras från Grekland till Turkiet med en vakt per person
Människor skickas till Grekland som utsätter journalister för repression och fängslas
Människor tvingas att ta ännu farligare irregulära resvägar från Turkiet till Grekland
Människor behandlas olika på grund av deras nationalitet
Människor inte får en individuell prövning
Människor riskeras att skickas tillbaka till döden
Människor skickas till Turkiet som EU själv inte anser har ett fungerande asylsystem
Människor hindras från att återförenas med sina familjer
Människor skickas till Turkiet som förtrycker sin egen befolkning, bland annat kurderna
Människor placeras i Turkiet som EU i flera år har uppmanat till att följa de mänskliga rättigheterna

Länk till avtalet mellan EU och Turkiet
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/

Agera!

Förslag på vad ni kan göra:
Organisera en demonstration
En die-in (där människor ligger ner och spelar döda för att uppmärksamma människor som har dött)
Sätt flytvästar med ett budskap, på statyer i din stad
Lägg flytvästar med ett budskap, på en strand eller något annat vatten i din närhet
Skriv ett flygblad och dela ut
Gör vykort som om vad konsekvenserna av avtalet kommer att bli och varför du tycker att avtalet är dåligt. Dela ut till människor som kan signera dem och skicka dem till politikerna i ditt land och till EU-parlamentarikerna

Förslag på platser: utanför regeringen, lokala myndigheterna, migrationsverk, på ett huvudtorg, vid något vatten.

Var inte rädd för att er aktion skulle vara för liten eller enkel – varje initiativ gör skillnad!

Särskilt om det sker över hela Europa!

Kontakta den lokala pressen så de kan publicera det ni gör. Dokumentera själva det ni gör och sprid till pressen och i sociala medier.

Låt alla få veta vad som kommer att hända i din stad:

Gör ett facebook event och skicka länken till “Action for Protection – Day for Asylum rights 9th of May”. Vi kommer att uppdatera listan så att alla kan se var det kommer ske aktioner!

Sprid det också via hashtag #ActionforProtection

Categories: asyl Tags:

Appeal for Palestinians in Syria

March 28th, 2015 Comments off

Appeal

Request and appeal for justice, equality and lift the injustice of the Palestinian families residing in Syria, which dropped the Swedish Consulate in Lebanon before and after their decisions residency in Sweden .!!!!

The syrian palestinian family prevented from traveling to anywhere in The world except Lebanon and scarcely very seriously.

Sweden has long been a former state in helping the palestinians we are asking the government ease the Swedish part of the suffering of the Palestinian people in Syria:

1-requested an exemption from the costs and burdens to obtain a visa to enter Sweden and the cancellation of the requirement to obtain a visa Because he holds a copy of the decision of residence and reunification of the Swedish immigration service and the Palestinian reciprocity with most eu consulates operating in Lebanon

2. Alleviate the suffering and problems of the tragedy and the cost of entry to Lebanon, Lebanese Syrian cross-border and it is by abolishing the requirement to obtain a visa, which forced families to enter, transit, use the border several times

3- make consulate review only once to make the interview and provide the necessary papers.
“the Swedish consulate in Lebanon ask from the Syrian-Palestinian (statlös) family after they grant a decision to a residency permit in Sweden (beslut) from the Swedish Immigration Service (family reunification):

To submit papers and documents required to obtain a visa inter Sweden, they also required to pay the amount of us $ 82 for r every person.

First the family financial situation is fragile and economically harsh. And they can’t afford the cost for visa.

Second some legal persons in sweden says :when you receive a residence-permit in Sweden you will not need a visa.!!!!! Thus why Swedish consulate in Lebanon ask from Palestinians family to apply for visa .

Third when a Palestinian family who lived in Syria and was able to access somehow to turkey’s (and they have decision for residence in Sweden), the embassy of Swedish in Turkey do not ask them to get a visa to enter Sweden, and do not required to pay any amount of money, so
Why not deal consulate in Lebanon with the Palestine’s similarly???????

Forth the cost of entry to Lebanon and syria and return to the hotel reservation for three consecutive times up almost $ 1,500 and this and in addition to about us $ 500 consulate fees and photography, translation, mobilizing private through visa applications .

Fifith The enormous psychological pressure and sticks which are exposed Palestinian family every time pass out to the lebanese-syrian borders.

Because in many cases, lebanese security officials refuse to enter Palestinian families to lebanon, forcing many of these families with their children to sleep on the border and in the atmosphere of tragic for the next day in the hope of allowing them admitted to the interviewees identified in the Swedish consulate in Lebanon.

Some European countries work ultimate steps to alleviate the suffering ff the Palestinian people.
For example on
– Austrian embassy has made a review of her visit family only once
– the staff job interviews palestinian families once a month in a hotel safe in Damascus. “

Jamal hima
refugeesvoiceone@gmail.com

Categories: asyl Tags:

Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering inleds

March 26th, 2015 Comments off

Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering inleds

Regeringen vill korta tiden från nyanländas ankomst till arbete. I morgon inleder arbetsmarknadsminister Ylva Johansson trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inbjudna till det första mötet är företrädare för centralorganisationerna.

Allt fler nyanlända är välutbildade och har erfarenhet i yrken där det råder brist på arbetskraft i Sverige. Regeringen vill tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta former och insatser för att på bästa sätt ta till vara värdefull kompetens hos de nyanlända genom matchning mot branschernas och företagens behov.

– Målet är att tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta lösningar som skapar ett snabbspår för att nyanlända snabbt ska kunna komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Det handlar om att ta tillvara nyanländas kompetens, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Det här är det första trepartssamtalet om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inom kort följer även samtal med industri- och byggsektorn samt privat och offentlig tjänstesektor.

Källa: Regeringens hemsida

Categories: allmänt, asyl Tags:

26/10 Kaliber: Personer som utvisas drogas mot sin vilja

October 24th, 2014 Comments off

Kaliber: Personer som utvisas drogas mot sin vilja

Utvisningar från Sverige ska genomföras på ett humant och värdigt sätt. Men så är det inte alltid. Kaliber avslöjar att personer som utvisats har drogats ombord på planen – mot sin vilja. Allt för att resan ska gå så smidigt som möjligt. Det handlar om tvångsinjiceringar som har skett utan att ansvariga på berörda myndigheter känt till det.

När svenska myndigheter utvisar människor med tvång har de långtgående befogenheter. De får lyfta in en person i planet, de får belägga med handfängsel, fotfängsel och midjebälte, de får sätta på personerna så kallad spotthuva. De får, om så krävs, använda våld för att få en person att lämna Sverige. Men man får inte droga personer mot deras vilja, enligt svensk lag. Kalibers fortsatta granskning av svenska utvisningsresor visar att det har skett.

Kalibers reportrar Sofia Boo och Markus Alfredsson har gjort granskningen.

– De här injiceringarna var något som inte ens Kriminalvårdens medicinska rådgivare kände till, säger Sofia Boo.
– Samtidigt bollar de inblandade runt ansvaret mellan sig, säger Markus Alfredsson.

Sändningstid:
Söndag 26 oktober kl. 12.00 i P1. Lyssna även i efterhand på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=1316 eller i appen Sveriges Radio Play.

Kaliber är Sveriges Radios program för undersökande journalistik. Vi avslöjar och granskar samhällsfenomen i tiden, i enskilda reportage eller i en serie program.
Sveriges Radio

Categories: asyl Tags:

Vård till asylsökande och papperslösa

June 28th, 2014 Comments off

Nu avskaffar vi diskrimineringen i svensk sjukvård!
Uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” rörande vård till asylsökande och papperslösa
För att ge stöd till, och en tydlig rekommendation om hur, lagen om ”Vård som inte kan anstå” i praktiken ska hanteras av personal på sjukhus och vårdinrättningar runt om i landet har ett stort antal olika vårdaktörer och organisationer ställt sig bakom ett gemensamt uttalande.
Uttalande fastställer att ”Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna.”
Det finns idag inte klara riktlinjer någonstans om hur lagen ska tolkas och uttalande fyller därför en viktig funktion i den dagliga vården, för att stärka patientsäkerheten och minska osäkerhet och stress hos personal och patienter.

Kontaktpersoner:
Anne Sjögren, sammankallande i Rätt till vård initiativet Tel: 031-741 6207
Thomas Flodin, ordförande Läkarförbundets etik och ansvarsråd, tel 070-766 72 30
Rätt till vård initiativet,
http://www.vardforpapperslosa.se

Hämta här hela uttalandet

Categories: asyl Tags:

Riksrevisionen om mottagande av nyanlända

June 24th, 2014 Comments off

Snabbare mottagande av nyanlända kan spara miljoner

Allt fler nyanlända med uppehållstillstånd blir kvar i Migrationsverkets mottagningssystem i väntan på att en kommun kan ta emot dem. En effektivare organisering skulle kunna öka mottagningskapaciteten och leda till en snabbare etablering för den nyanlända och minskade kostnader för staten.

Riksrevisionens granskning av effektiviteten i de statliga insatserna för mottagande och bosättning av nyanlända i kommunerna visar att det finns ett betydande utrymme att utveckla och effektivisera systemet. Det kan och bör organiseras så att involverade aktörer bättre kan möta det i dagsläget omfattande asylmottagandet.

Cirka 85 procent av de nyanlända väljer i dagsläget att ordna sitt eget boende eller flytta till anhöriga. Därför får de statliga insatserna i praktiken liten effekt när det gäller att utjämna mottagandet av nyanlända mellan landets kommuner. Principen om att nyanlända ska få möjlighet att bo där de har bäst förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden får inte fullt genomslag.

Var tredje plats, drygt 2 500 av 7 600 platser, som länsstyrelserna kom överens med kommunerna om att tillgängliggöra för nyanlända i behov av bosättning användes inte under 2013, varken av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Om man antar att 2 500 fler överenskomna anvisningsbara platser varit möjliga att använda, motsvarar det en kostnadsbesparing i storleksordningen 25 miljoner kronor per månad.

– Ett omfattande mottagande av asylsökande och anhöriga ställer stora krav på både beredskap och flexibilitet från alla involverade aktörer. Genom att ge en myndighet ett samlat bosättningsansvar kan tillgängliga resurser användas mer effektivt, säger riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att ge en myndighet ett samlat ansvar för bosättningen av alla nyanlända som är i behov av hjälp med det. Migrationsverket rekommenderas att förbättra dialogen med kommuner där nya anläggningsboenden etableras. Samtidigt bör länsstyrelserna verka för att överenskomna platser i kommunerna motsvaras av en reell mottagningskapacitet.
Bakgrund

Under 2013 lämnades cirka 54 300 asylansökningar in till Migrationsverket. Samtidigt väntar fler än 12 000 personer med uppehållstillstånd (varav 9 500 i anläggningsboende) på en kommunplacering. Den genomsnittliga väntetiden för dessa personer är cirka fem månader.

Se Riksrevisionen

Categories: asyl Tags:

Stoppa utvisningen!

June 23rd, 2014 Comments off

Stoppa utvisningen av Shahla Karimifard, kräver Malin Björk
Imorgon ska Shahla Karimifard utvisas till Iran, trots att hennes mänskliga rättigheter och säkerhet hotas. – Papperslösa kvinnor lever i en rättslöshet som inte är acceptabel. Fästning Europa skördar ytterligare ett offer och Svensk och Europeisk migrationspolitik är ansvariga, säger Malin Björk, Europaparlamentariker (V), som kräver att utvisningen stoppas.

Medan Europas makthavare är upptagna med att slåss om de prestigefyllda topp-posterna i EU skördar fästning Europa nya offer. Också i Sverige.

Migrationsverket har aviserat att de imorgon, tisdag ska utvisa Shahla Karimifard till Iran, ett land hon flydde från för 10 år sedan, ett land där hennes säkerhet och mänskliga rättigheter som kvinna är allvarligt hotade.

– Kvinnors mest grundläggande mänskliga rättigheter respekterads inte i Iran. Regimen skyddar inte kvinnor, utan är tvärtom en aktiv del i förtrycket. Att utvisa kvinnor till Iran, där de som i Shahla Karimifards fall, redan står anklagade för äktenskapsbrott och där vi vet vad det kan innebära för kvinnan, är ju helt enkelt vansinnigt. Jag hoppas innerligen att Migrationsverket kvickt letar rätt på genus genus-glasögonen, och under måndagen meddelar att de kommer titta ytterligare på fallet, säger Malin Björk, Vänsterpartiets nya Europaparlamentariker.

För mer information om fallet, kontakta kvinnans advokat, Stefan Zebrowski, 070-256 45 40
TRIS: Tjejernas rätt i samhället- www.tris.se

Categories: asyl Tags:

Europe needs a humane asylum system

April 28th, 2014 Comments off

OpenLetterEU2014

Open letter of European NGOs: Europe needs a humane asylum system!
Subtitle. Call upon the EU Commission, the EU Parliament and the EU Council of Justice and Home Affairs to take immediate action

Today a broad alliance of NGOs from different EU Member States has sent an open letter to the President of the European Commission Manuel Barroso, the President of the European Parliament Martin Schultz as well as to the Justice and Home Affairs Council of the EU. It calls for immediate action to save lives and to create a decent European asylum system. More than 30 organizations are participating in the initiative.

In the open letter, the human rights organizations warn against the disastrous consequences of the lack of solidarity in asylum issues in Europe. The appeal made to the responsible European and national politicians is about creating legal escape routes to Europe, about the necessity of saving human lives as a main priority and about the urgency of ensuring decent standards in the treatment of asylum seekers. The inhumane and absurd deportation of people across Europe – keyword: Dublin system – has to be stopped immediately and to be replaced with a cohesive asylum system, based on solidarity.

“The treatment of refugees is the litmus test for Europe’s human maturity. The European and national policy has no right to look the other way when human life and human destinies are at stake. Finally, all of us benefit from increasing humanity and solidarity”, emphasizes Alexander Pollak, spokesman for SOS Mitmensch. “We expect that the official bodies of the EU and the European Home Affairs Ministers take the open letter seriously and understand, that action must be taken now”, says Pollak.

For further inquiry please contact:
Alexander Pollak
+ 43 664 512 09 25
apo@sosmitmensch.at
www.sosmitmensch.at

Categories: asyl Tags: