Archive

Archive for the ‘rasism’ Category

The English Defence League

September 29th, 2014 Comments off

The Rise and Fall of the English Defence League

The EDL spread like wildfire after its establishment in 2009 and it became arguably the biggest and most infamous domestic extremist group in England in a really short span of time. However, the group was unable to capitalise on its initial success. Although they managed to recruit around a 1000-1500 members, their membership numbers soon started dwindling and less and less people were interested in their demonstrations. By 2012, several of the outfit’s leading personalities left the group, and when Tommy Robinson quit the EDL in 2013 many thought the group would slowly fall apart and die. The future of the EDL seems bleak at the moment, but until it completely ceases to exist, its renaissance cannot be ruled out completely.

In 2009, after a group of Muslim radicals picketed the homecoming parade of the Royal Anglian Regiment, Stephen Yaxley-Lennon aka Tommy Robinson and others, mainly football hooligans, decided to establish the English Defence League (EDL) to counter Islamist extremism in England. The group spread like wildfire and it became arguably the biggest and most infamous domestic extremist group in England in a really short span of time.

The EDL’s ideology uses a liberal facade to promote inherently illiberal ideas. They claim to fight against Jihadist and Muslim extremists to conserve the liberal ideas that Europe is based upon. However, their actions, the Islamophobic propaganda they spread and the fact that they support forced assimilation proves the contrary. The EDL is fundamentally an anti-immigrant, anti-Muslim and to a certain extent racist organisation that – between 2009 and 2011 – was the most active and dangerous extremist group in the country.

The full analysis can be found on our Institute’s WEBSITE
Athena Institute

Categories: rasism Tags:

International Day against Racism

March 21st, 2013 Comments off

21 March 2013
Joint PRESS RELEASE European Network Against Racism and UNITED for Intercultural Action

21 March; International Day for the Elimination of Racial Discrimination
The charter for political parties for a non-racist society: a message for elections

On the occasion of International Day for the Elimination of Racial Discrimination, http://www.enar-eu.org/ and http://www.unitedagainstracism.org call upon political parties across Europe to re-affirm the principles of the Charter for political parties for a non-racist society and to speak clearly against racism and other forms of discrimination against minorities.

We call upon the EU Member State governments, the European Parliament and the European Commission to organize an event preceding the EU elections on what strategies and policies are needed to assure everyone’s rightful position in the EU. We have dreams to make true. We also have nightmares to prevent.

Indeed, although the apartheid system no longer exists today, racism has far from disappeared. And nationalist and populist tendencies have been increasing (again) in the last decade.

In light of the economic crisis we are facing, populist remarks may seem insignificant. But racism and open hostility towards minorities (of any kind) are assured companions of social tensions. We are in a time of great social tensions. Already we are seeing the effects in some EU Member States, where there is open violence by some political parties against migrants.

This is so strongly felt that only a few weeks ago, Mr Juncker, former chair of the Euro Group, warned against nationalistic tendencies, linking them to even greater dangers. He echoed the words of Mr Van Rompuy who issued the same message two years earlier.

Next year, elections campaigns will be launched for a new European Parliament. Some political parties and movements are already using anti-European feelings and nationalist feelings to gain support. This is why it is essential that all political parties take a strong and courageous stance against racism and discrimination and for equality for all people living in Europe.

Notes to the editor
On 21 March 1960, 69 demonstrators against apartheid were shot in South Africa. Six years later the UN declared this day as http://www.un.org/en/events/racialdiscriminationday. Since then, on 21 March there are anti-racist activities all over the world.

During the European Action Week Against Racism more than 100.000 people take part in over 1.500 events in 48 European countries. More info: http://weekagainstracism.eu – http://facebook.com/UnitedActionWeek

UNITED for Intercultural Action links more than 550 organisations from a wide variety of backgrounds in 48 European countries. They base their cooperation on common actions, shared activities and on mutual respect.
We believe that racism can only be combated by unity. Who says we don’t fit together? Value Diversity!
***********************************************************

UNITED is the pan-European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees, supported from more than 550 organisations from 48 European countries. How to join the network: see www.unitedagainstracism.org ‘joining the network’

Categories: rasism Tags:

Ibn Rushd och sverigedemokraterna

November 6th, 2009 Comments off

Härmed ombeds alla människor i besittning av sunt förnuft och god samhällssyn att sprida bif. PDF-dokument. Jag skickar detta på eget initiativ, därför att jag är upprörd över den utveckling som den svenska debatten har fått sedan ett parti, som helt uppenbart bedriver hets mot folkgrupper, ägnat sig åt att basunera ut sin xenofobi i massmedia.

Ibn Rushds studieförbund har bildats med syfte att engagera ungdomar och vuxna härstammande från muslimska länder. Det handlar om sunt kulturellt samarbete och integration i det svenska samhällets arbetsformer. Studiecirklar och andra kulturella aktiviteter är det bästa sättet att driva ett konstruktiv samkulturellt — snarare än “mångkulturellt” — arbete. Barn och ungdomar som antingen kommit i unga ålder från dessa länder eller rent av är födda här, riskerar att bli historielösa om de inte får en rejäl möjlighet att lära sig både om sin egen och om svensk kulturhistoria och sociala vanor. I en globaliserad värld där nationers gränser inte längre hindrar människors kontakter och där möjligheten för ett ömsesidig kännedom om varandras värderingar och uppfattningar, en positiv samverkan och en kulturell utveckling blir möjligt i nya former och i snabbare takt än tidigare, behövs både insatser och bättre, icke fördomsfull kunskap om varandra. Ibn Rushds studieförbund arbetar enligt svenska arbetsformer och kan bidra inte bara till en sund kunskapsutveckling av människor med muslimsk ursprung utan också till en bättre kunskap om den europeiska kulturens historia som för närvarande är ett tomrum i svensk utbildning.

Okunniga extremister från den ena och den andra sidan förenas i ett symmetriskt hat mot varandra och förnekar det gemensamma ursprunget, den europeiska kulturens vagga. Vi behöver kulturell “orientering”. Det är lustigt att våra europeiska språk har ett ord här lett från ordet “Orient” för att beteckna kunskapen åt rätt håll. Benämningen “Europa” härstammar också från Mellersta Östern och kom först i bruk på riktigt kring 1200-talet.

Jag vet inte hur mycket Åkesson och Co. kan om den svenska kulturen. Efter mina 45 år i Sverige och den verksamhet som jag bedrivit kan jag (liksom Kallifatides m fl) med rätta påstå att jag kan mer om Sverige än vad sådana unga människor som Åkesson känner till om sitt eget hemland. Vad han menar med “svensk kultur” skulle jag vilja få en konkret utläggning om. Det verkar handla om ganska ytliga saker.

Jag kom till Sverige färdigutbildad på universitetsnivå i Spanien och Tyskland. Jag sparade åt Sverige alla de kostnader som barndom, uppfostran och utbildning drog på svenska skattebetalare för att skapa sådana misslyckade socialt fientliga produkter som bär namn typ “Åkesson”. Jag har också fått bidra till Sveriges kunskapsutveckling i betydligt större grad än han och kan bevisa det.

Jag blev väldigt glad när jag hörde talas om ett nytt studieförbund som hade antagit namnet Ibn Rushd, en muslimsk jurist, läkare och filosof som föddes och levde på 1100-talet i samma stad där min egen mor var född: Córdoba. Bättre namn till ett studieförbund — vars uppgift är att lyfta fram och utveckla en samkulturell verksamhet — kunde man leta efter. Ibn Rushd (Averroes kallad i den europeiska medeltiden) är utan jämförelse den bästa representanten för allt som förenar den arabiska och den europeiska kulturen. Det var hans idéer som satte fart på den europeiska renässansen och som fick den europeiska medeltiden att utvecklas i rationalistisk och sekulär riktning. Man behöver inte vara ateist för att förorda ett sekulärt samhälle och en rationell kunskap. Satsning på vetenskaplig utveckling (både teoretiskt och praktiskt) och slutet på den katolska kyrkans inblandning i den kontinentala politiken uppstod under inspiration av den rörelse (kallad averroismen) som växte fram utifrån Ibn Rushds idéer. Folk från Norden kom sedan romarnas tid i stora mängder till Södra Europa. Vikingar och väringar var kända i de sydliga trakterna av Europa, vid Medelhavet. Efter Romarikets fall var det nordiskt folk som tog över. Jag kan inte låta bli att känna igen benämningar som “Västgotarna” eller hel enkelt “vandalerna” (namn som har samband med Vendel). Jag heter Ramírez, som betyder “Radamiros son”, och Radamiro är ingenting annat än en avledning av “Rådmannen”. Mitt ursprung på faderns sida är måhända mer nordisk än Åkessons, vem vet? Det behövs två föräldrar för att bli född och Abderraman den III, kalifen i Córdoba, hade rött hår (som han färgade till svart) och blåa ögon. I det spanska kalifatet bildades en stor samhällsklass bestående av invandrare från norr (kallade salaba) som fick en enorm betydelse när kalifatet gick under. Lite skämtsamt sagt: det kanske var invandrarna från Sverige som förstörde det andalusiska kalifatet :). Det går i alla fall inte att prata om ras och släkt för att åberopa någon äganderätt över ett territorium i alla tider. När Sverige låg under isen fanns väl inga människor där. Jag undrar därför varifrån Åkessons släkt härstammar.

Vi brukar höra sägas att “Sverige är et litet land”. Något med vilseledande uttryck kan man leta efter. Problemet är just att Sverige är ett väldigt stort territorium som bara omfattade 8 miljoner människor för några år sedan. Sverige har haft i hela landet lika mycket folk som flera städer i andra länder. Är det så konstigt att det flyttar in människor hit? I början av 80-talet tyckte jag att invandrare från exempelvis Bosnien skulle kunna bosätta sig i avfolkade byar (typ Tyfors i västra Ludvika) och bygga upp några genom utflyttning uttömda boplatser. Man hade kunnat ta hand om många resurser, när den svenska järnhanteringen gått under och folk fått flytta in till städerna. Då hade man sluppit höra talas om “invandringens kostnader”, detta ständiga enögda tjafs. Åkesson talar om våra kostnader, men är så dåligt utbildad i räkenskapslära att han inte vet att kostnader ska matchas med intäkter. Hur mycket har inte invandringen bidragit till att Åkesson fått ha en fin och lugn tillväxt. Varför kräver han inte en utredning om invandringens intäkter? Och jag antar att han ska föreslå att alla pensionärer som flyttat till Spanien — därför att det är trevligare, billigare och bättre ur sjukvårds synvinkel att leva i Spanien än i Sverige — ska flytta tillbaka till sitt hemland. Det finns många fler svenskar i Spanien än spanskfödda i Sverige. Att jag dessutom bidragit med trevliga svenska välintegrerade barnbarn kan man väl räkna som ytterligare ett plus. Många svenskar mantalsskriver sig utomlands för att undvika Sveriges höga skatter. Men om en spanskfödd är mantalsskriven här och råkar få råkar t ex ha ett hus i Spanien (som inte kostat Sverige ett dugg) och vara mantalsskriven i Sverige, då ska han betala skatt för det också i Sverige. Det finns invandrare som inte bara importerar sina färdiga förmågor och sin skattekraft till Sverige utan även många ägodelar. Åkesson vill bara tala om kostnader. Tänk om man kunde förmå alla invandrare som kommit till Sverige under de senaste 50 åren att lämna Sverige. Man undrar om Åkesson skulle kunna fortsätta att försörja sig på att sprida hets mot folkgrupp. Då kanske skulle han bli tvungen att skaffa sig en anständig syssla, i stället för att leva på partistöd och bidrag från utlänningshatare.

Ja, jag har i alla dessa år i Sverige arbetat för att “orientera” svenskarnas kunskap. Vid ett tiotal tillfällen har jag organiserat, helt ideellt, studieresor till Södra Spanien för nordiska universitetsstuderande, lärare och doktorander. Jag har följt med och dragit nytta av mina kontakter med människor vid spanska universitet och institutioner för att guida dessa besökare och vidga deras kännedom om hur den europeiska kulturen växte fram utifrån Medelhavet. Kulturen består inte av isolerade stationer, såsom Åkesson försöker inbilla oss. Kulturen är en resa i tiden. Att sjunga om Sankta Lucia och äta Falukorv är idag helt svenskt och att radera bort allt som utvecklats i Sverige från andra kulturer (t o m själva alfabetet) skulle betyda att avskaffa t o m kristendomen. Inte ens vikingarnas kultur skulle duga som ursprunglig svensk. Åkesson borde kanske lägga märke till hur Sveriges intellektuella värld håller på att fjärma sig t o m från kontinentalkulturen. Franska och tyska har blivit okända språk på bara några år. Åkesson ser inte att den riktiga infiltration av främmande kultur kommer från USA. Det som kan förändra och ibland skada ett lands kulturella tillstånd är inte invandringen av människor, utan importeringen av andra tänkesätt och sedvänjor. De kan bäras in utifrån av svenskarna själva, utan att de behöver uppbäras av en människokropp som underlag. Det finns verk av svenskar som är okända i Sverige, därför att de författats på ett främmande språk som inte är engelska. Där har vi det riktiga hotet mot en sund svensk kultur. Den som inte kan engelska får idag inte ens delta i intellektuella verksamheter som är till för att utveckla kunskapen och kulturen.

José L Ramírez

10 steg tillbaka – bättre nu än efter valet 2010!

October 20th, 2009 Comments off

”Muslimerna är vårt största utländska hot”
Det skriver Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna i en artikel i Aftonbladet den 19 oktober. Att Åkessom skriver nu är bättre än att han gör det efter valet nästa år. Nu hinner de som är tveksamma göra sig en uppfattning om Åkessons bristande kunskaper i historia men också hans främlingsfientliga framtoning, som han hade försökt få bort den senaste tiden.
Här nedan ska vi bemöta några av hans synpunkter:

DEBATT En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.

Med dessa avancerade termer vill Åkesson göra gällande att västvärlden både ligger före alla andra världar men misslyckats övertyga de andra om dess förträfflighet. Men då skulle invandringen till västvärlden vara ett utomordentligt instrument för att få fler människor att lära sig om västerlandet och anamma vår höga utveckling. Kanske en ny roll för Åkesson som predikant bland Sveriges invandrare som kommer från tredje världen.

Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.

Hur kan man påstå tidigare att västerlandet är duktigare än alla andra grupper av länder, men ändå blinda för farorna? I så fall är de andra som är duktigare. Det är rimligt anta att de duktiga tar över.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

Åkesson kan väldigt lite historia, och ännu mindre dagens händelser i närområdet. Bara i lördags den 17 oktober demonstrerade över en miljon människor i Madrid enligt polisens beräkningar (enligt vissa källor bara 55.000) mot den spanska regeringens planer på en ny abortlag, och borta från kriminalisering av abort som fortfarande sker. Demonstrationen var organiserad av kyrkorna. Religionen spelar en mycket viktig roll i flera av Europas länder som Spanien, Polen, Irland, och ibland även i Sverige.
Den svenska kyrkan var statlig så sent som 1999. Sett i ett internationellt sammanhang och i ett längre perspektiv kommer detta faktum att framstå som obegripligt och kullkastar Åkessons påstående om århundraden av sekularisering, åtminstone för Sveriges del.

Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds­användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.
Detta, tillsammans med nästan 1400 år av krig och motsättningar mellan islam och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning.

Det var inte så länge sedan som Sverige blev kristen, ett millenium är bara hälften av den tid kristendomen funnits i världen, dessutom blev Sverige liksom provinsen Finland kristen genom tvång. De som vägrade att bli kristna blev halshuggna. Det kan inte vara Nya testamentet som var rättesnöret på den tiden.
När vi tänker tillbaka till kriget i Balkan för femton år sedan, eller holocausten i Ruanda under samma tid, så var de kristna krafterna mycket starka och iscensatte de grymma händelserna som fortfarande plågar många människor i dessa delar av världen. Krigen mellan islam och det kristna Europa har med Spanien som undantag, liksom ett mindre område i Balkan, förts i muslimskt territorium, vilket det också sker idag, med undantag för de få terroristdåd som rättfärdigar vissa länders krigföring.

Så här långt tvingas man dock konstatera att islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam. Massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för att denna utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker. Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.

“Massinvandring” är en matematisk missräkning eller missbruk av statistiken. Enligt FN finns ca 200 miljoner människor utanför sitt ursprungsland. 1,3 miljoner finns i Sverige, och de har kommit hit successivt under ett stort antal år (från 1941 till 2008 invandrade hit 2.817.300 personer. Mindre än hälften finns kvar). De utgör fortfarande 0,5% av invandrare i världen. Samtidigt har många, invandrare och svenskar, lämnat Sverige. Från 1941 till 2008 emigrerade från Sverige 1 583 801 personer. Åkesson kan lika väl börja tala om “massutvandring” – fast det vore lika fel att använda termen med tillägget “mass-“.

Att använda termen “massinvandring” enbart för den muslimska gruppen visar desto mer okunskap. Förutom att endast en fjärdedel av invandrarna kommer från så kallade muslimska länder, så är många av dem icke-muslimer, tillhörande olika religiösa och kulturella minoriteter i dessa länder.

Detta med födelsetal har Åkesson inte konsulterat uppgiften med SCB. De eventuella skillnaderna mellan olika grupper ligger i felmarginalen. Den förändras åt olika håll från tid till annan. Svenska kvinnor födde mest barn i Europa bara för ett tiotal år sedan, medan i länder som Spanien (där preventivmedel fortfarande var tabú) låg födelsetalet i botten av statistiken inom de europeiska länderna.

Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.
I Sverige finns mig veterligen inga kända studier på området, men i en brittisk undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga, brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam skall avrättas. I andra studier från bland annat Frankrike och Tyskland kan samma mönster urskiljas.

Förmodligen, om man antar att en procent muslimer kan ty sig till fundamentalism, så blir de inte många fler än antalet fundamentalister i Sverige som väljer SD, som vänder demokratin och tolerans ryggen. Tre procent antidemokrater bland Sveriges befolkning som röstar på SD motsvarar en medelstor stads befolkning medan de eventuellt radikala och antidemokrater inom islam får plats i en mindre förort. Vårt största hot ligger alltså hos de som ligger nära den nazistiska ideologin och som finns i hela samhället i vårt närområde mitt ibland oss.

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion

Islam var Sveriges näst största religion redan tidigare än för 20 år sedan. Allt är fråga om matematik och vad man menar med “religion”. Om medlemmar i svenska kyrkan, frikyrkorna och katoliker tillhör samma religion, då finns det ett antal religioner i Sverige med få anhängare. Även muslimer är ganska få i relation till befolkningen, även om de tillhör den näst största religionen. Hur många de är vet man inte, eftersom det inte finns officiell registrering efter religion, utan varje samfund står för sin statistik. Kanske 300 000 personer verkar sannolikt. “Näst största” blir därför, om även korrekt, helt missvissande, eftersom de bara är 3-4 % av befolkningen på sin höjd.

att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare.

Det är en stor samling påståenden, där en korn av sanning finns här, en korn där. En svala gör ingen sommar. Statistiken talar för att Åkesson inte har rätt i någon av punkterna.
Våldtäkter finns alltid som ett paradargument. Vilka är de som under många, många år, varit med och våldtagit flickor och pojkar i vårdhem runt om i Sverige och som nu utreds? Fanns det inga våldtäkter innan invandrarna kom?
Invandrarnas påstådda högre kriminalitet uppmärksammades redan 1906 i en motion till riksdagen av riksdagsmannen P.Em. Lithander från Göteborg och resulterade i den första invandringslagen från 1913 med
passtvång som resultat. Alltså, inget nytt, men lika felaktigt då som nu.

Antalet personer misstänkta för terrorism i Sverige är ganska få och samtidigt är misstanken om terrorism inte bekräftad. Flera uppmärksammade fall visar på att det saknas substans i misstankarna. Det är inte troligt att Åkesson har en egen SÄPO med bättre kunskaper än hela svenska statsapparaten.

Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.

I början på 1900-talet fruktade man “den gula faran”. Kineser och japaner skulle i princip ta över västerlandet. I slutet på 1980-talet försökte även försvarsmakten i Sverige skapa rädsla för “massinvandring från sovjet”. Så sent som 2004 försökte dåvarande statsminister Göran Persson skrämma östeuropeer från att komma till Sverige genom att beteckna deras legitima invandringsrätt som “social turism”. Åkesson är alltså inte så originel som många tror att han är. Han fortsätter med den skrämselpropaganda som även demokrater använder sig av då och då.

På tal om muslimer handlar det om en femte eller sjättedel av världens befolkning, och de finns i alla samhällen. Det största muslimska landet, Indonesien, med 200 miljoner invånare, är idag en fungerande demokrati, och med många olika kulturer inom sig. Är Indonesien ett hot mot Sverige? Muslimer runt Medelhavet har invandrat till Sverige redan under 1960-talet och är etablerade på många orter, inte som muslimer utan som medborgare.

Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”.

Åkesson förstår inte att samhället står inte still. Dagens Sverige är inte densamma som gårdagens, utan invandrare skulle förändringen gått långsammare, men den skulle inte heller gått att stoppa. När man nu t.ex. firar halloween, beror inte bara på amerikanska invandrare i Sverige, utan mer på de svenskar som åker över och kommer tillbaka och finner traditionen värd att fira även här. I den globala världen är vi alla med och förändrar samhällena åt ena eller andra hållet. De svenskar som flyttar till andra länder gör också en insats där.

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.

Ja visst, Jimmy Åkessons arbete blir lekande lätt. Det vet alla barn som då och då leker med att jaga spöken. Det enda tråkiga är att Åkessom och ungefär 3-4% av invånarna i Sverige (även invandrare inräknade) ägnar sig åt att jaga spöken i stället för att förbättra det gemensamma samhället vi har ärvt och vi ska lämna i arv.

Handling och inte bara ord är det som krävs av de övriga partierna. Under många år har partierna tävlat om att göra det svårare för invandrare, för att inte SD ska växa sig starkare. Det är nog tvärtom man ska agera. Om alla är lika mycket värda, då ska man visa det i det dagliga livet. Inget parti står till exempel riksdagen i dag och försvarar Immigrant-institutet och andra invandrarorganisationer för att de ska behandlas lika. Få partier står i riksdagen och arbetar för att flyktingpolitiken ska bli human och för att Migrationsverket ska följa lagarna. Många kommuner säger sig ha ett integrationsprogram, men de struntar i invandrarna och deras organisationer. Det är detta som kan ge SD fler röster nästa år, eftersom de säger vad andra redan gör.

Miguel Benito

Förlöjligandet av rasismens väsen

July 23rd, 2008 Comments off

Åter får vi i pressen läsa om glassen Nogger black, genom att två forskare ägnat sin intellektuella kapacitet att analysera den struntdebatt som pågick våren och sommaren 2005. Enligt Johan Wennström, Gotlands Allehanda, skriver forskarna i en nypublicerad bok att kritiken mot de som ville bojkotta den nya glassen berodde på att man “angrep en viktig ingrediens i svenskheten, i den nationella självbilden”. Aha! Visst kan man forska och klä ut vad som helst i vackra formuleringar. Man bara undrar: är inte italiensk glass att föredra?

Johan Wennström har alldeles rätt när han skriver:

En annan viktig förklaring till att Centrum mot rasism tvingades utstå en tuff kritik i samband med glassbråket var Svenska Dagbladets avslöjande att föreningen duschades i statliga bidrag som vid sidan av kampanjen mot “Nogger Black” enbart finansierade nya möbler till kansliet.
Alla andra tolkningar av konflikten saknar resonansbotten i verkligheten och har endast till syfte att försöka rädda skinnet på en antirasistisk “verksamhet” som nu fullständigt förlorat sin trovärdighet.

Immigrant-institutet skrev på sin tid om den märkliga företeelsen som Centrum mot rasism blev. Det är bara att gå till källorna. Undrar om Agoraforskarna har gjort det.

Categories: rasism Tags: ,

Stoppa attackerna på romer i Italien

May 24th, 2008 Comments off

Den sedan länge växande antiziganismen i Europa har sent omsider hamnat på mediernas förstasidor. Utlösande har varit den senaste veckans våldsamma attacker på romer i Italien, som på sina håll har urartat till rena pogromer. I Neapel satte en folkmassa, enligt uppgift uppmuntrad av camorran, den napolitanska maffian, eld på ett romskt tältläger, som brann ner till grunden. “Vi bedriver etnisk rensning”, ropade unga män i mobben entusiastiskt. De 800 romerna tvingades fly för livet.

Runtom i Europa kräver nu människorättsorganisationer tillsammans med EU-parlamentariker och andra politiker krafttag mot de italienska myndigheternas brutala metoder mot romer och romska bosättningar runtom i Italien. även om det också under Prodis regering förekom brutala metoder mot romer har åtgärderna intensifierats efter att Berlusconi vann parlamentsvalet den 13 april. Bakgrund till upploppen i Italien är den sedan januari förra året, då Rumänien blev EU-medlem, stora inströmningen av rumäner till Italien. Bland dem uppges 10 000 vara romer. I Rumänien lever de ett eländigt liv i miserabla bosättningar och är ständigt utsatta för diskriminering. Det kan inte bli värre i Italien, resonerar många av dem.

Romerna slår sig ner i provisoriska tältläger utanför de större städerna i Italien och söker alla slags jobb. Deras italienska grannar upplever ett ökande hot från romerna, som alltid varit diskriminerade också i Italien, där politikerna benämner dem “nomader”. De kallas ibland också “zingari”, men det anses inte längre politiskt korrekt. I augusti förra året blev fyra minderåriga romska barn innebrända i ett tältläger i Livorno. Deras föräldrar misstänktes för oaktsamhet med eld och greps av polisen. Efter en vecka kom ett meddelande från en dittills okänd extremistgrupp i Italien, som tog på sig ansvaret för branden. Extremistgruppen sa sig vilja kasta ut alla romer från Italien. De olyckliga föräldrarna släpptes men någon ursäkt från myndigheterna har de inte fått.

I november förra året inträffade en brutal våldtäkt och mord på en italiensk kvinna i Rom. Förövaren, en ung rom från Rumänien, greps. Samma kväll röjde myndigheterna med bulldozers hela den bosättning utanför staden där han bodde.

Sedan dess har flera romska provisoriska bosättningar runtom i Italien rivits ner. Många romer har skickats tillbaka till Rumänien. Flera attacker och våldsdåd mot romer på gatorna har rapporterats. Bland annat blev fyra romer svårt misshandlade av en grupp maskerade män i efterdyningarna av mordet på den italienska kvinnan. Utanför en affär som ägs av en romsk man har en bomb exploderat. En romsk man misshandlades till döds i början av maj av en grupp huliganer.

I Neapel, där hatet mot romer har sjudit länge, kulminerade våldet den 14 maj. Då satte en mobb eld på en romsk tältbosättning som en hämnd för att en ung romsk flicka hade påståtts försöka stjäla en italiensk kvinnas baby – medan andra har uppgett att hon bara lekte med barnet. De 800 rumänska romerna i bosättningen flydde medan mobben kastade molotovcocktails mot deras tält; hela bosättningen brann ned och brandkåren förhindrades att släcka.

Sedan Berlusconi den 13 april vann valet i Italien har klimatet hårdnat drastiskt. Illegala immigranter kallar han “en ondskans armé” (men han har inget namn för extremistgrupperna som angriper romerna!). Han har deklarerat nolltolerans mot de illegala immigranterna, kriminella och romer.

Regeringen har infört hårda restriktioner för att kunna utvisa också EU-medborgare som upplevs som “farliga” för italienarnas säkerhet – de behöver inte ens ha begått något brott, och många har redan utvisats. Berlusconi har också utnämnt flera ministrar från det fascistiska stödpartiet Lega Nord. Partiets ledare, Umberto Bossi, är nu minister för institutionella reformer och federalism. En annan av Lega Nords ledande politiker, Roberto Maroni, är inrikesminister. I Rom vanns borgmästarvalet av Guianni Alemanno, tidigare ungdomsledare för nyfascisterna. Han hälsades efter valet med uppsträckta fascisthälsningar och ropen “Duce, Duce!”. Silvio Berlusconi var en av de första att gratulera den nye borgmästaren och utropade glatt “Vi är \r\nden nya Falangen” (så hette 30-talets spanska fascistparti som förde general Franco till makten).

De brutala åtgärderna mot romerna från Rumänien är inte nya. De inleddes redan av Romano Prodi som ledde den förra centervänsterregeringen. Efter mordet på den italienska kvinnan i november förra året var Prodi snabb att införa hårda tag: rätt att deportera immigranter från andra EU-länder och möjligheter att internera EU-medborgare som upplevdes som hot mot italienarnas säkerhet.

Men hatet och ekona från fascisttiden har accelererat sedan Berlusconis regering tog över. Italien är inte det enda land som har tagit till åtgärder \r\nsärskilt riktade mot romer från Rumänien. I massmedial tystnad har också Frankrike deporterat romer. Sedan flera månader tillbaka har den franska regeringen betalat flygresor åt “frivilliga” återvändare, som försetts med 300 euro per person i fickpengar.

Hur har omvärlden reagerat på det tilltagande våldet i Italien? \r\nMänniskorättsorganisationer och politiker på lägre nivåer har – som väntat – kommit med starka protester. I Strassbourg har Europarådet genom sin kommissionär Thomas Hammarberg uttalat starka fördömanden. Förenta Nationerna har fått frågor från journalister om inte FN kan agera. Något svar har inte kommit. Med Rumänien har Italien sedan något år tillbaka förklarligt nog en spänd relation. I dag förekommer ett visst samarbete mellan de båda staterna. Rumänerna vill till varje pris skilja anständiga rumänska medborgare från de föraktade romerna och har förklarat sig villiga att hjälpa Italien med att sortera ut romerna från övriga rumänska immigranter i Italien.

En enda europeisk politiker på regeringsnivå har hittills reagerat, Spaniens vice premiärminister Maria Teresa Fernandez de la Vega. Hon har uttalat att Spanien tar avstånd från våld, rasism och främlingsfientlighet och kan inte acceptera det som sker i Italien. En annan av Zapateros ministrar, Corbacho Celestine, säger att Berlusconi tycks vilja “kriminalisera dem som är annorlunda” . För dessa uttalanden har den spanska regeringen fått hård kritik av Italien. De ska inte blanda sig i våra inre angelägenheter, heter det därifrån. Som om organiserad jakt på en hel folkgrupp kan vara ett lands “inre angelägenheter”!

Europaparlamentet ordnade häromdagen en hearing om situationen för romerna i Italien. Det fälldes många fördömande uttalanden mot den italienska regeringens brutala åtgärder. Men en italiensk parlamentsledamot, Luca Romangoli från det nyfascistiska partiet Flamma Tricolore, angrep de spanska uttalandena och undrade om den spanska socialistregeringen hade en aning om hur många brott i Italien som kan kopplas till “nomaderna”. Han lanserade också ett förslag som är ett eko från nazitiden. “Vi bör låta romerna få en egen stat någonstans i öst där de kan bestämma själva”, sa han.

En blåkopia på Himmlers förslag om att inrätta ett reservat för “äkta zigenare”, långt bort från Tysklands gränser. Under medeltiden var romerna fågelfria i de flesta europeiska länder, också i Sverige. Det gavs skottpengar på dem och i Tyskland anordnades nöjesjakter på romer. Grymheterna från denna tid var \r\nmönsterbildande för de rasistiska lagar som nazisterna stiftade på 30-talet. Nazisterna ville utrota romerna – över en halv miljon dödades i koncentrationslägren och i SS-attacker i skogarna.

Vad är det som händer i dagens Europa? är inte romerna människor? Günter Grass har kallat romerna “de sanna europeerna”, de känner inga gränser och de finns i alla länder. Vidriga stanker från medeltiden sprider sig i Europa. Varför är det så märkvärdigt tyst från ansvariga politiker inom EU? Varför tiger Carl Bildt, Angela Merkel, Gordon Brown, Nicolas Sarkoszy?

IRKA CEDERBERG

Categories: rasism Tags:

En av fyra arbetsgivare ägnar sig åt diskriminering av invandrare

July 13th, 2007 Comments off

Från Almedalsveckan kommer häpnadsväckande påståenden. Det måste bero på solsting. Dagens nyheter rapporterar idag att “Tre av fyra arbetsgivare diskriminerar inte invandrare“. Det innebär att det är otroligt många arbetsgivare i Sverige, en fjärdedel av alla arbetsgivarna, som diskriminerar invandrare enligt den rapport som docent Dan-Olof Rooth själv berättar om i Almedalsseminariet med bl.a. finansministern som deltagare.
Min gissnsing är dock att docent Dan-Olof Rooth saknar tillräckliga kunskaper i matematik och statistik, eller om det är journalisten på DN som satt fel rubrik i tidningen. Det är lika illa i båda fallen, eftersom dessa siffror omöjliggör en vettig diskussion. Vi är tacksamma för de rätta uppgifterna.

Categories: rasism Tags:

Ulvskogs medarbetare ute i träskmarkerna

June 1st, 2007 Comments off

Kan det vara en sverigedemokrat som uttalar sig så här:

“Som den dreglande hunden, fastbunden vid hundkojan, väntande på ett köttben från husse fortsätter polacken att sprida sina hemmasnickrade teser om livet på landets arbetsplatser”, skriver Peter Kennerfalk, och fortsätter: “Men någon annan ambition än att fylla sin plånbok och bankböcker har aldrig denne rabulist haft.”

Nej, enligt DN handlar det om en nära medarbetare till socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog.
Immigrant-institutet får ofta frågan: hur länge är man invandrare? Av uttrycket ovan är du nog invandrare hela livet ut, om någon ogillar dig.
Det är bra att saken polisanmälts och att man verkligen beivrar påhopp på personer på grund av deras ursprung. Yttrandefrihet innebär att man får tycka annorlunda men man får inte hetsa mot någon grupp i samhället på grund av deras ursprung. Och det gör man när man i ett negativt laddat uttryck använder beteckningen “polack”.

Categories: rasism Tags: