Home > asyl > Det goda mellan Malmö och Vellinge

Det goda mellan Malmö och Vellinge

November 13th, 2009

Äntligen en lösning i den riktning som Immigrant-institutet skisserat sedan många år tillbaka. Vi tycker som Vellinge (och tidigare Sjöbo) att om det kommunala självbestämmandet ska ha något innehåll, så kan man inte tvinga kommunerna att skriva på något avtal.

Men vi tycker som Malmö att om man hittar boendeplatser utanför kommunens gränser, så ska de utnyttjas, precis som mycket annat. Många Vellingebor arbetar i Malmö. Därför känns vellingebornas negativa inställning till flyktingbarnen som placeras innanför deras bostadskommuns gränser som klart främlingsfientlig, oberoende av vilka skäl som man sedan hittar på för att rättfärdiga sin inställning. För övrigt får vi inte glömma att Malmö går miste om massa skatteintäkter när människor väljer att bo utanför sin arbetsplatskommun för att kunna rasta sina hundar i lugn och ro nära ett vandrarhem som av praktiska skäl endast utnyttjas en kort tid under årens månader. Att hundar är viktigare än barn visste vi redan tidigare.

Åter till huvudfrågan: systemfelet är att staten vill tvinga kommunerna att teckna avtal. Bästa lösningen är att staten själv ansvarar för denna verksamhet. Det gäller ensamkommande flyktingbarn likaväl som övriga asylsökande. Då kan staten alltid hitta den bästa lösningen utan att behöva förhandla med 285 motvilliga kommuner.

Sedan när flyktingarna fått uppehållstillstånd kan de fortfarande få ett skydd under ett par-tre år till dess att de får ett arbete. Att överföra pengar till kommunerna känns onödigt och byråkratiskt. Då kommer vi också ifrån den främlingsfientlighet som när sverigedemokraterna i många kommuner och även moderaterna i Vellinge.

Malmö ska äras, om deras resoluta beslut leder till bättre framtid för flyktingpolitiken i Sverige.

Miguel Benito

Categories: asyl Tags: ,
Comments are closed.