Home > allmänt > Utbildning ska skapa medborgarskap och gemensam värdegrund för frihet och tolerans

Utbildning ska skapa medborgarskap och gemensam värdegrund för frihet och tolerans

March 18th, 2015

Utbildningsdepartementet
Utbildning ska skapa medborgarskap och gemensam värdegrund för frihet och tolerans

På inbjudan av den franska regeringen träffades idag EU:s utbildningsministrar på ett informellt möte i Paris för att diskutera värdegrundsfrågor och hur utbildning kan främja aktivt medborgarskap. Under mötet presenterades deklarationen “Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance” i syfte av att visa hur utbildningssystemen kan motverka rasism, intolerans och andra former av extremism. Mötet, som bevistades av den franske presidenten, samlade EU:s utrikesministrar efter terrorattackerna i Paris och Köpenhamn.

– Jag fick möjlighet att för den svenska regeringen ånyo framföra mitt deltagande till mina franska och danska kollegor. Deklarationen som antogs understryker hur viktigt det är att skolan rustar alla elever för ett aktivt medborgarskap där man kan påverka demokratin, och att goda exempel på hur man motverkar rasism och utanförskap i skolan kan spridas. Det ger stöd för det arbete den svenska regeringen gör med att sprida kunskap i skolan om rasismens historia och nutida mekanismer, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Deklarationen betonar en beslutsamhet inom EU att stå för demokrati, jämlikhet, mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Den efterlyser förnyad ansträngning att stärka dessa värderingar genom utbildning och lyfter hur ett erfarenhetsutbyte på EU-nivå är bra för spridandet av goda exempel länderna emellan.

Categories: allmänt Tags:
Comments are closed.