Home > främlingsfientlighet > 25-26/3 Nordiska rådet debatterar extremism och radikalisering

25-26/3 Nordiska rådet debatterar extremism och radikalisering

March 24th, 2015

Nordiska rådet debatterar extremism och radikalisering

Motverkande av våldsbejakande extremism och radikalisering står på agendan när Nordiska rådet möts i Köpenhamn den 25-26 mars.

Terrorangreppet i Köpenhamn och ett nordiskt samarbetsavtal för att förebygga extremism kommer också att debatteras. Andra frågor som tas upp rör cybersäkerheten i Norden, löneskillnader mellan kvinnor och män i Norden, en giftfri vardag samt åtgärder för att reducera hormonstörande ämnen.

På agendan står också ett gemensamt möte om situationen i Ryssland och Ukraina samt Nordens förändrade relation till Ryssland mot bakgrund av utvecklingen i närområdet.

Den 26 mars arrangeras en presskonferens med temat Nordiskt samarbete för motverkande av extremism.

Den svenska delegationen deltar med cirka 20 parlamentariker i Köpenhamn. Hans Wallmark (M) är ordförande i delegationen och Phia Andersson (S) är vice ordförande.

Categories: främlingsfientlighet Tags:
Comments are closed.