Home > asyl > Ett av många brev

Ett av många brev

May 2nd, 2016

Det är ett av många brev som kommer till Immigrant-institutet och som vi inte kan besvara och hjälpa till i brist på resurser, mänskliga och ekonomiska. Texten, på engelska, har stora brister, men den går lätt att förstå, och därför har vi inte ändrat något.

Det är ett rop om hjälp från ett samhälle som har allt, medan de har förlorat grund av det förödande krig som vi dagligen ser på TV.

I and my family com from Syria to Sweden two years and six month ago. And has not yet been any decision A tak us we are very tired psychologically and my children very, very tired psychologically as well as the older son suffers from a severe psychological problem so ask us to help us
Help us please, my son’s state of health deteriorated day by day and thank you very much.

Detta brev kommer samtidigt som regeringen meddelar att man planerar att utvisa ca 80.000 asylsökande som fått negativt beslut om asyl eller andra som enligt lag inte har rätt att vistas i Sverige.

Vi kan inte stå handfallna. Det måste sägas samtidigt: flyktingarna är inte en börda, de är en tillgång. Förutsatt att vi tar tillvara deras resurser. De är också en garanti för att det kan bli fred i deras hemländer och kan delta i återuppbyggnaden.

Categories: asyl Tags:
Comments are closed.