Om oss

November 28th, 2013 Leave a comment Go to comments

Immigrant-institutet är ett centrum för dokumentation om invandrare och flyktingar.
En viktig del av verksamheten är att vara opinionsbildare. Det har man gjort i 35 år. Dagens teknik är ett bra instrument för att snabbt föra ut institutets budskap.

Vi vill också att även andra ska delta i debatten. Så sidan är din, välkommen! Kommentarer måste sändas till migrant @ immi.se. Vi har haft en kommentatorsfält öppen tidigare, men den har fyllts av spam, som tagit timmar av radera. Riktiga kommentarer eller synpunkter kommer därför i fortsättningen att läggas ut efter att de blivit lästa av våra medarbetare och vi sett att de handlar om ämnet.

Institutets verksamhet drivs av medlemmarna, som också står för den största delen av kostnaderna. Bli också du medlem och hjälp till att debatten om invandrare kan hållas levande. Bankgiro 490-6012 (medlemsavgiften i Immigrant-institutet är 200 kr per år). Du kan också ge bidrag till “stödfonden” utan att behöva bli medlem.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.