Archive

Posts Tagged ‘Asylsökande’

Afghansk asylsökande tände eld på sig själv

April 17th, 2009 Comments off

Ehsan Qurbani, asylsökande från Afghanistan tände eld på sig själv på Migrationsverkets toalett i Alvesta efter att han fått avslag på sin asylansökan och riskerade utvisning. Elden släcktes av kontorets anställda och andra besökare på kontoret när Ehsan kom ut från toaletten. Han fördes med ambulans till Linköpings sjukhus. Han fick livshotande brännskador och har genomgått omfattande operationer.

Migrationsverket har avslagit asylansökningar från flera hundra afghanska flyktingar de senaste tre åren och utvisningshandlingar har skickats till polisen. Sedan dess har hundratals afghanska flyktingar gömt sig och vistas olagligt under oacceptabla förhållanden. Varje dag arresteras somliga av dessa och hotas av avvisning till Afghanistan.

Ehsan Qurbanis självmordsförsök var ett resultat av den hårda asylpolitiken och att de svenska myndigheterna och migrationsverket inte sätter värde på asylsökandes liv och hälsa. Som ett resultat av denna omänskligt hårda politik, begick förra året två asylsökanden från Irak, varav en med Kurdisk bakgrund, självmord.

Förra veckan rapporterade Italienska polisen att de har hittat mer än 100 flyktingar som bodde vid Roms järnvägsstation i kloakerna. Hälften av dessa var afghanska barn och enligt polisen mellan 10 och 15 år gamla. Dessa flyktingar har tagit sig in i Italien genom Grekland och Turkiet.

Fredagen den 3:e april i staden Quetta i Pakistan hittades 50 lik av afghanska flyktingar i en container. De dog av syrebrist medan 40 andra medvetslösa personer fördes till sjukhuset. Containern var lastad med 150 flyktingar vilka skulle ha smugglats till Iran. De räddade flyktingarna mår inte bra heller.

Europeiska länder, bland dem Sverige, har stegvist tagit avstånd från att sätta värde på och visa respekt för flyktingarnas grundläggande mänskliga rättighet och detta har orsakat allt mer oacceptabla och omänskliga livsförhållanden. Detta händer trots varningar som kommer allt tätare från FN att afghanerna har drabbats av brist på näring, bra vård och vård resurser. Samtidigt rapporterar alla människorättsorganisationer om krig, osäkra sociala förhållanden och väldigt hög arbetslöshet med obefintliga ekonomiska resurser.

Situationen i Afghanistan och med de afghanska flyktingarna, bör väcka folkets samvete för att reagera mot de omänskliga förhållandena och behandlingarna.

De gömda afghanska barnens livsförhållanden nära centralen i Rom i smutsiga och stinkande kloaker bör förena våra hjärtan med deras oskyldiga och sårade hjärtan. Deras framtid måste sättas över alla nationella och religiösa värderingar, gränser och territoriala tillhörigheter. Medvetenhet och vakenhet från människor som kan bidra med förändringar bör försvara dessa barn.

Att försvara barns rättigheter oavsett om det handlar om flyktingbarn eller annat är detta allas mänskliga ansvar. Alla avvikelser från barns rättigheter, särskilt när det handlar om barn som kallas för flyktingar, föräldralösa, olagliga immigranter osv. bör fördömas hårt.

Ifrs och Afghanska föreningar är väldigt bedrövade över självbränningen av Ehsan Qurbani i Sverige och även över de omänskliga förhållanden som afghanska barn lever under i Italien och över dödsfallen av de drygt 50 afghanska flyktingarna i Pakistan. IFRS och Afghanska föreningar vill framföra sin beklagelse till de avlidnas familjer. IFRS och Afghanska föreningar delar deras sorg och förlust. Förbundet påkallar uppmärksamhet från alla mänskorättsorganisationer och övriga organisationer som jobbar för barnens rättigheter att ytterligare försvara de afghanska flyktingarnas rättigheter.

Tillsammans med några afghanska föreningar och andra organisationer som kämpar för en human och solidariskt flyktingpolitik i Sverige har förbundet anordnat demonstrationer i Stockholm, Göteborg och Malmö enligt följande:

Göteborg: torsdag 16 april i Brunsparken Kl.17.00

Malmö: fredag 17 april kl: 16:00 på Gustav Adolf Torget

Stockholm: onsdag 22 april kl.17.oo på Sergel Torget

Vi kommer att protestera mot den nuvarande asylpolitiken i Sverige och Europeiska Unionen, och med anledningen av avvikelser från flyktingarnas rättigheter. Förbundet bjuder alla flyktingar och andra som har synpunkter på de omänskliga utvecklingarna av asylpolitiken att delta i ovannämnda protestaktioner.
Afghanska föreningar
Iranska Flyktingarnas Riksförbund I Sverige (I.F.R.S)
2009-04-11

Categories: asyl Tags: ,

“Kvalitet” är det bästas fiende i asylprocessen

October 19th, 2008 Comments off

Dagens nyheter skriver idag om Migrationsverket och deras misslyckande med att få ner väntetiderna. De har nu anlitat ett privat företag för att se över verksamheten med asylprövningen. DN skriver:

Att effektivisera en offentlig verksamhet som vår är sällan bara en fråga om resurser, det handlar i minst lika hög grad om att utveckla arbetsformerna. Migrationsverkets verksamhet är komplex: den måste utföras med mycket hög kvalitet eftersom felaktiga beslut kan få stora följder för den enskilda.

“Kortare väntetider” har man arbetat med så länge jag minns. 1980 träffade jag dåvarande generaldirektören Thord Palmlund i en konferens och han berättade upprymd för mig att nu äntligen hade de lyckats korta ner väntetiderna: Jag hade tidigare kritiserat förslagen i samband med utredningen om “Kortare väntetider” som hade presenterats 1977. Det gick inte många månader innan situationen var densamma. Sedan dess har nya utredningar kommit ut och frågan är ständigt aktuell.
Min uppfattning sedan dess och idag är att det inte handlar om effektivisering och om kvalitet. Snarare är strävan efter kvalitet som är orsaken till det onda.
Statens politik är inriktad på att det inte ska råda tvivel på att i det material Migrationsverket får från de asylsökandens biträden inte finns någonting som talar emot den asylsökande. Beslutsvånda blir därmed desto större. Vi ser också att jakten på “kvalitet” resulterar i det motsatta. Flyktingarna är inte förtjänta av att man granskar hela deras liv och vänder upp och ner på alla stenar. Människan är komplex, situationen är komplex. Den enda fråga Migrationsverkets personal skulle behöva ställa sig är: är denna person som söker asyl i behov av skydd just här och nu? Om svaret är ja, behöver inte personalen vända och vrida på frågan och söka någon anledning till att inte bevilja asyl här och nu.
Det finns flera andra enkla regler som Migrationsverket går förbi i akt och mening att visa sig vara duktiga. En flykting som tillfrågades hur länge sedan hon hade sökt asyl svarade “ett år och fyra månader”. Eftersom det var i stället “ett år och fem månader” ansåg tjänstemannen att flyktingen inte var trovärdig. När de flesta människor inte minns om en händelse var “förra veckan eller “förförra veckan” så avkrävs en flykting på ovidkommande svar, som dessutom finns redan i ansökan.

Det känns märkligt att Migrationsverket ska fortsätta att upprepa de misstag som gjorts sedan 1980 och nu gå ett steg längre genom att anlita ett privat företag i den fortsatta kampen för “det rätta beslutet”.

Miguel Benito