Archive

Posts Tagged ‘EU-information’

Öppet brev till Cecilia Malmström om lättläst EU-information

May 28th, 2009 Comments off

 

2009-04-20

Bästa EU-minister Cecilia Malmström,

 

Om mindre än två månader är det val till Europaparlamentet. Valdeltagandet i senaste valet var lågt och trenden är att det sjunker. Många av dem som inte röstar har lässvårigheter. Behovet av lättläst valinformation och annan EU-information är stort. Vi har förslag på tre enkla åtgärder.

 

En förutsättning för att vår demokrati ska fungera är att alla medborgare kan vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. För att ett demokratiskt val ska fungera måste informationen vara tillgänglig för alla. 25% av alla vuxna i Sverige är ovana läsare eller har någon typ av lässvårigheter.

 

Om två månader är det val till Europaparlamentet. I det senaste valet var valdeltagandet 38 procent och trenden är att det sjunker. Sveriges valdeltagande ligger under genomsnittet i EU och är lägst bland de 15 länder som varit medlemmar i unionen längst. En stor andel av dem som inte röstar har lässvårigheter.

 

Behovet av lättläst valinformation är stort. Det enda som finns är den lättlästa broschyr som Valmyndigheten tagit fram, om hur man gör för att rösta. Behovet av lättläst information om EU är, ur alla aspekter, alarmerande stort.

 

Cecilia Malmström, valet till Europaparlamentet och det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd i år erbjuder dig och Sverige ett utmärkt tillfälle att föregå med gott exempel. Vi föreslår följande enkla åtgärder för att öka den demokratiska delaktigheten och göra EU-information tillgänglig också för personer med lässvårigheter:

 

  • Ta fram lättläst information om Europaparlamentet och dess funktion.
  • Låt alla EU-möten som sker i Sverige presenteras och sammanfattas på lättläst svenska.
  • Bearbeta det viktiga Lissabonfördraget så att det också finns i en lättläst version.

 

Vi menar att dessa förslag ligger helt i linje med det arbete som pågår inom EU-kommissionen med att hitta vägar för att göra EU synligare och mer åtkomligt för medborgarna, ett arbete som vår svenska kommissionär Margot Wallström driver.

Lättläst är en demokratifråga som vi hoppas att även EU-arbetet i Sverige ska omfattas av.

 

Med vänlig hälsning

 

Bror Tronbacke,

Direktör, Centrum för lättläst

Miguel Benito

Ordförande, Immigranternas Riksförbund

Andres Gradin

Chef, Studieförbundet Vuxenskolan

Lisbeth Eklund

Ordförande, Sveriges pensionärers riksförbund

Ingemar Färm

Ordförande, Handikappförbunden

Anna-Lena Krook

Ordförande, Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, FUB

Mats Myrberg

Professor i specialpedagogik, Stockholms universitet

Anki Sandberg

Ordförande, Riksförbundet Attention

Marianne Åkerlund

Kanslichef, Afasiförbundet

Categories: allmänt Tags: