Archive

Posts Tagged ‘EU-valet’

Uppskattning av proportionen utlandsfödda som är röstberättigade i EU-valet 2009

May 28th, 2009 Comments off

Varken partier eller massmedia tycks vara bekymrade över om en stor samhällsgrupp som invandrare ska delta eller inte i EU-valet. Eftersom valdeltagandet i allmänhet var så lågt 2004 så är det kanske inte intressant att försöka rikta information till en relativt stor grupp, men fortfarande oväsentlig så länge partierna inte förmår väcka upp den större gruppen soffliggare (60,4% av de röstberättigade) medan invandrarna som sådana utgör bara 10-11% av befolkningen.

Här presenterar vi en uppskattning över proportionerna i valdeltagandet bland utlandsföddda. Som invandrare har man inte rätt att rösta i EU-valet. Är man däremot invandrare från något av EU-länderna då går det bra att rösta, antingen i hemlandet eller i Sverige. Har man blivit svensk medborgare då går det också bra. Vad statistiken talar om för oss är att närmare 68% av invandrarna har på det viset rösträtt i EU-valet.

Siffrorna uppger alla personer registrerade i folkbokföringen 2007, även barn.
Röstberättigade är de som fyllt 18 år inom dessa grupper.
Samma sak gäller f&oum;r siffran för Sveriges befolkning.

Region/kontinent

2007

Norden exklusive Norge och Island 224 120
Övriga Europeiska Unionen 217 248
Födda i EU-land med rösträtt i EU-valet

441 368

Europa utom EU inkl Norge och Island 235 251
Summa Europa 675 619
Summa utomeuropeiska invandrare 552 151
Födda i länder utanför EU med rösträtt genom naturalisering

393 000

Underlag för rösträtt

834 368

Proportion av utlandsfödda med rösträtt i EU-valet

68%

Summa utlandsfödda 1 227 770
Befolkning i Sverige 9 182 927

Siffrorna skiljer sig från det faktiska antalet bl.a. genom att naturaliseringen kan vara högre än 50% och genom att antalet barn i vissa grupper kan vara större än i andra.

Vid valet till EU-parlamentet 2004 deltog:
Utrikesfödda 27,7%
Inrikesfödda 39,6%

För övrig statistik över hur det gick i EU-valet 2004 se:
Statistiska centralbyrån

Bearbetning: Immigrant-institutet

För de invandrare som vill rösta på någon invandrarkandidat har vi en lista på http://www.immi.se/politik/europa/europa2009.htm. Två av kandidaterna ligger bra till. De två räcker för att fylla kvoten i relation till den totala befolkningen. Blir det fler valda genom personval då blir invandrarna bättre representerade än majoritetsbefolkningen. Å andra sidan, det är nog detta som är vitsen med Europa, minoriteternas politiska hemvist.

Miguel Benito

Categories: allmänt Tags: ,