Archive

Posts Tagged ‘familjeåterförening’

Rätt till familjeåterförening

June 12th, 2011 Comments off

En grundbult i den svenska invandringspolitiken sedan 1960-talet har varit rätten att ta med sig famailjen till Sverige. Det har också varit en viktig skiljelinje mellan Sverige och andra europeiska länder. Inte nu längre.
Från Rädda Barnen, Röda Korset, Sociala Missionen, UNICEF samt Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar kommer ett brev daterat den 10 juni 2011 där de kräver besked från migrationsminister Tobias Billström.
Du kan läsa skrivelsen via denna länk.

Det har samtidigt startats ett upprop. Skriv på uppropet här!

Categories: asyl, migration Tags: