Archive

Posts Tagged ‘frihetsberövade’

Personer i Migrationsverkets förvar 11 maj 2009

May 12th, 2009 4 comments

Enligt statistik från Migrationsverket fanns
206 personer i förvar den 11/5-2009

Fördelningen efter den tid de varit inlåsta:
1-7 dagar 53 personer
8-30 dagar 74 personer
31-90 dagar 54 personer
3-6 mån 17 personer
6-12 mån 7 personer
över 1 år 1 person
Längsta tiden för den som varit över ett år är 409 dagar den 11 maj.

Dessa personer har inte begått något brott. Ändå är de frihetsberövade i Sverige.
Vi hoppas att massmedia intresserar sig för dessa personers öde.

Categories: allmänt Tags: