Archive

Posts Tagged ‘Ibn Rushd’

Ibn Rushd och sverigedemokraterna

November 6th, 2009 Comments off

Härmed ombeds alla människor i besittning av sunt förnuft och god samhällssyn att sprida bif. PDF-dokument. Jag skickar detta på eget initiativ, därför att jag är upprörd över den utveckling som den svenska debatten har fått sedan ett parti, som helt uppenbart bedriver hets mot folkgrupper, ägnat sig åt att basunera ut sin xenofobi i massmedia.

Ibn Rushds studieförbund har bildats med syfte att engagera ungdomar och vuxna härstammande från muslimska länder. Det handlar om sunt kulturellt samarbete och integration i det svenska samhällets arbetsformer. Studiecirklar och andra kulturella aktiviteter är det bästa sättet att driva ett konstruktiv samkulturellt — snarare än “mångkulturellt” — arbete. Barn och ungdomar som antingen kommit i unga ålder från dessa länder eller rent av är födda här, riskerar att bli historielösa om de inte får en rejäl möjlighet att lära sig både om sin egen och om svensk kulturhistoria och sociala vanor. I en globaliserad värld där nationers gränser inte längre hindrar människors kontakter och där möjligheten för ett ömsesidig kännedom om varandras värderingar och uppfattningar, en positiv samverkan och en kulturell utveckling blir möjligt i nya former och i snabbare takt än tidigare, behövs både insatser och bättre, icke fördomsfull kunskap om varandra. Ibn Rushds studieförbund arbetar enligt svenska arbetsformer och kan bidra inte bara till en sund kunskapsutveckling av människor med muslimsk ursprung utan också till en bättre kunskap om den europeiska kulturens historia som för närvarande är ett tomrum i svensk utbildning.

Okunniga extremister från den ena och den andra sidan förenas i ett symmetriskt hat mot varandra och förnekar det gemensamma ursprunget, den europeiska kulturens vagga. Vi behöver kulturell “orientering”. Det är lustigt att våra europeiska språk har ett ord här lett från ordet “Orient” för att beteckna kunskapen åt rätt håll. Benämningen “Europa” härstammar också från Mellersta Östern och kom först i bruk på riktigt kring 1200-talet.

Jag vet inte hur mycket Åkesson och Co. kan om den svenska kulturen. Efter mina 45 år i Sverige och den verksamhet som jag bedrivit kan jag (liksom Kallifatides m fl) med rätta påstå att jag kan mer om Sverige än vad sådana unga människor som Åkesson känner till om sitt eget hemland. Vad han menar med “svensk kultur” skulle jag vilja få en konkret utläggning om. Det verkar handla om ganska ytliga saker.

Jag kom till Sverige färdigutbildad på universitetsnivå i Spanien och Tyskland. Jag sparade åt Sverige alla de kostnader som barndom, uppfostran och utbildning drog på svenska skattebetalare för att skapa sådana misslyckade socialt fientliga produkter som bär namn typ “Åkesson”. Jag har också fått bidra till Sveriges kunskapsutveckling i betydligt större grad än han och kan bevisa det.

Jag blev väldigt glad när jag hörde talas om ett nytt studieförbund som hade antagit namnet Ibn Rushd, en muslimsk jurist, läkare och filosof som föddes och levde på 1100-talet i samma stad där min egen mor var född: Córdoba. Bättre namn till ett studieförbund — vars uppgift är att lyfta fram och utveckla en samkulturell verksamhet — kunde man leta efter. Ibn Rushd (Averroes kallad i den europeiska medeltiden) är utan jämförelse den bästa representanten för allt som förenar den arabiska och den europeiska kulturen. Det var hans idéer som satte fart på den europeiska renässansen och som fick den europeiska medeltiden att utvecklas i rationalistisk och sekulär riktning. Man behöver inte vara ateist för att förorda ett sekulärt samhälle och en rationell kunskap. Satsning på vetenskaplig utveckling (både teoretiskt och praktiskt) och slutet på den katolska kyrkans inblandning i den kontinentala politiken uppstod under inspiration av den rörelse (kallad averroismen) som växte fram utifrån Ibn Rushds idéer. Folk från Norden kom sedan romarnas tid i stora mängder till Södra Europa. Vikingar och väringar var kända i de sydliga trakterna av Europa, vid Medelhavet. Efter Romarikets fall var det nordiskt folk som tog över. Jag kan inte låta bli att känna igen benämningar som “Västgotarna” eller hel enkelt “vandalerna” (namn som har samband med Vendel). Jag heter Ramírez, som betyder “Radamiros son”, och Radamiro är ingenting annat än en avledning av “Rådmannen”. Mitt ursprung på faderns sida är måhända mer nordisk än Åkessons, vem vet? Det behövs två föräldrar för att bli född och Abderraman den III, kalifen i Córdoba, hade rött hår (som han färgade till svart) och blåa ögon. I det spanska kalifatet bildades en stor samhällsklass bestående av invandrare från norr (kallade salaba) som fick en enorm betydelse när kalifatet gick under. Lite skämtsamt sagt: det kanske var invandrarna från Sverige som förstörde det andalusiska kalifatet :). Det går i alla fall inte att prata om ras och släkt för att åberopa någon äganderätt över ett territorium i alla tider. När Sverige låg under isen fanns väl inga människor där. Jag undrar därför varifrån Åkessons släkt härstammar.

Vi brukar höra sägas att “Sverige är et litet land”. Något med vilseledande uttryck kan man leta efter. Problemet är just att Sverige är ett väldigt stort territorium som bara omfattade 8 miljoner människor för några år sedan. Sverige har haft i hela landet lika mycket folk som flera städer i andra länder. Är det så konstigt att det flyttar in människor hit? I början av 80-talet tyckte jag att invandrare från exempelvis Bosnien skulle kunna bosätta sig i avfolkade byar (typ Tyfors i västra Ludvika) och bygga upp några genom utflyttning uttömda boplatser. Man hade kunnat ta hand om många resurser, när den svenska järnhanteringen gått under och folk fått flytta in till städerna. Då hade man sluppit höra talas om “invandringens kostnader”, detta ständiga enögda tjafs. Åkesson talar om våra kostnader, men är så dåligt utbildad i räkenskapslära att han inte vet att kostnader ska matchas med intäkter. Hur mycket har inte invandringen bidragit till att Åkesson fått ha en fin och lugn tillväxt. Varför kräver han inte en utredning om invandringens intäkter? Och jag antar att han ska föreslå att alla pensionärer som flyttat till Spanien — därför att det är trevligare, billigare och bättre ur sjukvårds synvinkel att leva i Spanien än i Sverige — ska flytta tillbaka till sitt hemland. Det finns många fler svenskar i Spanien än spanskfödda i Sverige. Att jag dessutom bidragit med trevliga svenska välintegrerade barnbarn kan man väl räkna som ytterligare ett plus. Många svenskar mantalsskriver sig utomlands för att undvika Sveriges höga skatter. Men om en spanskfödd är mantalsskriven här och råkar få råkar t ex ha ett hus i Spanien (som inte kostat Sverige ett dugg) och vara mantalsskriven i Sverige, då ska han betala skatt för det också i Sverige. Det finns invandrare som inte bara importerar sina färdiga förmågor och sin skattekraft till Sverige utan även många ägodelar. Åkesson vill bara tala om kostnader. Tänk om man kunde förmå alla invandrare som kommit till Sverige under de senaste 50 åren att lämna Sverige. Man undrar om Åkesson skulle kunna fortsätta att försörja sig på att sprida hets mot folkgrupp. Då kanske skulle han bli tvungen att skaffa sig en anständig syssla, i stället för att leva på partistöd och bidrag från utlänningshatare.

Ja, jag har i alla dessa år i Sverige arbetat för att “orientera” svenskarnas kunskap. Vid ett tiotal tillfällen har jag organiserat, helt ideellt, studieresor till Södra Spanien för nordiska universitetsstuderande, lärare och doktorander. Jag har följt med och dragit nytta av mina kontakter med människor vid spanska universitet och institutioner för att guida dessa besökare och vidga deras kännedom om hur den europeiska kulturen växte fram utifrån Medelhavet. Kulturen består inte av isolerade stationer, såsom Åkesson försöker inbilla oss. Kulturen är en resa i tiden. Att sjunga om Sankta Lucia och äta Falukorv är idag helt svenskt och att radera bort allt som utvecklats i Sverige från andra kulturer (t o m själva alfabetet) skulle betyda att avskaffa t o m kristendomen. Inte ens vikingarnas kultur skulle duga som ursprunglig svensk. Åkesson borde kanske lägga märke till hur Sveriges intellektuella värld håller på att fjärma sig t o m från kontinentalkulturen. Franska och tyska har blivit okända språk på bara några år. Åkesson ser inte att den riktiga infiltration av främmande kultur kommer från USA. Det som kan förändra och ibland skada ett lands kulturella tillstånd är inte invandringen av människor, utan importeringen av andra tänkesätt och sedvänjor. De kan bäras in utifrån av svenskarna själva, utan att de behöver uppbäras av en människokropp som underlag. Det finns verk av svenskar som är okända i Sverige, därför att de författats på ett främmande språk som inte är engelska. Där har vi det riktiga hotet mot en sund svensk kultur. Den som inte kan engelska får idag inte ens delta i intellektuella verksamheter som är till för att utveckla kunskapen och kulturen.

José L Ramírez