Archive

Posts Tagged ‘Id-kort’

Nytt id-kort från och med den 1 juni via Skatteverket

May 11th, 2009 Comments off

Ett nytt id-kort kommer att införas i Sverige. Anledningen är att de som icke är svenska medborgare inte har kunnat få ett id-kort de senaste två-tre åren.

Regeringen beslutade den 2 april en förordning om ett nytt id-kort, som ska kunna utfärdas från den 1 juni i år. De nya id-korten ska utfärdas av Skatteverket. Ansökan kan göras av alla personer som har fyllt 13 år och som är folkbokförda i Sverige. Ansökan görs vid personligt besök hos Skatteverkets besökskontor. Vid ansökningstillfället ska man styrka sin identitet och låta Skatteverket ta ett fotografi. Ansökningsavgiften för det nya kortet är 400 kr och kortet kommer som huvudregel att vara giltigt i fem år.

Ytterligare information om det nya id-kortet finns på regeringens hemsida.

http://www.regeringen.se/sb/d/11843/a/123780#123780

Categories: allmänt Tags: