Archive

Posts Tagged ‘krigsbarn’

En dag för krigets barn

October 28th, 2013 Comments off

Projektgrupp ”En dag för krigets barn”/Riksförbundet Finska krigsbarn – RFK

En dag för krigets barn – samling den 20 november kl 14.00 i Finska kyrkan på Slottsbacken 2 i Stockholm, mitt emot Kungliga slottet

Riksförbundet Finska krigsbarn – RFK – i Sverige har tagit initiativet till ”En dag för krigets barn”. Den infaller den 20 november 2013, samma datum som FN:s generalförsamling 1989 antog konventionen om barnens rättigheter. RFK vill lyfta fram barnens situation i krigsdrabbade länder och regioner.
Anteckna dagen i din kalender och samla ihop människor på din ort för att uppmärksamma den dagen. Visa att du bryr dig!

Under andra världskriget 1939-45 flyttades miljontals barn i hela Europa från sina hem undan krigets fasor, antingen ut på landet till tryggare områden i sina egna hemländer eller till andra länder och världsdelar som inte var lika hårt drabbade av kriget. I nästan alla länder i Europa har många av dessa före detta krigsbarn organiserat sig i föreningar och förbund för att bearbeta sina minnen och öden.

För 70 år sedan sändes närmare 80 000 finska krigsbarn till Sverige, Norge och Danmark.  De yngsta var omkring några månader gamla, de äldsta 14 år. Den traumatiska separationen från familjen och kriget har för många lämnat svårläkta sår i själen. Idag finns i Finland föreningar för de evakuerades och civila veteranernas barn, tyska soldaters barn, civila krigsfångarnas barn och de krigsvärnlösa som förlorade en eller båda föräldrar i kriget. Riksförbundet Finska krigsbarn har i dag närmare 700 medlemmar, krigsbarn som av olika skäl kom att stanna i Sverige. I Finland finns ett motsvarande förbund med omkring 1350 medlemmar.

Dessvärre pågår i världen fortfarande krig och konflikter som försätter barn i liknande känslolägen och separationstrauman. Enbart under 2012 kom närmare 3 600 ensamma flyktingbarn till Sverige varav nästan 2 000 fick stanna kvar. Men hur många barn som drabbats av krig och konflikter finns i Europa, ja i hela världen? Hur många saknar en nära människa att ty sig till, någon som bryr sig och ger kontinuitet i livet. De räknas i miljoner.

Riksförbundet Finska Krigsbarn vill med medlemmarnas egna kunskaper och erfarenheter hjälpa dagens krigsbarn. Gemensamma aktiviteter på ”En dag för krigets barn” den 20 november kan bli en påminnelse om barnens behov av stöd och vänner.

Börja planera redan nu! Visa att du bryr dig!

Stockholm, oktober 2013.

Projektgrupp En dag för krigets barn:
Sinikka Ortmark Stymne, projektledare. sinikka.stymne@bredband.net. Mobil 073 618 02 96.
Irja Olsson, förbundsordförande i Riksförbundet Finska Krigsbarn, irja.olsson.gle@telia.com
Hilkka Mälarstedt, kurt@malarstedt.se
Sven-Olof Larssons s-olarsson@telia.com
Vieno Mårtensson, vienomartensson@hotmail.com
http://finskakrigsbarn.se

Categories: allmänt Tags: