Archive

Posts Tagged ‘Lampedusa’

Lampedusa – vår skam

October 4th, 2013 Comments off

Förlistningen av flyktingbåten i Lampedusa gjorde att påven Fanciskus utbrast i “en skam”. Verkligen en skam för oss alla. Det är inte Ibara talien, Eritrea och Somalia som ska sörja för de döda, det är alla EU-stater. Sverige ingår också i EU. Vi vill nog helst glömma det i dessa sammanhang. Alla EU-stater borde ha förklarat en sorgdag, inte bara det land där Lampedusa råkar tillhöra.

Denna flyktingtragedi, liksom många andra, hade kunnat undvikas. Problemet är att ingen vill ta ansvar. Billström sprider desinformation när han deklarerar i Svenska dagbladet att “Sverige är i dag det land inom EU som tar emot flest kvotflyktingar, 1 900 personer årligen”. Läsarna invagas att tro att de övriga länderna inte tar emot flyktingar. Kvotflyktingar är en mindre del av en lösning som behövs.

Billström räknar med att EU skulle kunna ta emot ca 100 000 kvotflyktingar per år om övriga länder vore lika generösa som Sverige. När de finns idag över 2 miljoner syriska flyktingar i länderna angränsande Syrien och 5 miljoner internflyktingar skulle det krävas över 20 år för att ta emot och stödja flyktingströmmen enbart från ett land. Vi har över 24 miljoner flyktingar i världen. Om alla länder i världen vore lika generösa som Sverige skulle det ta emot över 100 år.

Vi får alltså inte låta förlita oss enbart på talet om kvotflyktingar. Vi måste arbeta aktivt på flera fronter. Det finns ingen universallösning, men vi måste säga ifrån att vad som hänt i Lampedusa inte ska behöva upprepas. Hunger och krig kan stoppas. Vi måste ställa krav till våra regeringar, vi som har privilegiet att bli födda i länder där det råder fred och överflöd, eller vi som är födda i länder som vi tvingats lämna och nu lever i fred.

Categories: asyl Tags: