Archive

Posts Tagged ‘moderaterna’

Gamla förslag från moderaterna om ny invandrarpolitik

February 17th, 2009 Comments off

På Dagens nyheter skriver moderaterna idag om sitt förslag till ny invandrarpolitik, som utformats av en arbetsgrupp med migrationsminister Tobias Billström i spetsen. Det är en samling gamla förslag som tas på nytt, och som i huvudsak går ut på att försämra situationen för invandrarna.

Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat. I Sverige gäller svensk lag. Därför måste medborgarskap som givits på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor, återkallas. Det duger inte att den som får avslag på sin asylansökan ska kunna stanna kvar i landet. Samtidigt bör fler utländska medborgare som dömts för grova brott utvisas.

I denna text buntas ihop tre olika påståenden som handlar om olika saker och olika människor, men var och en av dem förstärker de andra i argumentationen. Visst, den som tillskansar sig svenskt medborgarskap på falska premiser ska kunna fråntas det. Det kan finnas dock praktiska svårigheter om personen med detta blir statslös. Bättre förslag blir därmed att svenskt medborgarskap beviljas med bättre kontroll. Migrationsverket har faktiskt haft många år på sig att granska invandrarna innan de kommer på tanken att söka svenskt medborgarskap.

Den som får avslag på sin asylansökan kan fortfarande vara flykting i FN:s definition, dvs att man fruktar för sitt liv och inte vill begagna sig av sitt tidigare lands skydd. Om Migrationsverket bedömde rätt lite oftare då hade inte situationen behövt uppstå med personer som gömer sig eller på annat sätt försöker stanna kvar i landet. Rättssäkerheten för flyktingarna brister, och det är det man borde angripa, inte den enskilda flyktingen som söker skydd.

Att utvisa personer som begår grova brott är svårare än att låta dem stanna och hålla ett öga på dem. Det är inte heller rimligt att det ska finnas två straffskalor, en för svenskar och en för utländska medborgare. Utvisningen innebär ytterligare en extra straff, och då är inte alla lika inför lagen. Vi får dessutom inte glömma att det här handlar om ett litet antal personer, vars enda gemensamma nämnare med övriga invandrare är att de har invandrat hit. Men: genom att lägga detta på “invandrarpolitikens konto” brännmärker man alla invandrare. Vi får inte glömma dagens debatt om polisen. Gång på gång betonar man att det är ett fåtal poliser som är rasister, etc och att man inte ska döma polisen som helhet. Ja, samma regel bör gälla för invandrare. Ett fåtal invandrare, liksom ett fåtal svenskar eller ett fåtal poliser, begår brott, ibland grova brott. Straffa gärna dem på samma sätt. Och se till att de därefter gör nytta för samhället. Ska de utvisas då bör alla utvisas, även svenskar. Det kanske finns ett utvisningsland de kan sändas till. Det var så Australien befolkades med européer. Den metoden är inte längre gångbar i dagens globaliserade värld.

Dessutom vill vi slopa invandrares rätt att fritt välja bostadsort, och tillräckliga kunskaper i sven ska måste bli obligatoriskt. Det skriver migrationsminister Tobias Billström tillsammans med Ulf Kristersson, socialborgarråd i Stockholm och ordförande i Moderata samlingspartiets arbetsgrupp mot utanförskap och segregation, samt riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson.

Om flyktingarna inte får välja själva  bostadsort innebär det en återgång till ett gammal system som inte fungerade. Man passiviserar flyktingarna och gör dem beroende av den ort staten har valt åt dem.  Att ha två olika principer för ekonomiskt stöd skulle dessutom skapa administrativt kaos till ingen nytta. Skapa arbete, då kommer flyktingarna dit. På kuppen blir flyktingarna fria från bidragsberoendet.

Svensk migrations- och integrationspolitik har misslyckats. Flyktingmottagningen, introduktionen till Sverige och Svenska för invandrare (sfi) fungerar så illa att det tar sju år för vuxna flyktingar att få ett arbete i Sverige, för kvinnor tar det mer än tio. Många invandrare blir år efter år helt beroende av bidrag eller av den man i familjen som ofta kom först.

Integrationspolitiken har inte alls misslyckats. Den politik som förs är den politik politikerna velat ha.  Hade man velat ha en annan politik så borde man ha kunnat besluta om den tidigare. Dagens politik syftar på att göra invandrarna passiva, tvinga dem till sfi-kurser som de inte känner motivation för och därmed misslyckas, etc. etc.

Mycket av dagens invandrarpolitik går ut på att skapa hinder hela vägen. För varje hinder man skapat tror många att då har Sverige visat vägen och visat handlingskraft, när det i verkligheten är det mest fråga om att bränna pengarna till ingen nytta.