Archive

Posts Tagged ‘plagiat’

Örebroforskare skyldig till plagiat

June 26th, 2009 Comments off

Örebroforskare skyldig till plagiat
Sveriges Television rapporterade 25 juni 2009 –

En forskare vid Örebro universitet har brutit mot god forskningssed genom att kopiera avsnitt ur andra forskares rapporter och låtit det framstå som om det var egna formuleringar. Det slår Vetenskapsrådet fast.
Örebro universitet har tidigare gjort bedömningen att forskaren inte fuskat. Samma bedömning gjorde också tingsrätten och hovrätten. Men Vetenskapsrådet håller inte med.

Målet som SvT hänvisar till är Immigrant-institutets mål mot staten, Styrelsen för psykologiskt förvar, där forskaren Leonor Camauër hade fått i uppdrag att göra en katalog och en rapport över minoritetsmedier.
Trots att Immigrant-institutet kunde överbevisa rätterna att man hade kopierat och hur kopieringen hade gått till, struntade rätterna i det och dömde i stället Immigrant-institutet att betala rättegångskostnader på 79 000 kr till staten.
Lägg märke till att tingsrättens domare var den nu riksbekante Tomas Norström, samma domare som i Pirate Bay-målet. Han dömde mot staten helt annorlunda än mot Pirate Bay, vilket kan tyda på att han åtminstone i målet från Immigrant-institutet mot staten inte dömt efter lagen, utan efter makten genom att stötta myndigheternas fusk på bekostnad av en försvarslös organisation.
Även P4 i Örebro rapporterade:
P4 Örebro 11:57 | torsdag 25 juni 2009
Forskare fuskade i rapport

En forskare vid Örebro universitet har fuskat med sin rapport, anser Vetenskapsrådet.
Enligt Vetenskapsrådet har forskaren brutit mot god forskningssed genom att kopiera avsnitt ur andra forskares rapporter.
Forskaren anklagades ursprungligen för fusk av Immigrantinstitutet. Men Örebro universitet bedömde då att det inte var fråga om fusk. Nu har ärendet gått vidare till Vetenskapsrådet som alltså underkänner universitetets bedömning.

Vetenskapsrådets utslag är ett viktigt framsteg för Immigrant-institutet, som har varit uträknat av alla myndigheterna, inklusive kommunstyrelsen i Borås, som också följt och kommenterat rätternas utslag som det enda sanna.