Archive

Posts Tagged ‘polisen’

Främlingsfientligheten till vardags

April 9th, 2009 Comments off

Onsdagen den 1 april tog gränspolisen en man från Kirgisistan för vidare transport till Migrationsverkets förvar i en av de större städerna. Han misstänktes för att ha förfalskat pass och visum. Han han var gift med en svenska och fått en sex månaders visum utfärdat enligt Schengenreglerna av det holländska konsulatet i Kasakstan. Sverige har ingen ambassad i Kirgisistan (kanske något att tänka på när Sverige vill minska antalet ambassader och konsulat – det ska inte få bli på bekostnad av att människor misstänkts för att förfalska dokument för att de måste hämta visum långtifrån deras eget hemland). Saknar polisen kännedom om vilka ambassader Sverige har i världen och att ett visum från ett annat EU-land är lika giltigt som från Sverige?

Efter många om och men – plus en natt i häkte i Stockholm – då alla myndigheter p g a “sekretess” vägrade tala om för hans fru var han befann sig, transporterades han vidare till en annan stad, fyra dygn efter att man tagit honom.

I måndags, 6 april, åkte hans fru för att få träffa sin man på ett av Migrationsverkets förvar.

Han flyttades än en gång till en annan ort där han förhördes på nytt. Hans fru påfordrade att få vara med. Det hela slutade i alla fall med att han tre timmar senare blev släppt och tillsammans med sin fru fick ta sig hem för egen maskin.

Under den här tiden fick inte mannen klart för sig vad han anklagades för. Polisen ordnade inte vare sig tolk eller juridiskt ombud, trots att polisen hade meddelat hans fru att så var fallet. Polisen hade en del samtal med Migrationsverket, men vare sig mannen elle hans svenska fru fick vara med och lyssna eller kommentera.

Vad polisens meningslösa resa genom Sverige har kostat oss skattebetalare vet vi inte. Värre än så är att mannens, och invandrarnas, förtroende för polisen minskar. Det ser ut som om en gnutta främlingsfientlighet från beslutsfattande tjänstemän räcker för att ställa till allvarliga problem för enskilda invandrare eller utlänningar. Det är många liknande fall som inte rapaporteras eller kommer till allmänhetens kännedom.

Vi invandrare får därmed ett stort problem mot främlingsfientliga partier och grupper när man i statistiken kan läsa om det stora antalet invandrare eller utlänningar som tagits i förvar. Bakom förvarsstatistiken döljer sig många fall där det skulle varit bättre om det var polisen som tagits i förvar i stället, och hindra dem från att åka kors och tvärs i Sverige utan mål.

Miguel Benito