Archive

Posts Tagged ‘rasism’

Förlöjligandet av rasismens väsen

July 23rd, 2008 Comments off

Åter får vi i pressen läsa om glassen Nogger black, genom att två forskare ägnat sin intellektuella kapacitet att analysera den struntdebatt som pågick våren och sommaren 2005. Enligt Johan Wennström, Gotlands Allehanda, skriver forskarna i en nypublicerad bok att kritiken mot de som ville bojkotta den nya glassen berodde på att man “angrep en viktig ingrediens i svenskheten, i den nationella självbilden”. Aha! Visst kan man forska och klä ut vad som helst i vackra formuleringar. Man bara undrar: är inte italiensk glass att föredra?

Johan Wennström har alldeles rätt när han skriver:

En annan viktig förklaring till att Centrum mot rasism tvingades utstå en tuff kritik i samband med glassbråket var Svenska Dagbladets avslöjande att föreningen duschades i statliga bidrag som vid sidan av kampanjen mot “Nogger Black” enbart finansierade nya möbler till kansliet.
Alla andra tolkningar av konflikten saknar resonansbotten i verkligheten och har endast till syfte att försöka rädda skinnet på en antirasistisk “verksamhet” som nu fullständigt förlorat sin trovärdighet.

Immigrant-institutet skrev på sin tid om den märkliga företeelsen som Centrum mot rasism blev. Det är bara att gå till källorna. Undrar om Agoraforskarna har gjort det.

Categories: rasism Tags: ,