Archive

Posts Tagged ‘sverigedemokraterna’

Ett brev till Åkesson

December 6th, 2012 Comments off

Hej Åkesson,

Nu är man verkligen trött på att höra ständigt samma enögda kommentar om invandringspolitiken. Detta diskvalificerar dig som deltagande representant för medborgarna i vår lagstiftande församling.
Jag kritiserar inte dig för att du är s k Sverigedemokrat (själva partinamnen brukar också vara semantiskt avledande från deras politik och retoriskt lögnaktiga). Jag har själv varit politiskt “*_förtroende_*vald”, inte “politiker” som ni alla vill kalla er, för att göra ert uppdrag till ett yrke och leva på det. Jag brukade stämplas som “kontroversiell” inom mitt eget parti, men inte av de riktiga “politikerna”, dvs. “medborgarna” (om man tänker på ordets grekiska etymologi). Låt mig då gå in på din huvudfråga: /invandrarpolitiken./

Man undrar hur mycket ska vi få höra dina enögda kommentarer utan att öronen ramlar av. Jag är inte alls okritisk mot allt i invandringspolitiken och har alltid ställt krav på invandrare som, lika goda kålsupare som du, utnyttjar sitt “invandrarskap” och betett sig illa. Men det måste vara måtta på demagogin, Åkesson. En ansvarig “politiker” ska inte bara räkna på vad invandringen kostar. Jag och _många_ med mig kom till Sverige med färdig utbildning (som betalats av mitt hemlands skattebetalare) och har, redan från första början, bidragit i flera decennier till mycket nytta för ditt hemland. Jag har varit med och bidragit med min skatt till bl.a. din egen utbildning och dina barnomsorgskostnader. Du borde vara lite mer tacksam till mig och många andra som jag, i stället för att bunta ihop alla i en enda infam röra. Landets räkenskaper handlar inte bara om minus, utan också om plus. En politisk dygd, som ni borde känna till, ska heta “urskillningsförmåga”. Vad du och flera andra i flera partier också sysslar med är ren demagogisk retorik. (Säger någon som har ansvarat bl.a för just högskoleutbildning i Retorik). Du vill bara undvika kostnader och roffa åt dig andras bidrag. Det är i själva verket du som är bidragstagare, inte jag och inte många som jag.
I konsekvens med din “analys” (som får mig att känna “anal yrsel”), borde du ta dig en funderare och kanske (säger “kanske”) t.o.m. kräva att vi — som sparat Sverige våra egna barnomsorgs- och skolkostnader (i mitt fall även dyra sjukvårds- och sociala kostnader) — fick ett litet pensionstillägg. Eller hur?:-) “Det är saligare att giva än att taga”, Åkesson. Har du aldrig hört det? Man kanske skulle ersätta härkomstlandet för det som de betalade för oss till Sveriges nytta. I själva verket utnyttjar Sverige t o m pensionsskatten, om man får något från hemlandet ifall man hade hunnit jobba där något år, innan man flyttade hit. Inte så sällan kräver den svenska staten egendomsskatt från invandrare som råkar ha ett egendom från sin familj eller en sommarbostad. Det finns många svenska pensionärer som befolkat mitt hemland för att utnyttja den lägre skatten och den generösa sjukvårds- och medicinkostnaden som beviljas pensionärer. Några har nu blivit skrämda av krisen där nere, men andra passar på, just nu. att köpa sig hus och lägenheter till halva pris. Jag har en svensk vän som försörjer sig som fastighetsmäklare där. Och jag känner flera svenska s k “politiker” som nyttjar där sin politiska pension. Vi kanske får så småningom en internationell fördelning där några länder tar hand om pensionärernas resurser och kostnader och andra blir pensionärsländer. Det gäller att ha en mer omfattande bokföring än den som passar dig.
“Politik” kräver “neutral” (=både och”),saklig och “_balans_erad” (“över-vägd”) helhetssyn, Åkesson. Jag talar inte bara om dig och ditt parti utan om dig och andra (från flera partier) som kallar sig “politiker”. Men det är du som vill klassa oss son svenskar och invandrare utan att ens kolla födelselandsbeviset och hushållens ekonomi. Vet du, förresten, att mitt eget namn förmodligen härstammar från den tiden då svenskar och norrmän invaderade romerska riket? Jag heter nämligen något som betyder “Radamiros son” och “radamiro” härstammar från “rådmannen”. Vi styrdes ett tag av västgoter och östergoter, men du (som är så intresserad av Sveriges historia:-) ) känner inte igen samstämmigheten med Västergörtand och Östergötland. Och ännu mindre vill man se något som helt etymologiskt samband mellan “vandaler” och vikingarnas Vendel och man vill inte veta att de s k “suevos” som härskade i Galicien väcker tankarna på “svear”.

Nåväl: Sverige är inte “ett litet land” som den kända politiska floskeln gör gällande för att legitimera önskan om främlingsstopp. Det tog millennier innan Sverige befriades från is och landet höjdes och blev beboeligt. Om något lands befolkning bygger på immigration sedan millennier tillbaka så är det Moder Svea. Man ska inte heller forska i alla familjenamn som påminner om vallonerna, som bidrog till både kunskap och arbetskraft och fick Sverige att börja bli ett modernt land. För dig och andra partikamrater som skryter med sin historiska förankring och klär er med folkdräkter, börjar egentligen befolkningens svenskhet kring 1980. Allt det tidigare är äkta svenskt. Och “om min mormor hade pedaler, så var hon en cykel” brukar man säga i den by jag härstammar från.

Tillgivne
José L Ramírez

Categories: allmänt Tags:

SD behöver gå på mattekurs

August 25th, 2010 Comments off

 

SD i våldtäktsutspel, skriver DN:
Sverigedemokraterna har granskat 114 våldtäktsdomar förra året och funnit att 48 procent av gärningsmännen var utrikesfödda,. Men undersökningen är missvisande enligt Brottsförebyggande rådet. ”Det är mindre än hälften av förra årets domar”, säger Klara Hradilova Selin på Brå.

Enligt BRÅ skulle det varit 253 domar förra året. Det innebär att SD inte vet eller vill veta mer om de andra 139 domarna. Och då kan man överhuvudtaget inte uttala sig om någon procent.

Jag tror att det är bra om SD verkligen tittar på domarna, alla dem. Sedan får de lämna analysen till någon som åtminstone kan matte på lågstadienivå när det kommer till att räkna antal och på mellanstadienivå när det gäller procenten.

Kriminalitet har man i alla tider skylt på någon särskilt utsatt grupp (redan 1906 motionerades i den svenska riksdagen om invandringsstopp på grund av påstådd kriminalitet – som inte var större bland invandrare än bland andra grupper). Det är alltså något som vi invandrare fått leva med i över 100 år, även om de flesta av oss, 98%, inte lyckas begå något brott och hamnar i statistiken. Nåväl.

BRÅ har alldeles rätt i flera av de synpunkter som de presenterar i DN-artikeln. Det är sådant vi hävdat hela tiden. Benägenheten att anmäla brott är redan större om det handlar om utlänningar. Polisens och domstolarnas nit är också större när det gäller utlänningar (färskt är fallet med Julian Assange).

Sedan har vi skillnaden mellan utlänningar och invandrare. Det är en del utlänningar som inte är bosatta i Sverige som också hamnar i de svenska domstolarna. SD:s politik om att utvisa invandrare skulle alltså inte lösa det problem de tror kan få sin lösning genom hårdare tag mot invandrare. Det finns fortfarande 6 miljarder människor på jorden av vilka över 2 miljoner  passerar gränserna som turister åtminstone en gång om året.

Ingen invandrare från 150 av de 205 länder vi representerar har blivit dömt för våldtäkt enligt SD

Man kan göra sig lustig över SD:s siffror. Förutsatt att de 55 våldtäktsdomar som gäller invandrare eller utlänningar skulle ha begåtts av olika personer och från olika länder då kommer vi fram, med SD:s resonemang, att ingen invandrare från 150 länder av de 205 länder och territorier som idag finns representerade i Sverige, har begått någon våldtäkt som lett till dom. Det skulle alltså vara fråga om 55 invandrare som kommer från från max 26% av länderna medan ingen invandrare från 74% av de resterande länderna blivit dömda. Detta samtidigt som 59 svenskar har blivit dömda, enligt SD:s granskad material.

Det skulle vara bra om SD berättar vilka länder som inte hamnat i brottsstatistiken. Då kunde vi öppna invandringen från dessa länder och samtidigt skicka svenska brottslingar dit som utbyte, så att de lärde sig att bli goda medborgare.

Hårdare straff

Det är också så att hårdare straff för samma brott är inte alls ovanligt. Nu kan SD fördjupa sig i detta när de har tillgång till en del material. Gå igenom domarna, placera liknande fall tillsammans och kolla straffskalan.

När det gäller fängelserna kan man också få en sned bild av situationen om straffet för invandrare och utlänningar är större än för svenskfödda (vilket vissa studier ger prov på).

Ett räkneexempel på att siffror inte säger så mycket:

12 svenskar och 3 invandrare döms till fängelse för samma brott.  Svenskarna döms till 1 månads fängelse och invandrarna till 4 månaders fängelse. I procent är det 80% svenskar och 20% invandrare dömda. Men i fängelset blir det 50% svenskar och 50% invandrare. Dvs varje månad finns en svensk (12 månader delad på 12 personer) och en invandrare (12 månader delad på 3 personer som sitter inne 4 månader var) i fängelse.

Ett annat aktuellt räkneexempel:

4,5%  bland svenska polischefer är kriminella. Hur är det möjligt? Göran Lindberg, (en enda person i gruppen av 21 länspolismästare) är kriminell. Så var det också för ett antal år sedan med en annan polischef. Säger procenten någonting? Absolut inte. Helt meningslöst.

När det gäller invandrare däremot verkar som om 1-2% av gruppen som helhet skulle vara långt mycket större än allt annat, även större än antalet svenskar som begår brott.  26 000 brott som lagförs som begångna av invandrare och utlänningar skulle för SD vara mycket större än ca 80 000 brott som lagförs av svenskar. Även i båda fallen antalet personer än långt mindre, då flera brott lagförs på samma person.

Brott ska beivras. Men att brännmärka folkgrupper är ohederligt. Du kan straffa SD genom att inte rösta på dem.

Ibn Rushd och sverigedemokraterna

November 6th, 2009 Comments off

Härmed ombeds alla människor i besittning av sunt förnuft och god samhällssyn att sprida bif. PDF-dokument. Jag skickar detta på eget initiativ, därför att jag är upprörd över den utveckling som den svenska debatten har fått sedan ett parti, som helt uppenbart bedriver hets mot folkgrupper, ägnat sig åt att basunera ut sin xenofobi i massmedia.

Ibn Rushds studieförbund har bildats med syfte att engagera ungdomar och vuxna härstammande från muslimska länder. Det handlar om sunt kulturellt samarbete och integration i det svenska samhällets arbetsformer. Studiecirklar och andra kulturella aktiviteter är det bästa sättet att driva ett konstruktiv samkulturellt — snarare än “mångkulturellt” — arbete. Barn och ungdomar som antingen kommit i unga ålder från dessa länder eller rent av är födda här, riskerar att bli historielösa om de inte får en rejäl möjlighet att lära sig både om sin egen och om svensk kulturhistoria och sociala vanor. I en globaliserad värld där nationers gränser inte längre hindrar människors kontakter och där möjligheten för ett ömsesidig kännedom om varandras värderingar och uppfattningar, en positiv samverkan och en kulturell utveckling blir möjligt i nya former och i snabbare takt än tidigare, behövs både insatser och bättre, icke fördomsfull kunskap om varandra. Ibn Rushds studieförbund arbetar enligt svenska arbetsformer och kan bidra inte bara till en sund kunskapsutveckling av människor med muslimsk ursprung utan också till en bättre kunskap om den europeiska kulturens historia som för närvarande är ett tomrum i svensk utbildning.

Okunniga extremister från den ena och den andra sidan förenas i ett symmetriskt hat mot varandra och förnekar det gemensamma ursprunget, den europeiska kulturens vagga. Vi behöver kulturell “orientering”. Det är lustigt att våra europeiska språk har ett ord här lett från ordet “Orient” för att beteckna kunskapen åt rätt håll. Benämningen “Europa” härstammar också från Mellersta Östern och kom först i bruk på riktigt kring 1200-talet.

Jag vet inte hur mycket Åkesson och Co. kan om den svenska kulturen. Efter mina 45 år i Sverige och den verksamhet som jag bedrivit kan jag (liksom Kallifatides m fl) med rätta påstå att jag kan mer om Sverige än vad sådana unga människor som Åkesson känner till om sitt eget hemland. Vad han menar med “svensk kultur” skulle jag vilja få en konkret utläggning om. Det verkar handla om ganska ytliga saker.

Jag kom till Sverige färdigutbildad på universitetsnivå i Spanien och Tyskland. Jag sparade åt Sverige alla de kostnader som barndom, uppfostran och utbildning drog på svenska skattebetalare för att skapa sådana misslyckade socialt fientliga produkter som bär namn typ “Åkesson”. Jag har också fått bidra till Sveriges kunskapsutveckling i betydligt större grad än han och kan bevisa det.

Jag blev väldigt glad när jag hörde talas om ett nytt studieförbund som hade antagit namnet Ibn Rushd, en muslimsk jurist, läkare och filosof som föddes och levde på 1100-talet i samma stad där min egen mor var född: Córdoba. Bättre namn till ett studieförbund — vars uppgift är att lyfta fram och utveckla en samkulturell verksamhet — kunde man leta efter. Ibn Rushd (Averroes kallad i den europeiska medeltiden) är utan jämförelse den bästa representanten för allt som förenar den arabiska och den europeiska kulturen. Det var hans idéer som satte fart på den europeiska renässansen och som fick den europeiska medeltiden att utvecklas i rationalistisk och sekulär riktning. Man behöver inte vara ateist för att förorda ett sekulärt samhälle och en rationell kunskap. Satsning på vetenskaplig utveckling (både teoretiskt och praktiskt) och slutet på den katolska kyrkans inblandning i den kontinentala politiken uppstod under inspiration av den rörelse (kallad averroismen) som växte fram utifrån Ibn Rushds idéer. Folk från Norden kom sedan romarnas tid i stora mängder till Södra Europa. Vikingar och väringar var kända i de sydliga trakterna av Europa, vid Medelhavet. Efter Romarikets fall var det nordiskt folk som tog över. Jag kan inte låta bli att känna igen benämningar som “Västgotarna” eller hel enkelt “vandalerna” (namn som har samband med Vendel). Jag heter Ramírez, som betyder “Radamiros son”, och Radamiro är ingenting annat än en avledning av “Rådmannen”. Mitt ursprung på faderns sida är måhända mer nordisk än Åkessons, vem vet? Det behövs två föräldrar för att bli född och Abderraman den III, kalifen i Córdoba, hade rött hår (som han färgade till svart) och blåa ögon. I det spanska kalifatet bildades en stor samhällsklass bestående av invandrare från norr (kallade salaba) som fick en enorm betydelse när kalifatet gick under. Lite skämtsamt sagt: det kanske var invandrarna från Sverige som förstörde det andalusiska kalifatet :). Det går i alla fall inte att prata om ras och släkt för att åberopa någon äganderätt över ett territorium i alla tider. När Sverige låg under isen fanns väl inga människor där. Jag undrar därför varifrån Åkessons släkt härstammar.

Vi brukar höra sägas att “Sverige är et litet land”. Något med vilseledande uttryck kan man leta efter. Problemet är just att Sverige är ett väldigt stort territorium som bara omfattade 8 miljoner människor för några år sedan. Sverige har haft i hela landet lika mycket folk som flera städer i andra länder. Är det så konstigt att det flyttar in människor hit? I början av 80-talet tyckte jag att invandrare från exempelvis Bosnien skulle kunna bosätta sig i avfolkade byar (typ Tyfors i västra Ludvika) och bygga upp några genom utflyttning uttömda boplatser. Man hade kunnat ta hand om många resurser, när den svenska järnhanteringen gått under och folk fått flytta in till städerna. Då hade man sluppit höra talas om “invandringens kostnader”, detta ständiga enögda tjafs. Åkesson talar om våra kostnader, men är så dåligt utbildad i räkenskapslära att han inte vet att kostnader ska matchas med intäkter. Hur mycket har inte invandringen bidragit till att Åkesson fått ha en fin och lugn tillväxt. Varför kräver han inte en utredning om invandringens intäkter? Och jag antar att han ska föreslå att alla pensionärer som flyttat till Spanien — därför att det är trevligare, billigare och bättre ur sjukvårds synvinkel att leva i Spanien än i Sverige — ska flytta tillbaka till sitt hemland. Det finns många fler svenskar i Spanien än spanskfödda i Sverige. Att jag dessutom bidragit med trevliga svenska välintegrerade barnbarn kan man väl räkna som ytterligare ett plus. Många svenskar mantalsskriver sig utomlands för att undvika Sveriges höga skatter. Men om en spanskfödd är mantalsskriven här och råkar få råkar t ex ha ett hus i Spanien (som inte kostat Sverige ett dugg) och vara mantalsskriven i Sverige, då ska han betala skatt för det också i Sverige. Det finns invandrare som inte bara importerar sina färdiga förmågor och sin skattekraft till Sverige utan även många ägodelar. Åkesson vill bara tala om kostnader. Tänk om man kunde förmå alla invandrare som kommit till Sverige under de senaste 50 åren att lämna Sverige. Man undrar om Åkesson skulle kunna fortsätta att försörja sig på att sprida hets mot folkgrupp. Då kanske skulle han bli tvungen att skaffa sig en anständig syssla, i stället för att leva på partistöd och bidrag från utlänningshatare.

Ja, jag har i alla dessa år i Sverige arbetat för att “orientera” svenskarnas kunskap. Vid ett tiotal tillfällen har jag organiserat, helt ideellt, studieresor till Södra Spanien för nordiska universitetsstuderande, lärare och doktorander. Jag har följt med och dragit nytta av mina kontakter med människor vid spanska universitet och institutioner för att guida dessa besökare och vidga deras kännedom om hur den europeiska kulturen växte fram utifrån Medelhavet. Kulturen består inte av isolerade stationer, såsom Åkesson försöker inbilla oss. Kulturen är en resa i tiden. Att sjunga om Sankta Lucia och äta Falukorv är idag helt svenskt och att radera bort allt som utvecklats i Sverige från andra kulturer (t o m själva alfabetet) skulle betyda att avskaffa t o m kristendomen. Inte ens vikingarnas kultur skulle duga som ursprunglig svensk. Åkesson borde kanske lägga märke till hur Sveriges intellektuella värld håller på att fjärma sig t o m från kontinentalkulturen. Franska och tyska har blivit okända språk på bara några år. Åkesson ser inte att den riktiga infiltration av främmande kultur kommer från USA. Det som kan förändra och ibland skada ett lands kulturella tillstånd är inte invandringen av människor, utan importeringen av andra tänkesätt och sedvänjor. De kan bäras in utifrån av svenskarna själva, utan att de behöver uppbäras av en människokropp som underlag. Det finns verk av svenskar som är okända i Sverige, därför att de författats på ett främmande språk som inte är engelska. Där har vi det riktiga hotet mot en sund svensk kultur. Den som inte kan engelska får idag inte ens delta i intellektuella verksamheter som är till för att utveckla kunskapen och kulturen.

José L Ramírez

10 steg tillbaka – bättre nu än efter valet 2010!

October 20th, 2009 Comments off

”Muslimerna är vårt största utländska hot”
Det skriver Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna i en artikel i Aftonbladet den 19 oktober. Att Åkessom skriver nu är bättre än att han gör det efter valet nästa år. Nu hinner de som är tveksamma göra sig en uppfattning om Åkessons bristande kunskaper i historia men också hans främlingsfientliga framtoning, som han hade försökt få bort den senaste tiden.
Här nedan ska vi bemöta några av hans synpunkter:

DEBATT En av mångkulturens många inneboende paradoxer är att den, trots sitt universella anspråk, är ett monokulturellt fenomen som endast funnit grogrund i den postmoderna, oikofoba* västvärlden och som därför också tar sin utgångspunkt i västerländska fenomen och erfarenheter när man bedömer och analyserar omvärlden. Den västerländska erfarenheten ses som ett högre utvecklingsstadium, som resten av världen bara inte hunnit uppnå ännu.

Med dessa avancerade termer vill Åkesson göra gällande att västvärlden både ligger före alla andra världar men misslyckats övertyga de andra om dess förträfflighet. Men då skulle invandringen till västvärlden vara ett utomordentligt instrument för att få fler människor att lära sig om västerlandet och anamma vår höga utveckling. Kanske en ny roll för Åkesson som predikant bland Sveriges invandrare som kommer från tredje världen.

Detta är också anledningen till att dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamisering. Man utgår från att muslimer inte vill någonting hellre än anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom, med den enda skillnaden att muslimer har ett annat namn på gud.

Hur kan man påstå tidigare att västerlandet är duktigare än alla andra grupper av länder, men ändå blinda för farorna? I så fall är de andra som är duktigare. Det är rimligt anta att de duktiga tar över.

Därmed antar man också att man kommer att kunna tämja islam på samma sätt som sekulära krafter sedan århundraden tillbaka tämjt den europeiska kristendomen och förpassat den till den privata sfären.

Åkesson kan väldigt lite historia, och ännu mindre dagens händelser i närområdet. Bara i lördags den 17 oktober demonstrerade över en miljon människor i Madrid enligt polisens beräkningar (enligt vissa källor bara 55.000) mot den spanska regeringens planer på en ny abortlag, och borta från kriminalisering av abort som fortfarande sker. Demonstrationen var organiserad av kyrkorna. Religionen spelar en mycket viktig roll i flera av Europas länder som Spanien, Polen, Irland, och ibland även i Sverige.
Den svenska kyrkan var statlig så sent som 1999. Sett i ett internationellt sammanhang och i ett längre perspektiv kommer detta faktum att framstå som obegripligt och kullkastar Åkessons påstående om århundraden av sekularisering, åtminstone för Sveriges del.

Islam skiljer sig dock från kristendom på flera avgörande punkter, till exempel gällande distinktionen mellan andlig och världslig makt och synen på vålds­användning. Islam har ingen motsvarighet till Nya testamentet och inget allmänmänskligt kärleksbudskap. Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat upplysningen och humanismen.
Detta, tillsammans med nästan 1400 år av krig och motsättningar mellan islam och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna övervinna i en handvändning.

Det var inte så länge sedan som Sverige blev kristen, ett millenium är bara hälften av den tid kristendomen funnits i världen, dessutom blev Sverige liksom provinsen Finland kristen genom tvång. De som vägrade att bli kristna blev halshuggna. Det kan inte vara Nya testamentet som var rättesnöret på den tiden.
När vi tänker tillbaka till kriget i Balkan för femton år sedan, eller holocausten i Ruanda under samma tid, så var de kristna krafterna mycket starka och iscensatte de grymma händelserna som fortfarande plågar många människor i dessa delar av världen. Krigen mellan islam och det kristna Europa har med Spanien som undantag, liksom ett mindre område i Balkan, förts i muslimskt territorium, vilket det också sker idag, med undantag för de få terroristdåd som rättfärdigar vissa länders krigföring.

Så här långt tvingas man dock konstatera att islam har påverkat det svenska samhället i betydligt högre utsträckning än det svenska samhället har påverkat islam. Massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för att denna utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker. Naturligtvis är en betydande andel av Europas muslimer inte bokstavstroende, även om de flesta studier som gjorts på området visar att fundamentalisterna är en stor och växande minoritet.

“Massinvandring” är en matematisk missräkning eller missbruk av statistiken. Enligt FN finns ca 200 miljoner människor utanför sitt ursprungsland. 1,3 miljoner finns i Sverige, och de har kommit hit successivt under ett stort antal år (från 1941 till 2008 invandrade hit 2.817.300 personer. Mindre än hälften finns kvar). De utgör fortfarande 0,5% av invandrare i världen. Samtidigt har många, invandrare och svenskar, lämnat Sverige. Från 1941 till 2008 emigrerade från Sverige 1 583 801 personer. Åkesson kan lika väl börja tala om “massutvandring” – fast det vore lika fel att använda termen med tillägget “mass-“.

Att använda termen “massinvandring” enbart för den muslimska gruppen visar desto mer okunskap. Förutom att endast en fjärdedel av invandrarna kommer från så kallade muslimska länder, så är många av dem icke-muslimer, tillhörande olika religiösa och kulturella minoriteter i dessa länder.

Detta med födelsetal har Åkesson inte konsulterat uppgiften med SCB. De eventuella skillnaderna mellan olika grupper ligger i felmarginalen. Den förändras åt olika håll från tid till annan. Svenska kvinnor födde mest barn i Europa bara för ett tiotal år sedan, medan i länder som Spanien (där preventivmedel fortfarande var tabú) låg födelsetalet i botten av statistiken inom de europeiska länderna.

Rotlösheten, som den mångkulturella samhällsordningen underblåst hos många andra och tredje generationens invandrare, har fått många att söka sig till islam som en identitetsskapande och samlande kraft och vi upplever nu en radikaliseringsprocess bland muslimska ungdomar i Europa.
I Sverige finns mig veterligen inga kända studier på området, men i en brittisk undersökning från 2007 uppgav 37 procent av de unga, brittiska muslimerna att de skulle föredra sharialagar framför brittisk lag och lika många ansåg att den som konverterar från islam skall avrättas. I andra studier från bland annat Frankrike och Tyskland kan samma mönster urskiljas.

Förmodligen, om man antar att en procent muslimer kan ty sig till fundamentalism, så blir de inte många fler än antalet fundamentalister i Sverige som väljer SD, som vänder demokratin och tolerans ryggen. Tre procent antidemokrater bland Sveriges befolkning som röstar på SD motsvarar en medelstor stads befolkning medan de eventuellt radikala och antidemokrater inom islam får plats i en mindre förort. Vårt största hot ligger alltså hos de som ligger nära den nazistiska ideologin och som finns i hela samhället i vårt närområde mitt ibland oss.

För 20 år sedan tror jag att de flesta svenskar skulle ha mycket svårt att tänka sig att islam skulle komma att bli Sveriges näst största religion

Islam var Sveriges näst största religion redan tidigare än för 20 år sedan. Allt är fråga om matematik och vad man menar med “religion”. Om medlemmar i svenska kyrkan, frikyrkorna och katoliker tillhör samma religion, då finns det ett antal religioner i Sverige med få anhängare. Även muslimer är ganska få i relation till befolkningen, även om de tillhör den näst största religionen. Hur många de är vet man inte, eftersom det inte finns officiell registrering efter religion, utan varje samfund står för sin statistik. Kanske 300 000 personer verkar sannolikt. “Näst största” blir därför, om även korrekt, helt missvissande, eftersom de bara är 3-4 % av befolkningen på sin höjd.

att svenska konstnärer som kritiserar eller skojar med islam skulle leva under ständigt dödshot, att ett tiotal muslimska terrororganisationer skulle komma att etablera sig i Sverige, att ledande muslimska företrädare skulle framföra krav på införandet av sharialagar i Sverige, att svenska landsting skulle använda skattebetalarnas pengar till att skära av förhuden på fullt friska småpojkar, att Sverige skulle ha flest våldtäkter i Europa och att muslimska män skulle vara mycket kraftigt överrepresenterade bland förövarna, att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött, att svenska skolor skulle införa nya lov för att fira avslutningen på Ramadan samtidigt som kyrkliga skolavslutningar förbjuds på fler och fler skolor och så vidare.

Det är en stor samling påståenden, där en korn av sanning finns här, en korn där. En svala gör ingen sommar. Statistiken talar för att Åkesson inte har rätt i någon av punkterna.
Våldtäkter finns alltid som ett paradargument. Vilka är de som under många, många år, varit med och våldtagit flickor och pojkar i vårdhem runt om i Sverige och som nu utreds? Fanns det inga våldtäkter innan invandrarna kom?
Invandrarnas påstådda högre kriminalitet uppmärksammades redan 1906 i en motion till riksdagen av riksdagsmannen P.Em. Lithander från Göteborg och resulterade i den första invandringslagen från 1913 med
passtvång som resultat. Alltså, inget nytt, men lika felaktigt då som nu.

Antalet personer misstänkta för terrorism i Sverige är ganska få och samtidigt är misstanken om terrorism inte bekräftad. Flera uppmärksammade fall visar på att det saknas substans i misstankarna. Det är inte troligt att Åkesson har en egen SÄPO med bättre kunskaper än hela svenska statsapparaten.

Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet.

I början på 1900-talet fruktade man “den gula faran”. Kineser och japaner skulle i princip ta över västerlandet. I slutet på 1980-talet försökte även försvarsmakten i Sverige skapa rädsla för “massinvandring från sovjet”. Så sent som 2004 försökte dåvarande statsminister Göran Persson skrämma östeuropeer från att komma till Sverige genom att beteckna deras legitima invandringsrätt som “social turism”. Åkesson är alltså inte så originel som många tror att han är. Han fortsätter med den skrämselpropaganda som även demokrater använder sig av då och då.

På tal om muslimer handlar det om en femte eller sjättedel av världens befolkning, och de finns i alla samhällen. Det största muslimska landet, Indonesien, med 200 miljoner invånare, är idag en fungerande demokrati, och med många olika kulturer inom sig. Är Indonesien ett hot mot Sverige? Muslimer runt Medelhavet har invandrat till Sverige redan under 1960-talet och är etablerade på många orter, inte som muslimer utan som medborgare.

Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”.

Åkesson förstår inte att samhället står inte still. Dagens Sverige är inte densamma som gårdagens, utan invandrare skulle förändringen gått långsammare, men den skulle inte heller gått att stoppa. När man nu t.ex. firar halloween, beror inte bara på amerikanska invandrare i Sverige, utan mer på de svenskar som åker över och kommer tillbaka och finner traditionen värd att fira även här. I den globala världen är vi alla med och förändrar samhällena åt ena eller andra hållet. De svenskar som flyttar till andra länder gör också en insats där.

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år.

Ja visst, Jimmy Åkessons arbete blir lekande lätt. Det vet alla barn som då och då leker med att jaga spöken. Det enda tråkiga är att Åkessom och ungefär 3-4% av invånarna i Sverige (även invandrare inräknade) ägnar sig åt att jaga spöken i stället för att förbättra det gemensamma samhället vi har ärvt och vi ska lämna i arv.

Handling och inte bara ord är det som krävs av de övriga partierna. Under många år har partierna tävlat om att göra det svårare för invandrare, för att inte SD ska växa sig starkare. Det är nog tvärtom man ska agera. Om alla är lika mycket värda, då ska man visa det i det dagliga livet. Inget parti står till exempel riksdagen i dag och försvarar Immigrant-institutet och andra invandrarorganisationer för att de ska behandlas lika. Få partier står i riksdagen och arbetar för att flyktingpolitiken ska bli human och för att Migrationsverket ska följa lagarna. Många kommuner säger sig ha ett integrationsprogram, men de struntar i invandrarna och deras organisationer. Det är detta som kan ge SD fler röster nästa år, eftersom de säger vad andra redan gör.

Miguel Benito