Archive

Posts Tagged ‘verksamhetsbidrag’

Uteblivet bidrag beror inte på bristande kvaliteter

January 28th, 2010 Comments off

För andra året i rad uteblev Kulturrådets stöd till Immigrant-institutet för dess internationella och interkulturella verksamhet. Det hela beror på bristande kommunikation mellan parterna, inte på grund av verksamhetens art, som är internationell, interkulturell och mer omfattande i relation till övriga sökanden.

Immigrant-institutet är därför i stort behov av en kommunikatör. Tills vidare är tjänsten oavlönad, eftersom bidraget uteblivit. Men vi behöver någon som ska kunna skriva något liknande detta nedan:

“Kommunikationsplaner
Årsmål 2010:
• Fortsätta utvecklingen av kommunikationsplaner som styrverktyg i
verksamhetsplaneringen.
Kommunikationsplaner arbetas in i verksamhetsplanen. Inom sju områden skapas
kommunikationsplaner som fungerar som styrverktyg för strategiska verksamheter i
organisationen.”

För detta (och liknande meningar) fick en av sökandena 1,1 miljoner kronor i år från Kulturrådet. Då får förhoppningsvis också Immigrant-institutet garanterat 1,1 miljoner kronor i stöd från Kulturrådet och tjänsten som “kommunikatör” är din.