Arkiv

Arkiv för ‘English’ Kategori

Global Compact for Migration

december 11th, 2018 Comments off

Intergovernmental Conference on the Global Compact for Migration

Final draft

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)

The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is expected to be the first, intergovernmentally negotiated agreement, prepared under the auspices of the United Nations, to cover all dimensions of international migration in a holistic and comprehensive manner. It presents a significant opportunity to improve the governance on migration, to address the challenges associated with today’s migration, and to strengthen the contribution of migrants and migration to sustainable development. The process to develop this Global Compact for Migration started in April 2017. The General Assembly will then hold an intergovernmental conference on international migration in December 2018 with a view to adopting the Global Compact.

The New York Declaration

For the first time on 19 September 2016 Heads of State and Government came together to discuss, at the global level within the UN General Assembly, issues related to migration and refugees. This sent an important political message that migration and refugee matters have become major issues in the international agenda. In adopting the New York Declaration for Refugees and Migrants, the 193 UN Member States recognized the need for a comprehensive approach to human mobility and enhanced cooperation at the global level and committed to:

protect the safety, dignity and human rights and fundamental freedoms of all migrants, regardless of their migratory status, and at all times;
support countries rescuing, receiving and hosting large numbers of refugees and migrants;
integrate migrants – addressing their needs and capacities as well as those of receiving communities – in humanitarian and development assistance frameworks and planning;
combat xenophobia, racism and discrimination towards all migrants;
develop, through a state-led process, non-binding principles and voluntary guidelines on the treatment of migrants in vulnerable situations; and
strengthen global governance of migration, including by bringing IOM into the UN family and through the development of a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

Annex II of the New York Declaration set in motion a process of intergovernmental consultations and negotiations culminating in the planned adoption of the Global Compact for Migration at an intergovernmental conference on international migration in 2018.

What are the aims of the Global Compact for Migration?

The Global Compact is framed consistent with target 10.7 of the 2030 Agenda for Sustainable Development in which Member States committed to cooperate internationally to facilitate safe, orderly and regular migration and its scope is defined in Annex II of the New York Declaration. It is intended to:

address all aspects of international migration, including the humanitarian, developmental, human rights-related and other aspects;
make an important contribution to global governance and enhance coordination on international migration;
present a framework for comprehensive international cooperation on migrants and human mobility;
set out a range of actionable commitments, means of implementation and a framework for follow-up and review among Member States regarding international migration in all its dimensions;
be guided by the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Addis Ababa Action Agenda; and
be informed by the Declaration of the 2013 High-Level Dialogue on International Migration and Development.

The development of the Global Compact for Migration – an open, transparent and inclusive process

The Modalities Resolution for the intergovernmental negotiations of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration outlines the key elements and timeline of the process. The Global Compact is being developed through an open, transparent and inclusive process of consultations and negotiations and the effective participation of all relevant stakeholders, including civil society, the private sector, academic institutions, parliaments, diaspora communities, and migrant organizations in both the intergovernmental conference and its preparatory process.

Categories: English Taggar:

30 Years of the CIVIS Media Prize

april 11th, 2017 Comments off

30 Years of the CIVIS Media Prize
27 programmes nominated – four prizes awarded

In 2017 CIVIS is celebrating a special anniversary – 30 years of the CIVIS Media Prize.

I would like to thank once again all those involved for their participation in the European competition of the CIVIS Media Prize this year.

CIVIS – Europe’s most important media prize for integration and cultural diversity will once again honour programmes on radio, in films, on television and on the internet. A total of 783 programmes from 24 EU states and Switzerland are participating in the European competition in 2017. 27 programmes are nominated for the prize ceremony in the Federal Foreign Office in Berlin – four prizes have already been awarded.

Overview of all nominated programmes:
www.civismedia.eu/downloads/2017_civis_nominees.pdf

The prize winners in the categories radio, film, television and internet will be announced publicly only during the CIVIS prize ceremony on the evening of the 1 June 2017.

The 2017 European CIVIS Media Prize will be awarded at a celebratory TV gala in the Federal Foreign Office in Berlin. The patrons are the Federal President of Germany, Frank-Walter Steinmeier, and the President of the European Parliament, Antonio Tajani. Around 400 top-quality guests from the fields of media and politics will attend the prize ceremony. The event will be presented by Ingo Zamperoni (ARD/Das Erste Tagesthemen).

Terror, war, and a constant stream of crises – The European competition of the CIVIS Media Prize 2017 convinces with moving contemporary accounts, information and fictional dramatisations. Many of the excellent-quality programmes address changes and the consequences of globalisation, war and migration – very specific worries and fears about more refugees, politically or religiously motivated extremism, terrorist attacks, imported conflicts, integration problems of all kinds. Violent radicalisation and the increasing networks between extreme right-wing groups and xenophobic parties are becoming ever clearer. At the same time there are numerous examples of successful integration and peaceful coexistence in Germany and Europe. The dramatic nervousness of the previous year is making way to a certain restraint in dealing with events. With 783 programmes submitted from 24 EU countries and Switzerland, the 2017 CIVIS Media Prize has achieved the second-highest number of submissions in the 30 years of its existence: ”For integration and cultural diversity – against racism and xenophobia”.

Thank you very much for your interest and participation in the 2017 CIVIS Media Prize!

I congratulate all nominees and prize winners.

Yours sincerely,

Michael Radix
Executive Director

CIVIS Media Foundation
for Integration and Cultural Diversity in Europe

Categories: English Taggar:

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige

april 7th, 2017 Comments off

Flax – en flygande start till språk och kultur i Sverige ger grunderna i svenska, samhällsliv och kultur. Boken vänder sig framför allt till asylsökande och andra nyanlända.

Flax går i hög utsträckning de nyanlända till mötes. Faktatexter och introduktioner av språkliga moment är översatta till engelska, arabiska och persiska/dari (dari talas av de flesta från Afghanistan).

Syftet med översättningarna är dels att snabbt komma in i både språk och samhällsliv, dels att förmedla kulturella koder som det kan vara bra att känna till.

Många som undervisar nyanlända i grundläggande svenska har inte svensk lärarexamen. Därför finns extra stöd i form av Tips till läraren i anslutning till de olika momenten.

Ett starkt önskemål från nyanlända som medverkat i boken är att få ordlistor på ord inom olika vardagliga områden som att handla, besöka vårdcentralen och tala om familj och boende. Därför finns ordlistor samlade temavis och när de ska läras in passar vi på att träna grunderna i svenska. Till exempel står det inte bara flicka, äpple under bilderna, utan en flicka, ett äpple.

När man lär sig ett nytt alfabet måste man också träna att skriva. Därför är tanken att varje deltagare helst ska ha ett eget exemplar att arbeta och skriva i.

Bokens 160 teckningar är gjorda av en bildlärare från Irak.

Mer information och beställning via denna länk
LiberLäromedia

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar:

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

april 5th, 2017 Comments off

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Det innebär att Migrationsverket så tidigt som möjligt ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara frivilligt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning gäller inte personer vars ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats före 1 februari 2017.

Ändringarna i lagen börjar gälla den 1 maj 2017. Riksdagen sa nej till alla inkomna motioner i samband med ärendet.

Mer information här

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar:

Court Rules in Favour of Undocumented Workers’ Rights

april 2nd, 2017 Comments off

Court Rules in Favour of Undocumented Workers’ Rights

BRUSSELS, 31 March 2017 – The European Court of Human Rights ruled yesterday that Greece failed in its duty to protect migrant workers from labour exploitation, and to properly investigate their abuse and punish those responsible. Greece must now pay each applicant participating in the Court proceedings up to 16,000 euros in compensation for the damage they suffered.

The case arose from an incident in April 2013 where 150 people were shot at, and 30 severely injured, after they demanded their wages as agricultural workers in the strawberry fields in Manolada, Greece. Working twelve-hour days under the watch of armed guards, the workers were not paid even the promised salary of 22 euros per day, for seven hours’ work, plus overtime. They lived in roughly built huts, without toilets or running water.

While those that were seriously injured were granted temporary residence permits, the majority of the workers, received nothing. Some were detained and deported.

Several of the workers took their case to a national court, which acquitted the employers and armed guards of human trafficking charges in 2014. The employers were found guilty of grievous bodily harm and unlawful use of firearms, but their only punishment was to pay the victims that took the case forward 43 euros each. The case was then brought to the European Court of Human Rights in Strasbourg.

The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) and PICUM intervened jointly in the case before the Strasbourg Court, providing their legal analysis.

AIRE Centre Director, Matthew Evans, noted:

”The Chowdury judgment is a very important advance in the protection of workers’ rights. The Strasbourg Court has made clear that irregular migrants are workers too and that such labour exploitation violates the prohibition of forced or compulsory labour”.

PICUM Director, Michele LeVoy, highlighted:

”We are very pleased that the Court has recognised the rights of all workers, and that governments have an obligation to prevent labour exploitation and provide justice to victims. Undocumented workers are exploited across Europe. They should be able to report abuse without fearing they will be arrested or deported, and be paid – at least – their due wages. A worker is a worker, regardless of residence status.”

###

To view the full statement, click here.

Notes to editors:

  • In the case ’Chowdury and others v. Greece’, 42 undocumented migrant workers claimed to have been victims of forced labour, in violation of Article 4 § 2 of the Convention (”No one shall be required to perform forced or compulsory labour”), and that Greece had failed in its duty to prevent their exploitation and prosecute the perpetrators. The judgment European Court of Human Rights is available here.
  • European Court of Human Rights Press Releases
  • The intervention of AIRE Centre and PICUM is available here.
  • EU law, with the ’Employers Sanctions Directive’, requires governments to pay any outstanding wages to an undocumented migrant worker, in line with minimum wage standards/ agreements and presuming an employment period of three months if there is no evidence to show otherwise.
  • Joint Letter to European Commission by PICUM and the Greek Council for Refugees, 8 January 2015 – describing irregularities in the national court proceedings.
  • PICUM guidelines on effective complaints mechanisms available in English, German, Dutch and Czech.
Categories: English Taggar:

Yhteisötaiteen projekti turvapaikanhakijoille — Community Arts Project for Asylum Seekers

januari 3rd, 2017 Comments off

Avoin taiteilijahaku: Yhteisötaiteen projekti turvapaikanhakijoille, haku 15.1.2017 mennessä

ANTI – Contemporary Art Festival järjestetään 16. kerran 18.-24.9.2017. Etsimme nyt 1-2 Suomessa asuvaa ja työskentelevää taiteilijaa toteuttamaan yhteisötaiteen projektin ja sen pohjalta paikkasidonnaisen teoksen festivaalille.

Mukaan voi hakea jo olemassa oleva työpari tai yksittäinen taiteilija. Olemme erityisen kiinnostuneita taiteilijoista, joilla on kokemusta monikulttuuristen yhteisöjen kanssa työskentelemisestä.

Projekti on osa Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön New Start Finland! -tutkimushanketta. Hankkeessa tutkitaan keinoja edistää aikuisten turvapaikanhakijoiden terveyttä, hyvinvointia ja kotoutumista. Taideprojektin osallistujiksi etsitään juuri turvapaikan saaneita ja suomalaisia 18-29-vuotiaita kuopiolaismiehiä. Taiteilijoilta vaaditaan sitoutumista New Start Finland! -hankkeen tutkimuksellisiin tavoitteisiin ja heidän tehtävänään on:

noin 12 työpajan ohjaaminen yhteisöosallistujille Kuopiossa huhti-lokakuussa 2017
yhteisötaideteoksen suunnitteleminen, ohjaaminen ja esittäminen ANTI-festivaalilla
työpäiväkirjan pitäminen
avustaminen tutkimuskyselyiden toteuttamisessa

projektin arviointi yhdessä tutkijoiden ja ANTI-festivaalin kanssa

Työ on projektiluontoista ajalla 1.3.-31.11.2017, ja kokonaistyömäärä vastaa noin kahden kuukauden kokopäivätyötä. Projektipalkka on noin 4 000 €/taiteilija. Työn aloittamisajankohta ja muu aikataulu ovat neuvoteltavissa. Projektin työkielinä ovat englanti ja suomi.

Kaikki hakemukset tulee lähettää sähköisen lomakkeen kautta englanniksi.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 15.1.2017.

Lisätietoja: antifestival.com

—————————————————————————-
Call for Artists: Community Arts Project for Asylum Seekers, deadline 15.1.2017

The 16th edition of ANTI – Contemporary Art Festival will take place between 18th and 24th September 2017 in Kuopio, Finland. We are now looking for 1-2 artists, living and working in Finland, to lead a community arts project and create a site-specific artwork to be presented at the festival.

Both existing working groups or individual artists may submit application. We are, particularly, interested in artists experienced working with multicultural communities.

The project is a part of the New Start Finland! research project at the University of Eastern Finland. New Start Finland! is researching ways to promote health, wellbeing and integration of adult asylum seekers. Both granted asylum seekers and Finnish in origin will be invited to participate in ANTI Festival’s project. The artists are expected to commit to the aims of the New Start Finland! research project and to:

lead up to 12 workshops for the target groups between April and October 2017
create, direct and present a community artwork at the ANTI – Contemporary Art Festival 2017
keep a work diary
assist the researchers in implementing surveys
take part in the project evaluation in collaboration with the researchers and ANTI Festival

This is a project work between 1st March and 31st November 2017, equivalent of around 2 months full-time job. The project fee is around 4 000 €/artist, and the working schedule will be negotiated individually. The working languages are English and Finnish.

All proposals must be sent using this electronic form https://anti.gruppo.fi/online-applications/index.php/survey/index/sid/575882/newtest/Y/lang/en and written in English. The proposal deadline is 15.1.2017.

More information: http://antifestival.com/en/call-for-artists-community-arts-project-for-asylum-seekers/

Categories: Asylum seekers Taggar:

CIVIS Media Prize 2017

december 7th, 2016 Comments off

CIVIS Media Prize 2017
For integration and cultural diversity in Europe

Competition has started – participate and win!

Please send us your best radio, film and TV programmes as well as websites and webvideos on the theme of integration and cultural diversity!

CIVIS again recognizes programme contributions on the radio, film, television and the Internet, which are particularly suitable for the promotion of the peaceful coexistence of people of different geographic or cultural backgrounds.

Reports, documentaries, coverages, features, films or cartoons can be submitted to the European Competition. All formats and genres are permitted.

Closing date is January 20, 2017.

2017 again with the CIVIS Special Prize ”Football and Integration”. Please send us your best sport programmes on the issue of football and integration. The prize recognizes programmes on TV and the internet, as well as radio programmes in the German-language. The CIVIS Special Prize Football will be awarded in cooperation with the DFB (German Football Association).

The CIVIS Media Prizes are endowed.

All radio and television broadcasting companies, production companies, as well as website providers
in the European Union and Switzerland may participate in the competition.
Also all film and media schools, journalistic schools, academies and colleges of journalism, communication and media.

Production companies may directly submit to the competition. Webvideos on integration and cultural diversity may be submitted by residents of the European Union and Switzerland.

Please find our conditions of participation online at:
http://www.civismedia.eu/conditionsofparticipation.pdf

Your registration for the competition must be made online.
www.civismedia.eu

I wish you every success with your entry to the CIVIS Media Prize 2017!

Michael Radix
CIVIS Media Foundation
for Integration and cultural diversity
Minoritenstrasse 7
50667 Cologne | Germany
www.civismedia.eu
www.facebook.com/civismediaprize
www.twitter.com/civismediaprize

Categories: English Taggar:

Translation grants – for translation to Swedish of works by immigrant authors who write in a different language

juni 24th, 2016 Comments off

Translation grants – for translation to Swedish of works by immigrant authors who write in a different language

About the grants
Region Västra Götaland’s Cultural Affairs Committee established a new translation grants programme in autumn 2014. The aim of the programme is to make it easier for authors with an immigrant background to make a living and to give them increased visibility. It will also make it more financially viable for publishers to invest in authors who are not yet known in Sweden and who write in a language other than Swedish. The regional grants programme comprises SEK 450,000 to be distributed each year during a two-year trial period. Publishers may apply for a translation grant if they plan to publish works by authors who are resident in Sweden but whose mother tongue is not Swedish and whose work is to be translated into Swedish.

Who can apply?
Registered publishers with a proven publishing record are eligible to apply. The publisher applies for the grant together with the author. The grant is to go towards translation and is not to be used for any other book production costs. Applications may also be made in respect of digital publishing. The author, publisher or translator must be resident or registered in Västra Götaland region. Priority will be given in the application process to works that have already been published in their original language. If the work has not been published, an original manuscript must be submitted with the application.

The application must include:

A short presentation of the work (including the scope of the original manuscript), motivation for publishing and a test translation of at least 10 sides of A4.
The translator’s credentials.
The author’s credentials.
The publisher’s track record.
A budget that includes the amount applied for. The budget must be based on Sveriges författarförbund’s (the Swedish Writers’ Union’s) recommended minimum fee scale and the scope of the work.
A copy of a signed contract between the publisher and the author.
A copy of a signed contract between the publisher and the translator.

Period of application
15 August 2016 – 9 October 2016. The application should be sent electronically to oversattarstod@forfattarcentrum.se
Test translation grants

In addition to translation grants, applications can also be made for test translation grants. The aim of the test translation grant is to make it easier for authors to present their work to potential publishers and thus make it easier to apply for translation grants for the whole work.

Who can apply?

Authors who are registered in Sweden but who write in a mother tongue other than Swedish.
Translators.
Registered publishers.
The author or the translator must be registered in Västra Götaland region.

Conditions for the awarding of a grant

The translator has professional experience.
The translator’s mother tongue is Swedish or the translator works in partnership with a proofreader/translator whose mother tongue is Swedish.
The work is translated from the language that the work was originally written in.

How much can I apply for?
Applications for a test translation grant require submission of at least ten pages of prose or poetry of corresponding scope. The amount that can be applied for is fixed: SEK 10,000

Grants can also be applied for in respect of other categories. Please contact us if you are unsure of the scope of the text.

The application must include:

The translator’s credentials.
The translator’s post/bank giro account or bank account details to be used for any payment.
A short description of the work and how the test translation will be used.
Confirmation that the rights holder has given permission for the work to be translated. (For example, a letter between the author and the translator.)

Period of application
Applications can be submitted at any time up to and including 31 August 2016 and applications will be assessed once a month. All applicants will be notified of the outcome of their application by email. Send your application to: oversattarstod@forfattarcentrum.se

Payment
The grant will be paid once the finished test translation has been sent to us in electronic form. Send the translation to: oversattarstod@forfattarcentrum.se

Please do not hesitate to contact us for further information! oversattarstod@forfattarcentrum.se

More information: http://www.oversattarstod.se/146-2/

Categories: English Taggar:

Artistic projects dealing with the refugee crisis

november 3rd, 2015 Comments off

Finland:
Artistic projects dealing with the refugee crisis, Deadline 16 Nov 2015

While an increasing number of people flee their devastated countries and seek shelter in the ”dreamland” Europe – Europe itself does not seem to be ready for this unprecedented change.

How do artists react to this new reality that challenges the tolerance and democratic aspirations of our societies? Can arts do anything that politics, economics and media can’t? What is the role of arts in building bridges between local communities and refugees? How open is the arts field to embrace the newcomers in their practice?

The next edition of our ”Engage!” Newsletter will be fully dedicated to arts projects tackling this topic – those that raise awareness, promote tolerance, heal the emotional wounds, foster social inclusion, give voice to the local communities and more.

Does your artistic project fit in this theme? Please let us know!

To submit your project, please complete this simple form before November 16.

Contribution form https://www.ietm.org/en/artistic-projects-dealing-with-refugees

IETM is the international network for contemporary performing arts. www.ietm.org


Finland:
The Ministry of Education and Culture: Grants for the integration process of the asylum seekers in the fields of sports, culture and youth work

The Finnish Ministry of Education and Culture gives grants for the integration process of the asylum seekers in the fields of sports, culture and youth work.

The deadline of applications is 20.-30.11. depending on the field.

More information in Finnish:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/10/kotouttamisen_tuet.html?lang=fi

More information in Swedish:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2015/10/kotouttamisen_tuet.html?lang=sv

Categories: English Taggar:

Svarsfunktion om flyktingsituationen för kommuners socialtjänst

oktober 23rd, 2015 Comments off

Uppdrag till Socialstyrelsen att inrätta svarsfunktion om flyktingsituationen för kommuners socialtjänst

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta en svarsfunktion med uppgift att besvara frågor från, och ge stöd till, kommunernas socialtjänst med anledning av den rådande flyktingssituationen.

Svarsfunktionen ska utgå ifrån relevant lagstiftning och tillgänglig kunskap inom myndighetens ansvarsområden.

– Dagens flyktingssituation och ökningen av antalet ensamkommande barn som ansöker om asyl i Sverige, lägger stor press på den kommunala socialtjänsten, som uttryckt behov av stöd i olika frågor. Socialstyrelsens nya uppdrag kommer särskilt att gynna mindre kommuner, som ibland saknar egen kapacitet för att hantera dessa svåra frågor, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Socialstyrelsen ska lämna redovisning om uppdragets utförande i myndighetens kommande årsredovisning, avseende 2015.

Categories: Asylum seekers, Svenska Taggar: